Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Na kanwie działalności platform handlu elektronicznego autor ukazuje, iż skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej jest utrudnione ze względu na zróżnicowane podejście poszczególnych systemów prawa do tych samych praktyk oraz ze względu na przeszkody utrudniające efektywną współpracę między organami ochrony konkurencji przy ich zwalczaniu.

więcej

Autorzy: Bartosz Targański,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1415:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.13

Wprowadzenie
str.15

Rozdział I. Konkurencja jako kategoria ekonomiczna i przedmiot ochrony prawnej
str.23

1. Konkurencja i motywy jej ochrony
str.23
1.1. Pojęcie i istota konkurencji
str.23
1.2. Ograniczenia konkurencji
str.25
1.2.1. Praktyki jednostronne - nadużywanie siły rynkowej
str.26
1.2.2. Praktyki wielostronne - porozumienia przedsiębiorców
str.28
1.3. Motywy ochrony konkurencji
str.29
1.3.1. Szkoła harwardzka
str.30
1.3.2. Szkoła chicagowska
str.32
2. Podstawy i system instytucjonalny ochrony konkurencji . w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
str.34
2.1. Geneza amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
str.34
2.2. Źródła amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
str.35
2.3. Amerykańskie organy ochrony konkurencji
str.38
2.3.1. Sądy federalne
str.38
2.3.2. Departament Sprawiedliwości
str.39
2.3.3. Federalna Komisja Handlu
str.39
3. Podstawy i system instytucjonalny ochrony konkurencji w Unii Europejskiej
str.40
3.1. Cele i instrumenty unijnego prawa ochrony konkurencji
str.40
3.2. Źródła unijnego prawa ochrony konkurencji
str.41
3.2.1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
str.42
3.2.2. Zasady ogólne prawa unijnego
str.43
3.2.3. Rozporządzenia i dyrektywy
str.43
3.2.4. Decyzje
str.45
3.2.5. Orzecznictwo
str.45
3.2.6. Akty prawa miękkiego
str.45
3.3. Rola instytucji unijnych w ochronie konkurencji
str.46
3.3.1. Rada
str.46
3.3.2. Komisja Europejska
str.46
3.3.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str.48
3.3.4. Parlament Europejski
str.48
4. Ochrona konkurencji w płaszczyźnie międzynarodowej
str.49
4.1. Współpraca dwustronna w zakresie ochrony konkurencji
str.49
4.2. Współpraca wielostronna w zakresie ochrony konkurencji
str.50
4.2.1. OECD
str.50
4.2.2. UNCTAD
str.51
4.2.3. WTO
str.52
4.2.4. ECN
str.52
4.2.5. ICN
str.54

Rozdział II. Charakterystyka konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego
str.55

1. Terminologia i źródła prawa
str.55
1.1. Pojęcie handlu elektronicznego
str.55
1.2. Pojęcie platformy handlu elektronicznego
str.58
1.3. Platformy handlu elektronicznego jako przedmiot badań
str.60
1.4. Źródła prawa handlu elektronicznego
str.63
1.4.1. Akty prawa międzynarodowego
str.63
1.4.2. Akty prawa Unii Europejskiej
str.64
2. Koncepcja i działanie platform handlu elektronicznego
str.68
2.1. Klasyfikacja platform handlu elektronicznego
str.68
2.1.1. Kryterium zaangażowania w transakcję handlową
str.68
2.1.2. Kryterium funkcji transakcyjnych
str.69
2.1.3. Kryterium rynków asortymentowych
str.71
2.1.4. Kryterium struktury organizacyjno-własnościowej
str.72
2.2. Sposób korzystania z platform handlu elektronicznego
str.73
2.3. Korzyści z działalności platform handlu elektronicznego
str.75
2.4. Rozwój platform handlu elektronicznego
str.78
2.4.1. Rozwój platform handlu elektronicznego na rynku globalnym
str.78
2.4.2. Rozwój platform handlu elektronicznego na rynku polskim
str.82
3. Konkurencja na rynku platform handlu elektronicznego
str.83
3.1. Specyfika gospodarki cyfrowej
str.83
3.2. Charakter konkurencji w gospodarce cyfrowej
str.85
3.2.1. Efekty sieciowe
str.85
3.2.2. Współpraca konkurentów
str.90
3.2.3. Globalny zasięg konkurencji
str.91
3.2.4. Konwergencja branż
str.92
3.3. Koncepcje ochrony konkurencji w gospodarce cyfrowej
str.93
3.4. Strategia konkurowania platform handlu elektronicznego
str.96
3.4.1. Wpływ efektów sieciowych na ewolucję rynku platform handlu elektronicznego
str.96
3.4.2. Kooperacja jako aktyw strategiczny platform handlu elektronicznego
str.98
3.4.2.1. Alianse strategiczne platform handlu elektronicznego
str.100
3.4.2.2. Połączenia platform handlu elektronicznego
str.105
3.4.3. Struktura rynku platform handlu elektronicznego
str.107

Rozdział III. Siła rynkowa i ryzyko jej nadużywania w działalności platform handlu elektronicznego
str.110

