Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2010:

Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej [EBOOK PDF]

W pracy wykorzystano dorobek doktryny i judykatury polskiej oraz zagranicznej; w szerokim zakresie uwzględniono także ustawodawstwo UE oraz orzecznictwo ETS.

więcej

Autorzy: Katarzyna Jasińska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1478  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,40 zł. ( Oszczędzasz: 16,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty naśladownictwa opakowań produktów znanych marek
str. 23


1. Marka
str. 23
1.1. Definicja marki
str. 24
1.2. Wpływ marki na wybór towaru przez konsumenta
str. 26
1.3. Funkcjonalne i symboliczne (wirtualne) składniki marki
str. 29
1.4. Marki detalistów
str. 32
1.5. Korzyści dla producenta wynikające z posiadania silnej marki
str. 38
1.6. Podsumowanie
str. 41
2. Opakowanie
str. 43
2.1. Definicja opakowania
str. 43
2.2. Funkcje opakowania
str. 44
2.2.1. Funkcja ochronna i funkcja fizycznej organizacji pracy
str. 44
2.2.2. Funkcja informacyjno-edukacyjno-ekologiczna
str. 46
2.2.3. Funkcja promocyjna i funkcja sprzedażowa
str. 47
2.2.3.1. Opakowanie jako "niemy sprzedawca"
str. 48
2.2.3.2. Opakowanie a wizerunek produktu i marki
str. 49
2.2.3.3. Opakowanie a reklama
str. 52
2.2.3.4. Opakowanie a promocja
str. 55
2.3. Pojęcie produktu zintegrowanego
str. 56
2.4. Podsumowanie
str. 57
3. Faktyczne następstwa naśladownictwa opakowań
str. 59

Rozdział II
Zwalczanie naśladownictwa opakowań jako przejawu nieuczciwej konkurencji w wybranych państwach
str. 65


1. Wprowadzenie
str. 65
2. Francja
str. 66
3. Niemcy
str. 73
4. Wielka Brytania
str. 79
5. Stany Zjednoczone Ameryki
str. 90
5.1. Uwagi wstępne
str. 90
5.2. Funkcjonalność i "estetyczna funkcjonalność" oznaczenia
str. 91
5.3. Zdolność odróżniająca oznaczenia
str. 93
6. Podsumowanie
str. 95

Rozdział III
Naśladownictwo opakowań a model przeciętnego konsumenta
str. 97


1. Wprowadzenie
str. 97
2. Konsument w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej
str. 101
3. Model przeciętnego konsumenta w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów polskich
str. 103
4. Przeciętny konsument w świetle dyrektywy 2005/29/WE oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
str. 117
5. Przeciętny konsument w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawo własności przemysłowej
str. 121
6. Podsumowanie
str. 135

Rozdział IV
Opakowanie jako przedmiot praw wyłącznych
str. 137


1. Wprowadzenie
str. 137
2. Wzory przemysłowe i niezarejestrowane wspólnotowe wzory przemysłowe
str. 138
2.1. Wprowadzenie
str. 138
2.2. Przedmiot ochrony
str. 141
2.3. Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzoru. przemysłowego
str. 142
2.4. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
str. 149
2.5. Niezarejestrowane wspólnotowe wzory przemysłowe
str. 152
3. Znaki towarowe
str. 154
3.1. Wprowadzenie
str. 154
3.2. Funkcje znaków towarowych
str. 157
3.3. Zdolność odróżniania
str. 159
3.4. Zdolność odróżniająca opakowania jako znaku towarowego
str. 163
3.5. Bezwzględne przeszkody w rejestracji opakowania jako znaku towarowego
str. 173
3.5.1. Konsekwencje zaistnienia przeszkód w rejestracji. z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p.
str. 177
3.5.2. Oznaczenie stanowiące formę uwarunkowaną wyłącznie naturą towaru
str. 178
3.5.3. Oznaczenie stanowiące formę niezbędną do uzyskania efektu technicznego
str. 180
3.5.4. Oznaczenie stanowiące formę znacznie zwiększającą wartość towaru
str. 182
3.6. Opakowanie jako znak towarowy powszechnie znany i renomowany znak towarowy
str. 195
3.7. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i prawa do znaku towarowego powszechnie znanego
str. 201
3.7.1. Naruszenie funkcji oznaczenia pochodzenia
str. 203
3.7.2. Naruszenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej znaku towarowego
str. 217
4. Ochrona prawnoautorska
str. 232
4.1. Projekt graficzny opakowania jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego
str. 232
4.2. Prawo autorskie a ochrona idei
str. 242
4.3. Naruszenie praw autorskich
str. 245
5. Podsumowanie
str. 249

Rozdział V
Naśladownictwo opakowań produktów znanych marek w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 254

1. Relacja ochrony przyznanej na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do praw wyłącznych własności intelektualnej
str. 254
2. Czyn nieuczciwej konkurencji
str. 271
3. Artykuł 13 u.z.n.k.
str. 278
4. Artykuł 10 u.z.n.k.
str. 287
5. Klauzula generalna z art. 3 u.z.n.k.
str. 296
6. Podsumowanie
str. 312

Rozdział VI
Naśladownictwo opakowań produktów znanych marek a ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
str. 315

Zakończenie
str. 331

Bibliografia
str. 339

Orzecznictwo
str. 357


Ukryj

Opis:

W realiach gospodarki wolnorynkowej rola pełniona przez opakowania nie sprowadza się już wyłącznie do zabezpieczania towarów; obecnie jest to jeden z istotniejszych elementów działań promocyjnych, a proces ich kreacji jest czasochłonny i kosztowny. Dlatego konkurenci rynkowi często ulegają pokusie skorzystania z poczynionych przez rywali nakładów i dopuszczają się naśladownictwa opakowań. Praktyki te dotykają nie tylko przedsiębiorców, ale także konsumentów.W prezentowanej monografii autorka podjęła się analizy skomplikowanego z prawnego punku widzenia zjawiska naśladownictwa opakowań produktów znanych marek w świetle prawa własności intelektualnej, rozważając szczegółowo także wiele istotnych problemów o charakterze uniwersalnym.W pracy wykorzystano dorobek doktryny i judykatury polskiej oraz zagranicznej; w szerokim zakresie uwzględniono także ustawodawstwo UE oraz orzecznictwo ETS.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , 368
Rodzaj: monografia , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo własności przemysłowej
Kod: KAM-1478 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów