Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz

Problematyka ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym opisana w sposób wyczerpujący, zrozumiały a zarazem zwięzły.

więcej

Autorzy: Małgorzata Sieradzka,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  25 maja 2015 r.
Kod: KAM-1262:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa do drugiego wydania | str. 13

Wprowadzenie | str. 19

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym | str. 61
Art. 1 [Zakres podmiotowy i przedmiotowy] | str. 61
Art. 2 [Ujednolicenie wysokości roszczeń pieniężnych] | str. 155
Art. 3 [Właściwość sądu] | str. 184
Art. 4 [Reprezentacja w postępowaniu grupowym] | str. 188
Art. 5 [Wynagrodzenie pełnomocnika] | str. 212
Art. 6 [Pozew w postępowaniu grupowym] | str. 217
Art. 7 [Mediacja w postępowaniu] | str. 239
Art. 8 [Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu] | str. 245
Art. 9 [Zaspokojenie z kaucji] | str. 264
Art. 10 [Ocena dopuszczalności/niedopuszczalności postępowania grupowego] | str. 266
Art. 11 [Zarządzenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego] | str. 274
Art. 12 [Przystąpienie do grupy] | str. 281
Art. 13 [Stan zawisłości] | str. 290
Art. 14 [Niedopuszczalność interwencji ubocznej] | str. 302
Art. 15 [Zarzuty co do członkostwa w grupie] | str. 304
Art. 16 [Przynależność do grupy] | str. 309
Art. 17 [Postanowienie sądu co do składu grupy w postępowaniu grupowym] | str. 319
Art. 18 [Zmiana reprezentanta grupy] | str. 326
Art. 19 [Czynności dyspozytywne członków grupy] | str. 332
Art. 20 [Przesłuchanie członka grupy lub podgrupy] | str. 342
Art. 21 [Wyrok w postępowaniu grupowym] | str. 344
Art. 22 [Tytuł egzekucyjny] | str. 355
Art. 23 [Egzekucja] | str. 362
Art. 24 [Odesłanie do przepisów innych ustaw] | str. 364
Art. 25 [Zmiany] | str. 369
Art. 26 [Wejście w życie] | str. 372

Zielona księga. Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej | str. 373

Zielona księga w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów | str. 403

Biała księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji | str. 431

Zalecenie Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii | str. 459

Bibliografia | str. 477

Ukryj

Opis:

W publikacji wyjaśniono i omówiono praktyczne problemy stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym po 5-letnim okresie obowiązywania tej regulacji. Dokonano szczegółowej analizy takich instytucji, jak: ujednolicenie roszczeń, pozew grupowy, reprezentant grupy czy wyrok przesądzający o odpowiedzialności pozwanego, a także wskazano wykładnię przepisów niejasnych lub budzących wątpliwości, a w wielu sytuacjach przedstawiono konkretne rozwiązania.

Zaprezentowano bogate orzecznictwo sądowe dotyczące komentowanej tematyki, a także Zieloną księgę w sprawie roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej, Białą księgę w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji oraz Zieloną księgę w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów oraz Zalecenie Komisji w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8291-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 486
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1262:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów