Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

Publikacja poświęcona zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych.

więcej

Autorzy: Jadwiga Suchecka,
Seria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1539:W02P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-28

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 7

Rozdział 1
Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej | str. 11

1.1. Uwagi ogólne | str. 11
1.2. Systemy i ich rodzaje - podstawowe pojęcia i definicje | str. 22
1.2.1. Ogólna definicja systemu | str. 22
1.2.2. System ekonomiczny i jego rodzaje | str. 23
1.2.3. System zdrowotny | str. 26
1.2.4. System finansowy | str. 29
1.2.5. System zdrowotny jako układ bloków i strumieni | str. 32

Rozdział 2
Modele systemów zdrowotnych | str. 37

2.1. Uwagi ogólne | str. 37
2.2. Podstawowe modele systemów zdrowotnych | str. 38
2.3. Ewolucja systemów zdrowotnych | str. 42
2.4. Kierunki reform systemów zdrowotnych w wybranych krajach | str. 45

Rozdział 3
Przedmiot i zakres analiz ekonomicznych w sektorze zdrowia | str. 54

3.1. Uwagi wstępne | str. 54
3.2. Ekonomia normatywna sektora zdrowia - przegląd współczesnych koncepcji | str. 57
3.3. Opieka zdrowotna i zdrowie jako ekonomiczny towar | str. 63
3.4. Zakres analiz ekonomicznych w sektorze zdrowia | str. 67
3.4.1. Mikroekonomiczne ujęcie zdrowia | str. 70
3.4.2. Makroekonomiczne ujęcie opieki zdrowotnej | str. 72
3.4.3. Ekonomiki szczegółowe w sektorze zdrowia | str. 73

Rozdział 4
Zdrowie i jego pomiar | str. 78

4.1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i definicje zdrowia | str. 78
4.2. Wybrane koncepcje pomiaru zdrowia | str. 82
4.2.1. Pozytywne i negatywne mierniki stanu zdrowia populacji | str. 86
4.2.2. Syntetyczne mierniki stanu zdrowia | str. 88
4.2.3. Wybrane metody i narzędzia pozyskiwania danych o zdrowiu | str. 91
4.3. Modele stanu zdrowia - założenia i własności | str. 95
4.3.1. Klasyczny model stanu zdrowia | str. 95
4.3.2. Podstawowe założenia modelu MIMIC | str. 97
4.4. Z historii zastosowań modelu Indeksu Stanu Zdrowia | str. 101

Rozdział 5
Popyt i funkcja produkcji zdrowia | str. 107

5.1. Wprowadzenie | str. 107
5.2. Funkcja produkcji zdrowia | str. 111
5.3. Popyt w opiece zdrowotnej | str. 117
5.3.1. Uwagi ogólne - opieka zdrowotna jako dobro | str. 117
5.3.2. Popyt na opiekę zdrowotną | str. 120
5.3.3. Krzywe popytu na dobra publiczne | str. 126
5.3.4. Uwagi końcowe | str. 128

Rozdział 6
Równowaga w sektorze zdrowia | str. 129

6.1. Założenia ogólne i modele | str. 129
6.2. Równowaga i jej wpływ na dobrobyt | str. 135
6.3. Teoretyczny model równowagi rynkowej w sektorze zdrowia | str. 141
6.3.1. Równowaga cząstkowa | str. 141
6.3.2. Równowaga ogólna | str. 150

Rozdział 7
Ewaluacja ekonomiczna w opiece zdrowotnej | str. 153

7.1. Wprowadzenie do problematyki | str. 153
7.2. Koszty w opiece zdrowotnej - rodzaje i metody analizy | str. 162
7.2.1. Koszty i ich klasyfikacje | str. 162
7.2.2. Wybrane metody analizy kosztów | str. 170
7.3. Metody ewaluacyjne - aspekt teoretyczny | str. 174
7.3.1. Wprowadzenie | str. 174
7.3.2. Metoda analizy kosztów - korzyści (CBA) | str. 176
7.3.3. Analiza kosztów - efektywności (CEA) | str. 180
7.3.4. Metoda analizy kosztów - użyteczności (CUA) | str. 182

Rozdział 8
Ubezpieczenia zdrowotne - wybrane aspekty teoretyczne | str. 187

8.1. Wprowadzenie | str. 187
8.2. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych | str. 195
8.2.1. Ubezpieczenia a zachowania podmiotów na rynku | str. 195
8.2.2. Ryzyko zdrowotne jako ryzyko ubezpieczeniowe | str. 199
8.2.3. Oczekiwana wartość korzyści z ubezpieczenia i krańcowa użyteczność dobrobytu | str. 203
8.3. Ubezpieczenia zdrowotne a hazard moralny | str. 205
8.3.1. Wprowadzenie do problematyki | str. 205
8.3.2. Teoretyczne aspekty hazardu moralnego ex ante | str. 208
8.3.3. Statyczne oraz dynamiczne ujęcie hazardu moralnego ex post | str. 210
8.3.4. Wpływ hazardu moralnego na dobrobyt | str. 215

Zakończenie | str. 219

Bibliografia | str. 223

Indeks rzeczowy | str. 237

Ukryj

Opis:

Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

  • specyfikę proponowanych ujęć teoretycznych i praktycznych odnoszących się np. do takich kategorii jak podaż i popyt na opiekę zdrowotną i ich wpływu na równowagę ekonomiczną,
  • wykorzystanie metod ewaluacji ekonomicznej i ich zastosowanie w analizie efektywności kosztów,
  • problemy i metody analiz rynku ubezpieczeń zdrowotnych z uwzględnieniem zachowania się podmiotów na tym rynku i hazardu moralnego,
  • kierunki reform systemów zdrowotnych w niektórych krajach,
  • wybrane koncepcje pomiaru zdrowia i jego wartościowanie w wyrażeniu pieniężnym.
W drugim wydaniu książki - rozszerzonym i uaktualnionym - zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozpoczynając od zdefiniowania i uporządkowania pojęć i definicji, zwracając również uwagę na zastosowania teorii normatywnej, teorii dobrobytu oraz dodatkowego dobrobytu. Rozważania wstępne zostały rozszerzone o charakterystykę modeli systemów zdrowotnych i wybrane koncepcje dotyczące ewolucji systemów zdrowotnych. Na tym tle zdefiniowano kategorię zdrowia, określono sposoby jego pomiarów i wyrażono jego stan w kategoriach pieniężnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9632-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 242
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: KAM-1539:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów