Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego

Przedmiotem niniejszej monografii jest instytucja jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Książka jest adresowana do prawników (teoretyków i praktyków), którzy zainteresowani są problematyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi świadczeń.

więcej

Autorzy: Wioletta Witoszko,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2009 r.
Kod: KAM-1400:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Od Autorki
str. 15

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Pojęcie jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego
str. 25


1. Wprowadzenie
str. 25
2. Stan prawny przed 1968 r.
str. 29
3. Charakterystyka jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego
str. 31
4. Pojęcie odszkodowania według prawa cywilnego
str. 33
5. Wnioski
str. 41

Rozdział II
Krąg osób uprawnionych do jednorazowego odszkodowania
str. 44


1. Pojęcie ubezpieczonego
str. 44
2. Członkowie rodziny ubezpieczonego (rencisty)
str. 52
3. Wnioski
str. 60

Rozdział III
Definicje wypadków przy pracy
str. 63


1. Pojęcie wypadku przy pracy
str. 63
1.1. Wprowadzenie
str. 63
1.2. Nagłe zdarzenie
str. 64
1.3. Przyczyna zewnętrzna
str. 70
1.3.1. Pojęcie przyczyny zewnętrznej
str. 70
1.3.2. Rodzaje przyczyn zewnętrznych
str. 71
1.4. Definicja urazu
str. 79
1.4.1. Szkoda na osobie w definicji urazu
str. 79
1.4.2. Czynnik zewnętrzny w definicji urazu
str. 83
1.5. Związek z pracą
str. 84
1.5.1. Zakres okoliczności związanych z pracą
str. 84
1.5.2. Rodzaje związków z pracą
str. 88
2. Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
str. 91
3. Niepracowniczy wypadek przy pracy
str. 93
4. Wnioski
str. 99

Rozdział IV
Wyłączenie prawa do jednorazowego odszkodowania
str. 103


1. Wprowadzenie
str. 103
2. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (art. 21 ust. 1 ustawy wypadkowej)
str. 105
2.1. "Wyłączne" naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
str. 105
2.2. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
str. 108
2.3. Wina ubezpieczonego
str. 109
2.4. Ciężar dowodu
str. 111
3. Stan nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych
str. 114
4. Odmowa poddania się badaniu
str. 117
5. Pozostałe przesłanki wyłączenia prawa do świadczeń wypadkowych
str. 118
6. Wnioski
str. 121

Rozdział V
Pojęcie choroby zawodowej
str. 124


1. Wprowadzenie
str. 124
2. Wykaz jako element formalny definicji choroby zawodowej
str. 129
3. Przyczyny choroby zawodowej
str. 135
4. Związek z pracą
str. 140
5. Wnioski
str. 146

Rozdział VI
Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego ubezpieczonemu
str. 150


1. Rys historyczny
str. 150
2. Stały lub długotrwały charakter uszczerbku na zdrowiu....................159
3. Pojęcie uszczerbku na zdrowiu
str. 163
4. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem przy pracy
str. 166
5. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany chorobą zawodową
str. 167
6. Stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu a pojęcie szkody
str. 169
7. Wnioski
str. 172

Rozdział VII
Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny
str. 176


1. Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego małżonkowi
str. 176
2. Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego dzieciom
str. 185
3. Przesłanki jednorazowego odszkodowania przysługującego pozostałym członkom rodziny
str. 194
4. Wnioski
str. 198

Rozdział VIII
Wysokość jednorazowego odszkodowania
str. 202


1. Wprowadzenie
str. 202
2. Wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego ubezpieczonemu
str. 205
2.1. Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
str. 205
2.2. Zasady ustalania kwoty jednorazowego odszkodowania
str. 211
3. Pogorszenie się stanu zdrowia jako przesłanka zwiększenia wysokości jednorazowego odszkodowania przysługującego ubezpieczonemu
str. 220
4. Wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny
str. 223
5. Obniżenie wysokości jednorazowego odszkodowania
str. 228
6. Wnioski
str. 230

Rozdział IX
Charakter prawny jednorazowego odszkodowania
str. 234


1. Charakter prawny jednorazowego odszkodowania
z ustawy wypadkowej z 1968 r.
str. 234
2. Charakter prawny jednorazowego odszkodowania
z ustawy wypadkowej z 1975 r.
str. 237
3. Charakter prawny jednorazowego odszkodowania
z ustawy wypadkowej z 2002 r.
str. 244
4. Jednorazowe odszkodowania z ustawy wypadkowej a odszkodowania cywilnoprawne
str. 250
5. Jednorazowe odszkodowania a pozostałe świadczenia z ustawy wypadkowej
str. 259
6. Wnioski
str. 263

Rozdział X
Uzupełniające świadczenia cywilnoprawne a jednorazowe odszkodowanie
str. 268

1. Dopuszczalność dochodzenia uzupełniających świadczeń cywilnoprawnych
str. 268
2. Wysokość uzupełniających świadczeń cywilnoprawnych a jednorazowe odszkodowanie
str. 283
2.1. Pojęcie i przesłanki potrącenia jednorazowego odszkodowania z uzupełniających świadczeń cywilnoprawnych
str. 283
2.2. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody a potrącenie jednorazowego odszkodowania
str. 289
3. Wnioski
str. 293

Zakończenie
str. 297


1. Wnioski de lege lata
str. 297
2. Wnioski de lege ferenda
str. 316

Bibliografia
str. 319

Wykaz orzeczeń
str. 333

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.12.2009 r. Przedmiotem niniejszej monografii jest instytucja jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Została ona poddana kompleksowej analizie z uwzględnieniem nie tylko regulacji prawa ubezpieczeń społecznych, ale także prawa cywilnego i prawa pracy. Zmiany w zakresie unormowania jednorazowego odszkodowania wprowadzone ustawą wypadkową z 2002 r. skłoniły autorkę do rozważań na temat jego charakteru prawnego oraz rodzaju szkody, którą pokrywa. Ponadto analizie poddano obowiązek ubezpieczenia wypadkowego, wypadków przy pracy, a także - nieomawiane dotychczas szerzej w literaturze - pojęcie choroby zawodowej, przesłanki i funkcje jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny oraz potrącenie odszkodowania wypadkowego w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych. Adresaci: Książka jest adresowana do prawników (teoretyków i praktyków), którzy zainteresowani są problematyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi świadczeń. Może być ona pomocna także studentom, chcącym poszerzyć wiedzę z zakresu ubezpieczenia wypadkowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0221-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 346
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1400:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów