Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki

W niniejszej monografii kompleksowej analizie została poddana - pod kątem jej znaczenia dla ochrony uprawnień, które jednostki wywodzą z prawa unijnego - procedura pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

więcej

Autorzy: Agnieszka Kastelik-Smaza,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1452:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

W niniejszej monografii kompleksowej analizie została poddana - pod kątem jej znaczenia dla ochrony uprawnień, które jednostki wywodzą z prawa unijnego - procedura pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zbadano w szczególności, czy w ramach procedury prejudycjalnej jednostkom przysługuje prawo do sądu i czy procedura ta może zostać uznana za efektywny środek ochrony prawnej.Praca zawiera obszerne omówienie przepisów prawa polskiego i unijnego, poglądów doktryny, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów krajowych - tak polskich, jak i zagranicznych. Ma ona w dużej części charakter pragmatyczny, wskazując propozycje rozwiązań, które powinny być w danej sytuacji zastosowane przez sędziów czy pełnomocników procesowych.Adresaci:Publikacja jest adresowana zarówno do przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy stosują procedurę pytań prejudycjalnych w praktyce, jak i do pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat jednej z najważniejszych procedur w prawie Unii Europejskiej.Książka uwzględnia stan prawny po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0183-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 394
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-1452:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów