Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady

Książka adresowana jest do studentów kierunku administracja, dla których może stanowić pomoc w poznaniu podstaw prawa karnego. Z powodzeniem może jednak służyć także studentom prawa i aplikantom oraz wszystkim zainteresowanym tą problematyką.

więcej

Autorzy: Wojciech Cieślak,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.12.2009 r.
Kod: KAM-1405:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11


Akty prawne
str. 11
Periodyki
str. 11
Inne
str. 12

Przedmowa
str. 13


Część pierwsza
Zagadnienia wstępne

Rozdział pierwszy
Prawo karne i jego rola w systemie prawa
str. 17


1. Pojęcie prawa karnego
str. 17
2. Działy prawa karnego
str. 17
3. Zarys ewolucji prawa karnego
str. 19
4. Cele i funkcje prawa karnego
str. 33
5. Nauka polskiego prawa karnego
str. 35

Rozdział drugi
Źródła prawa karnego oraz stosowanie jego przepisów
str. 37


1. Źródła prawa karnego
str. 37
2. Model stosowania przepisów karnych
str. 40
3. Naczelne zasady prawa karnego
str. 42

Rozdział trzeci
Ustawa karna
str. 49


1. Ogólne uwagi o kodyfikacji karnej z 1997 r. oraz o obowiązujących przepisach karnych
str. 49
2. Struktura ustaw karnych
str. 57
3. Budowa i charakter przepisów karnych
str. 58
4. Zasady wyznaczające zakres stosowania ustawy karnej
str. 60

Część druga
Prawo karne materialne

Dział I. Zasady odpowiedzialności karnej

Rozdział pierwszy
Pojęcie przestępstwa, wykroczenia i czynu zabronionego
str. 71


1. Pojęcie odpowiedzialności karnej, jej rodzaje i przesłanki
str. 71
2. Czyn w rozumieniu prawa karnego
str. 73
3. Związek przyczynowy
str. 79
4. Bezprawność kryminalna - uwagi ogólne
str. 81
5. Typ czynu zabronionego
str. 82
6. Kontratypy - uwagi ogólne
str. 87
7. Poszczególne kontratypy
str. 89
8. Zawinienie - uwagi ogólne
str. 102
9. Tak zwane formy winy
str. 103
10. Zdolność do zawinienia
str. 107
11. Pojęcie i struktura społecznej szkodliwości
str. 120
12. Obiektywna antyspołeczność. Dobro prawne
str. 122
13. Funkcje społecznej szkodliwości. Kwantyfikatory i stopniowanie społecznej szkodliwości
str. 126

Rozdział drugi
Prawne formy popełnienia czynu zabronionego
str. 128


1. Uwagi ogólne
str. 128
2. Formy stadialne
str. 128
3. Formy współuczestnictwa przestępnego
str. 138

Rozdział trzeci
Jedność i wielość czynów oraz przestępstw
str. 149


1. Prawna jedność przestępstwa
str. 149
2. Zbieg przestępstw
str. 152
3. Zbieg przepisów ustawy
str. 157

Dział II. Sankcje karne

Rozdział pierwszy
Wiadomości ogólne o sankcjach karnych
str. 161


1. Pojęcie i funkcje sankcji karnych
str. 161
2. Obowiązujący system sankcji karnych
str. 163

Rozdział drugi
Kary
str. 165


1. Uwagi ogólne
str. 165
2. Grzywna
str. 166
3. Kara ograniczenia wolności
str. 169
4. Kara pozbawienia wolności
str. 171
5. Kara 25 lat pozbawienia wolności
str. 173
6. Kara dożywotniego pozbawienia wolności
str. 175

Rozdział trzeci
Środki karne
str. 177


1. Ogólna charakterystyka środków karnych
str. 177
2. Środki karne o charakterze represyjnym
str. 180
3. Środki karne o charakterze prewencyjnym
str. 182
4. Środki karne o charakterze zabezpieczającym
str. 191
5. Środki karne o charakterze kompensacyjnym
str. 193
6. Inne środki karne
str. 203

Rozdział czwarty
Środki probacyjne
str. 205


1. Uwagi ogólne
str. 205
2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
str. 206
3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
str. 207
4. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
str. 212

Rozdział piąty
Ustawowy wymiar sankcji karnych
str. 215


1. Zwykły ustawowy wymiar sankcji karnych
str. 215
2. Szczególny ustawowy wymiar sankcji karnych
str. 217

Rozdział szósty
Zasady sądowego wymiaru sankcji karnych
str. 222


1. Pojęcie i katalog zasad sądowego wymiaru sankcji karnych
str. 222
2. Dyrektywy wymiaru kary
str. 224
3. Sędziowski wymiar środków karnych
str. 229

Rozdział siódmy
Sankcje szczególne
str. 233


1. Pojęcie i rodzaje środków zabezpieczających
str. 233
2. Łaska sędziowska i nagana
str. 237
3. Środki stosowane wobec nieletnich
str. 238
4. Sankcje dyscyplinarne
str. 239

Rozdział ósmy
Zaniechanie albo ograniczenie reakcji karnej
str. 241


1. Uwagi ogólne
str. 241
2. Przedawnienie
str. 241
3. Zatarcie skazania
str. 244
4. Amnestia
str. 245
5. Ułaskawienie
str. 245

Dział III. Rodzaje dóbr chronionych przez prawo karne i zakres tej ochrony

1. Systematyka części szczególnej kodeksu karnego
str. 247
2. Określenie wartości chronionych w prawie karnym i omówienie wybranych typów czynów zabronionych
str. 250

Część trzecia
Postępowanie karne


Dział I. Podstawowe pojęcia i zasady procesu

Rozdział pierwszy
Zagadnienia ogólne
str. 347


1. Pojęcie i przedmiot procesu karnego
str. 347
2. Cele i funkcje procesu
str. 348
3. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu i w czasie
str. 349

Rozdział drugi
Zasady procesu karnego
str. 350


1. Pojęcie i podziały zasad procesu karnego
str. 350
2. Zasady ogólne procesu
str. 351
3. Zasady organizacyjne procesu
str. 353
4. Zasady funkcjonalne procesu
str. 356

Dział II. Statyka procesu karnego

Rozdział pierwszy
Uczestnicy postępowania karnego
str. 368


1. Pojęcie uczestników postępowania i ich podział na grupy
str. 368
2. Organy procesu karnego
str. 368
3. Strony i quasi-strony procesu
str. 372
4. Reprezentanci stron oraz inni uczestnicy procesu
str. 375
5. Czynności procesowe
str. 376

Rozdział drugi
Dowody i dowodzenie
str. 378


1. Pojęcie i systematyka dowodów
str. 378
2. Zakazy dowodowe
str. 380
3. Poszczególne środki dowodowe
str. 381
4. Wprowadzenie dowodu do procesu karnego
str. 383

Rozdział trzeci
Środki przymusu
str. 384


1. Pojęcie, funkcje i rodzaje środków przymusu
str. 384
2. Poszczególne środki i grupy środków przymusu
str. 384

Rozdział czwarty
Przesłanki procesowe
str. 390


1. Pojęcie i funkcje przesłanek procesowych
str. 390
2. Rodzaje przesłanek procesowych
str. 390

Dział III. Dynamika procesu

Rozdział pierwszy
Zagadnienia wstępne
str. 397


1. Pojęcie biegu procesu
str. 397
2. Stadia i formy procesu
str. 397

Rozdział drugi
Poszczególne stadia procesu
str. 399


1. Postępowanie przygotowawcze
str. 399
2. Postępowanie jurysdykcyjne (główne)
str. 402
3. Stadium wykonawczo-likwidacyjne
str. 405

Literatura podstawowa
str. 409

Bibliografia
str. 411

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 31.12.2009 r.W swojej książce Autor przedstawia w przejrzysty sposób najistotniejsze zagadnienia polskiego prawa karnego, poczynając od rozważań wstępnych i ewolucji instytucji tej gałęzi prawa, poprzez, kolejno, problematykę nauki o przestępstwie, nauki o karze oraz typów czynów zabronionych, aż po - zarysowane bardziej pobieżnie - statykę i kinetykę procesu karnego. Interesującą ilustrację omawianych zagadnień stanowi wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.Adresaci:Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunku administracja, dla których może stanowić pomoc w poznaniu podstaw prawa karnego. Z powodzeniem może jednak służyć także studentom prawa czy aplikantom oraz wszystkim zainteresowanym tą problematyką, czy to jako wprowadzenie do dalszych, pogłębionych rozważań, czy jako swoiste repetytorium, umożliwiające przypomnienie sobie i uporządkowanie podstawowych instytucji i naczelnych zasad prawa karnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-937-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 416
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-1405:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów