Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

Książka jest zbiorem cennych wskazówek dla kadry zarządzającej firm, menedżerów wszystkich szczebli, a także bogatym źródłem wiedzy dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem.

więcej

Autorzy: Elżbieta Skrzypek, Mariusz Hofman,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0551:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 30
Planowana data wydania: 26 lutego 2010 r.

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

O autorach
str. 7

Wstęp
str. 9

1. Miejsce procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
str. 11


Pojęcie procesu oraz systemu procesów
str. 11
Koncepcje związane z zarządzaniem procesami
str. 19
Rachunek kosztów działań
str. 20
Outsourcing
str. 22
Zarządzanie łańcuchem dostaw
str. 24
Benchmarking procesów
str. 26
Miejsce zarządzania procesami w przedsiębiorstwie
str. 28
Skuteczność systemu zarządzania procesami
str. 36
System celów przedsiębiorstwa
str. 38
Operacjonalizacja celów strategicznych do poziomu procesów
str. 40

2. Identyfikowanie procesów przedsiębiorstwa
str. 46


Mechanizm zarządzania procesami
str. 46
Modelowe podejście do zarządzania procesami
str. 57
Analiza modelowego podejścia do zarządzania procesami
str. 59
Interakcje modelu zarządzania procesami z otoczeniem
str. 62
Procesy podstawowe i ich rola w systemie procesów
str. 65
Kryteria podziału procesów przedsiębiorstwa
str. 66
Procesy podstawowe jako źródło kreowania wartości
str. 68
Charakterystyka procesów pomocniczych i procesów zarządzania
str. 72
Mapowanie i modelowanie procesów
str. 76

3. Pomiar wyników i rola właścicieli procesów
str. 91


Zasady pomiaru wyników procesów
str. 91
Opracowywanie zestawu miar procesów
str. 94
Określanie kluczowych czynników sukcesu dla procesów
str. 96
Konstruowanie i selekcja miar procesów
str. 99
Narzędzia informatyczne wspierające pomiar wyników procesów
str. 103
Rola i funkcje właścicieli procesów
str. 105
Określanie właścicieli procesów
str. 106
Projektowanie procesowej struktury organizacyjnej
str. 108
Kształtowanie przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo
str. 112

4. Usprawnianie procesów przedsiębiorstwa
str. 117


Analiza sposobu funkcjonowania procesów
str. 117
Audyt procesów
str. 118
Controlling procesów
str. 124
Sposoby usprawniania procesów przedsiębiorstwa
str. 130
Reinżynieria procesów
str. 130
Ciągłe doskonalenie procesów
str. 133
Podejście mieszane
str. 136
Wpływ procesów na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
str. 139

5. Procesy i ich rola w wybranych koncepcjach zarządzania
str. 142


Procesy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym
str. 142
Rola procesów w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa
str. 148
Koncepcja zrównoważonego pomiaru wyników
str. 149
Udział procesów w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa
str. 151
Procesy i ich rola w systemie zarządzania jakością
str. 154
Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000
str. 155
Procesy przedsiębiorstwa w świetle wymagań normy ISO 9001:2000
str. 157
Rola i funkcje procesów w realizacji projektów
str. 160

Bibliografia
str. 169

Indeks
str. 175

Ukryj

Opis:

Przedsiębiorstwo dostosowujące się do wymagań dzisiejszego dynamicznego otoczenia może osiągnąć przewagę konkurencyjną jedynie na drodze ciągłych, systematycznych usprawnień. Takie podejście uzasadnia ideę zarządzania procesami przedsiębiorstwa. Opisywane w tej książce kompleksowe zarządzanie procesami obejmuje kilka elementów, z których najważniejsze to:- wyznaczenie kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa oraz zestawu celów strategicznych, z których wynikają cele procesów, wyodrębnienie funkcji właściciela procesu, czyli osoby zajmującej odpowiednią pozycję w organizacji, która ma obowiązek dbać o prawidłową realizację procesów i gwarantować podejmowanie działań doskonalących,- identyfikowanie oraz wizualizowanie realizowanych procesów - określenie jednostek funkcjonalnych, przez które proces przebiega, kolejnych działań wykonywanych w procesie oraz zasobów i informacji znajdujących się na wejściu i wyjściu procesu, przygotowanie zestawu mierników służącego do oceny skuteczności oraz efektywności procesów przedsiębiorstwa, czyli określenia w sposób całkowicie mierzalny wyników, jakie generują jego poszczególne procesy,- prowadzenie systematycznego i przemyślanego usprawniania procesów służącego ich lepszemu funkcjonowaniu.Powyższe zagadnienia uzupełnione są omówieniem roli i funkcji procesów w innych koncepcjach zarządzania, takich jak zarządzanie jakością, projektami oraz wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Adresaci:Książka jest zbiorem cennych wskazówek dla kadry zarządzającej firm, menedżerów wszystkich szczebli, a także bogatym źródłem wiedzy dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-710-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 180
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0551:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów