Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2014: | 1 | 2
2015: | 1 | 2
2016: | 1 | 2
2017: | 1 | 2Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: 000000000000407746:0000046743;201001  Ilość w paczce: 0

Spis treści: 

Od Redakcji
str. 5


Artykuły

Prof. Dr. Dr. Dietmar von der PFORDTEN
Czym jest Prawo? Cele i środki
str. 7

Dr Michał ARASZKIEWICZ
Koherencyjny model rozumowań prawniczych
str. 19

Mgr Adam DYRDA
Argument "semantycznego ukąszenia" a teoria prawa Jerzego Wróblewskiego
str. 39

Dr Milena KORYCKA
Teoria zasad prawnych Roberta Alexy'ego
str. 48

Recenzje i polemiki

Dr Tomasz PIETRZYKOWSKI
W poszukiwaniu Świętego Graala. Andrzej Grabowski o prawniczym pojęciu obowiązywaniu prawa
str. 64

Dr Andrzej GRABOWSKI
Postpozytywizm na tropie Świętego Graala? Odpowiedź na krytykę Tomasza Pietrzykowskiego
str. 78

Dr Agnieszka BIELSKA -BRODZIAK, Dr Sławomir TKACZ
Monografia Jarosława Wyrembaka "Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia" w perspektywie teoretycznoprawnej
str. 91

Sprawozdania

Dr Tomasz BEKRYCHT

Konferencja "Wpływ teorii Profesora Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo", 15-16 maja 2010 r.
str. 100

Mgr Bartosz Greczner
Sesja naukowa poświęcona pamięci doktora habilitowanego Artura Kozaka "Profesjonalna kultura prawnicza", 11-12 czerwca 2010 r.
str. 103

Dr Marta Soniewicka
Wydarzenia naukowe w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej\ Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2009/2010
str. 106

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


, Format: A4 (210 × 297 mm) , s. 110
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: 000000000000407746:0000046743;201001 Miejsce wydania: Warszawa