1. Ochrona prawna przed nadużyciami siły rynkowej
str.110
1.1. Kategoria nadużywania pozycji dominującej w unijnym prawie ochrony konkurencji
str.110
1.2. Kategoria monopolizacji w amerykańskim prawie ochrony konkurencji
str.116
2. Rynki właściwe w działalności platform handlu elektronicznego
str.118
2.1. Pojęcie rynku właściwego
str.118
2.2. Rynek produktowy w działalności platform handlu elektronicznego
str.123
2.2.1. Rynek usług platform handlu elektronicznego
str.123
2.2.2. Rynek usług platform handlu elektronicznego wyspecjalizowanych asortymentowo
str.125
2.3. Rynek geograficzny w działalności platform handlu elektronicznego
str.128
3. Odmowa dostępu do platform handlu elektronicznego
str.129
3.1. Ocena w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
str.131
3.1.1. Warunki dostępu do giełd towarowych
str.132
3.1.2. Warunki dostępu do systemów rezerwacji komputerowej
str.133
3.1.3. Doktryna urządzenia kluczowego w unijnym prawie ochrony konkurencji
str.135
3.2. Ocena w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
str.137
3.3. Platforma handlu elektronicznego jako urządzenie kluczowe
str.142
4. Praktyki wyłącznościowe w działalności platform handlu elektronicznego
str.146
4.1. Formy praktyk wyłącznościowych w działalności platform handlu elektronicznego
str.147
4.2. Wpływ praktyk wyłącznościowych na konkurencję między platformami handlu elektronicznego
str.150
4.3. Praktyki wyłącznościowe w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
str.152
4.3.1. Stosowanie rabatów lojalnościowych
str.154
4.3.2. Wiązanie świadczeń
str.156
4.4. Praktyki wyłącznościowe w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
str.161
4.4.1. Stosowanie rabatów lojalnościowych
str.162
4.4.2. Wiązanie świadczeń
str.163

Rozdział IV. Ryzyko zawarcia porozumień ograniczających konkurencję w działalności platform handlu elektronicznego
str.169

1. Porozumienia ograniczające konkurencję
str.169
1.1. Porozumienia przedsiębiorców w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
str.169
1.2. Porozumienia przedsiębiorców w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
str.173
2. Wymiana informacji handlowych za pośrednictwem platform handlu elektronicznego
str.176
2.1. Antykonkurencyjne czynniki wymiany informacji w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
str.177
2.1.1. Stopień koncentracji rynku
str.182
2.1.2. Treść informacji
str.183
2.1.3. Stopień zagregowania informacji
str.184
2.1.4. Czas
str.185
2.1.5. Częstotliwość wymiany informacji
str.185
2.1.6. Zakres odbiorców informacji
str.186
2.2. Kwalifikacja prawna
str.186
2.3. Wymiana informacji handlowych w amerykańskim prawie ochrony konkurencji
str.189
2.4. Rola pośrednika w wymianie informacji
str.191
2.5. Rodzaje informacji handlowych w działalności platform handlu elektronicznego
str.194
2.5.1. Informacje o przedsiębiorcach i ich asortymencie
str.194
2.5.1.1. Informacje umieszczane przez przedsiębiorców
str.194
2.5.1.2. Informacje zbierane przez operatorów . platform
str.195
2.5.2. Informacje o rynku
str.197
2.5.3. Informacje wymieniane bezpośrednio między przedsiębiorcami
str.198
2.6. Ocena informacji wymienianych za pośrednictwem platform handlu elektronicznego
str.200
2.6.1. Informacje prokonkurencyjne
str.200
2.6.2. Informacje o podwyższonym ryzyku antykonkurencyjnym
str.201
3. Łączenie zakupów w działalności platform handlu elektronicznego
str.204
3.1. Ocena w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
str.206
3.2. Ocena w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
str.210
4. Niedozwolone porozumienia uczestników aukcji internetowych
str.213
4.1. Formy niedozwolonych porozumień w aukcjach internetowych
str.214
4.2. Czynniki ryzyka zmów w aukcjach internetowych
str.216
4.3. Zmowy w aukcjach internetowych w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji
str.219
4.4. Ocena w świetle amerykańskiego prawa ochrony konkurencji
str.220

Rozdział V. Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję w działalności platform handlu elektronicznego
str.224

1. Wykrywanie ograniczeń konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego przez organy ochrony konkurencji
str.224
1.1. Zbieranie dowodów elektronicznych
str.225
1.2. Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony konkurencji
str.229
1.2.1. Współpraca dwustronna organów ochrony konkurencji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
str.229
1.2.2. Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji
str.231
1.2.3. Współpraca w ramach Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju
str.234
1.2.4. Współpraca w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji
str.235
1.2.5. Ocena międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony konkurencji
str.236
2. Rola operatora platformy handlu elektronicznego w zapobieganiu ograniczeniom konkurencji
str.238
3. Samoregulacja na poziomie branżowym
str.246
3.1. Prawne znaczenie kodeksów postępowania
str.248
3.2. Wpływ kodeksów postępowania na handel elektroniczny
str.251

Wnioski
str.256

Bibliografia
str.262

Załączniki
str.283

Indeks
str.296


Ukryj

Opis:

Problematyka podjęta w książce wpisuje się w nurt rozważań na temat zdolności systemów prawnych do regulacji zjawisk gospodarczych, które ze względu na gwałtowny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych uzyskały międzynarodowy lub globalny wymiar. Na kanwie działalności platform handlu elektronicznego autor ukazuje, iż skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej jest utrudnione ze względu na zróżnicowane podejście poszczególnych systemów prawa do tych samych praktyk oraz ze względu na przeszkody utrudniające efektywną współpracę między organami ochrony konkurencji przy ich zwalczaniu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0111-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 298
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Internet i e-biznes
Kod: KAM-1415:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów