Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Niniejsza publikacja przedstawia analizę prawnopodatkowych i finansowych aspektów funkcjonowania przejściowego systemu VAT w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi, w kontekście efektywności jego administrowania przez organy podatkowe państw członkowskich ...

więcej

Autorzy: Rafał Lipniewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2010 r.
Kod: KAM-1446:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.9

Wstęp
str.11

Rozdział I.
Charakterystyka podatku od wartości dodanej (podatku VAT)
str.19

1. Historyczny rozwój podatku VAT
str.19
2. Konstrukcja podatku VAT
str.21
2.1. Metody ustalania podstawy opodatkowania VAT
str.21
2.2. Metody ustalania zobowiązania podatkowego w VAT
str.24
2.3. Typy podatku VAT
str.27
3. Zalety i wady podatku VAT
str.29
4. Podatek VAT a jednofazowy podatek od sprzedaży
str.32
5. Podatek VAT a transakcje transgraniczne - zasada przeznaczenia v. zasada pochodzenia
str.34
5.1. Uwagi ogólne
str.34
5.2. Podatkowa zasada przeznaczenia w transgranicznym obrocie towarowym
str.39
5.3. Podatkowa zasada pochodzenia w transgranicznym obrocie towarowym
str.41
6. Podsumowanie
str.43

Rozdział II
Podatki obrotowe w kontekście procesu harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej
str.45

1. Harmonizacja a koordynacja podatkowa
str.45
2. Przesłanki harmonizacji podatków obrotowych państw członkowskich
str.51
3. Harmonizacja podatkowa a suwerenność państw członkowskich
str.54
3.1. Pojęcie suwerenności państwa
str.54
3.2. Suwerenność a proces integracji europejskiej
str.56
3.3. Suwerenność podatkowa państw członkowskich
a harmonizacja podatkowa
str.59
4. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich w procesie harmonizacji podatkowej
str.65
4.1. Uwagi ogólne
str.65
4.2. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego
str.69
4.3. Zasada bezpośredniego obowiązywania (skutku) prawa wspólnotowego
str.72
5. Podstawy prawne i instrumenty harmonizacji podatków obrotowych w Unii Europejskiej
str.74
5.1. Harmonizacja podatków obrotowych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
str.74
5.2. Dyrektywy Rady jako instrument harmonizacji podatkowej
str.80
6. Proces harmonizacji podatków obrotowych państw członkowskich
str.86
7. Podstawowe zasady wspólnego systemu VAT
str.94
7.1. Zasada powszechności VAT
str.94
7.2. Zasada neutralności VAT
str.97
7.3. Opodatkowanie konsumpcji
str.103
7.4. Zasada proporcjonalności VAT
str.106
7.5. Zasada wszechfazowości podatku VAT
str.108
8. System przejściowy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
str.109
9. Podsumowanie
str.113

Rozdział III
Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych w ramach systemu przejściowego VAT
str.115

1. Zasada przeznaczenia a zasada pochodzenia w systemie przejściowym VAT
str.115
2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
str.123
3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
str.132
4. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
str.144
5. Stawki podatkowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
str.146
5.1. Zasady ogólne
str.146
5.2. Stawki podatkowe przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
str.148
5.3. Stawki podatkowe przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
str.148
6. Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w transakcjach transgranicznych
str.150
6.1. Odliczenie podatku naliczonego
str.150
6.2. Zwrot podatku naliczonego w innym państwie członkowskim
str.155
7. Obowiązki rejestracyjne i dokumentacyjne podatników
str.159
8. Podsumowanie
str.164

Rozdział IV
Administracyjne i finansowe aspekty funkcjonowania systemu przejściowego VAT
str.166

1. System przejściowy VAT a kontrola podatkowa
str.166
2. System wymiany informacji o podatnikach podatku VAT
str.174
3. Konstrukcja systemu przejściowego VAT a mechanizmy transgranicznych oszustw podatkowych
str.179
4. System przejściowy VAT w ocenie Komisji Europejskiej
str.186
5. Założenia modernizacji systemu przejściowego VAT
str.188
6. Podsumowanie
str.196

Rozdział V
Ostateczny system VAT w Unii Europejskiej
str.198

1. Generalne założenia systemu ostatecznego VAT
str.198
2. Podstawy prawne wprowadzenia systemu ostatecznego VAT
str.199
3. Aspekty proceduralne wprowadzenia systemu ostatecznego VAT
str.203
4. Model systemu ostatecznego VAT oparty na mechanizmie clearingu
str.205
5. Model systemu ostatecznego VAT zakładający opodatkowanie w kraju siedziby podatnika
str.215
6. Bariery wprowadzenia systemu ostatecznego VAT
str.220
7. Podsumowanie
str.233

Rozdział VI
Alternatywny federacyjny system VAT w Unii Europejskiej
str.235

1. Federalizm w świetle integracji europejskiej
str.235
2. Idea federalizmu fiskalnego
str.237
3. Federalizm fiskalny w warunkach Unii Europejskiej
str.240
4. Systemy opodatkowania obrotu w wybranych państwach federacyjnych
str.246
4.1. Wielopoziomowy system podatków obrotowych w Kanadzie
str.246
4.2. System stanowych podatków od sprzedaży detalicznej w USA
str.249
5. Koncepcje dwupoziomowego systemu VAT
str.251
6. Idea federacyjnego systemu VAT w Unii Europejskiej
str.254
7. Federacyjny system VAT a reforma systemu dochodów własnych budżetu Unii Europejskiej
str.260
7.1. Ogólna charakterystyka budżetu UE
str.260
7.2. System dochodów własnych budżetu UE
str.265
7.3. Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie podatkowych dochodów własnych budżetu UE
str.269
7.4. Transgraniczny podatek VAT jako źródło dochodów własnych budżetu UE
str.275

Zakończenie
str.279

Literatura
str.285

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
str.296

Dokumenty instytucji Wspólnoty
str.299

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.02.2010 r.

Niniejsza publikacja przedstawia analizę prawnopodatkowych i finansowych aspektów funkcjonowania przejściowego systemu VAT w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi, w kontekście efektywności jego administrowania przez organy podatkowe państw członkowskich i zapobiegania coraz bardziej wyrafinowanym rodzajom przestępstw podatkowych, dokonywanych przy wykorzystaniu tego systemu.

Szczegółowo zaprezentowane zostały także opracowane przez Komisję Europejską założenia ostatecznego systemu VAT oraz przyczyny, które spowodowały, że nie został on ustanowiony w planowanym terminie.

Bariery wprowadzenia w Unii Europejskiej ostatecznego systemu VAT - mimo iż nadal uznawany jest on za długofalowy cel Unii - wydają się na tyle istotne, że jego implementacja jest bardzo mało prawdopodobna. Mając to na uwadze, Autor przedstawił alternatywną koncepcję wspólnego systemu VAT, opartą na podziale kompetencji i dochodów podatkowych między Unią Europejską a państwami członkowskimi, charakterystyczną dla państw federacyjnych i bazującą na idei federalizmu fiskalnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0182-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 300
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-1446:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów