Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Budowla w podatku od nieruchomości

Przedmiotem niniejszej książki są kwestie prawne związane z jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. budowli.

więcej

Autorzy: Wojciech Krok,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0594:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Konstrukcja podatku od nieruchomości | str. 15


1.1. Właściwość organów podatkowych | str. 15

1.2. Podatnicy | str. 16

1.2.1. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej | str. 18

1.2.2. Podatnicy od obiektów niezwiązanych z gruntem | str. 19

1.3. Podstawa opodatkowania | str. 21

1.4. Obowiązek podatkowy | str. 22

1.5. Płatność podatku | str. 25

1.6. Składanie deklaracji | str. 26

1.7. Zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania | str. 31

1.8. Przedmiot opodatkowania | str. 33

1.8.1. Grunty | str. 33

1.8.2. Budynki | str. 34

1.8.3. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 35

1.9. Praktyka organów podatkowych i sądów odnośnie do opodatkowania budowli | str. 41

Rozdział 2
Konstrukcja przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących budowli | str. 43


2.1. Przedmiot opodatkowania | str. 43

2.2. Analiza przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określających przedmiot opodatkowania | str. 44

2.2.1. Stosowanie Klasyfikacji Środków Trwałych i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych | str. 44

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Konstrukcja podatku od nieruchomości | str. 15


1.1. Właściwość organów podatkowych | str. 15

1.2. Podatnicy | str. 16

1.2.1. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej | str. 18

1.2.2. Podatnicy od obiektów niezwiązanych z gruntem | str. 19

1.3. Podstawa opodatkowania | str. 21

1.4. Obowiązek podatkowy | str. 22

1.5. Płatność podatku | str. 25

1.6. Składanie deklaracji | str. 26

1.7. Zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania | str. 31

1.8. Przedmiot opodatkowania | str. 33

1.8.1. Grunty | str. 33

1.8.2. Budynki | str. 34

1.8.3. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 35

1.9. Praktyka organów podatkowych i sądów odnośnie do opodatkowania budowli | str. 41

Rozdział 2
Konstrukcja przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących budowli | str. 43


2.1. Przedmiot opodatkowania | str. 43

2.2. Analiza przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określających przedmiot opodatkowania | str. 44

2.2.1. Stosowanie Klasyfikacji Środków Trwałych i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych | str. 44

2.5.6. Przekształcenia przedsiębiorców a zmiana podstawy opodatkowania podatku od nieruchomości | str. 122

2.6. Ekonomiczny skutek opodatkowania budowli od ich wartości | str. 122

Rozdział 3
Kwestie praktyczne | str. 129


3.1. Decyzje administracji budowlanej jako dowód w zakresie podatku od nieruchomości | str. 129

3.2. Budowle całkowicie zamortyzowane przed rokiem 1995 | str. 133

3.3. Budowle niezdatne do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych | str. 137

3.4. Budowle zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego | str. 142

3.5. Budowle kolejowe | str. 143

3.6. Budowle portowe | str. 147

3.7. Budowle lotnisk | str. 148

3.8. Budowle zajęte przez grupę producentów rolnych | str. 151

3.9. Budowle drogowe | str. 152

3.10. Autostrady | str. 155

3.11. Budowle linii tramwajowych | str. 156

Rozdział 4
Przyszłość | str. 158


4.1. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane z dnia 23 kwietnia 2009 r | str. 158

4.2. Projekt zmiany prawa budowlanego z roku 2007 | str. 161

Bibliografia | str. 165

Indeks przedmiotowy | str. 167

Załączniki | str. 171


Ukryj

Opis:

Przedmiotem niniejszej książki są kwestie prawne związane z jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. budowli. Szczegółowo omówiono w niej konstrukcję podatku oraz orzecznictwo, biorąc pod uwagę szerszy kontekst regulacji podatkowych, który może być bardzo przydatny przy dokonywaniu wykładni przepisów. Zwrócono też uwagę na rzeczywiste trudności, które mogą powstawać w trakcie stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie dotyczącym budowli. Publikacja będzie przydatna prawnikom, doradcom podatkowym, organom podatkowym i sądom, a także zainteresowanym tą kwestią podatnikom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0061-2 , Oprawa: miękka z tworzywa , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 212
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: ABC-0594:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa