Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie

Autor podejmuje problematykę określenia pojęcia i granic ochrony danych osobowych, przedstawia zasady przewodnie tej ochrony oraz mechanizmy kontrolne i nadzorcze wypracowane w tym zakresie.

więcej

Autorzy: Mariusz Jagielski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1450:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów.
str. 7

Wprowadzenie.
str9

Rozdział I
Cele ochrony danych osobowych.
str21


A. Ochrona jednostki.
str21
B. Ochrona interesów zbiorowych.
str29
C. Kontekst międzynarodowy.
str36

Rozdział II
Wyznaczenie zakresu ochrony danych osobowych.
str41


A. Pojęcie danych osobowych.
str41
B. Granice ochrony.
str56

Rozdział III
Zasady przewodnie
str78


A. Zasada rzetelności i legalności przetwarzania.
str78
B. Zasada minimalizmu.
str87
C. Zasada określoności celu
str89
D. Zasady dotyczące jakości danych.
str92
E. Zagwarantowanie wpływu i kontroli osobie, której dane dotyczą.
str94
F. Bezpieczeństwo danych.
str97
G. Dane wrażliwe.
str99

Rozdział IV
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.
str103


A. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
str103
B. Uprawnienia informacyjne podmiotu danych.
str119
C. Uprawnienia co do wpływu na treść przetwarzania.
str135
D. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
str139
E. Prawa związane z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.
str147
F. Indywidualne środki prawne.
str153

Rozdział V
Mechanizmy kontrolne i nadzorcze.
str164


A. Organy ochrony danych osobowych.
str164
B. Monitorowanie procesu przetwarzania danych.
str173
C. Uprawnienia dochodzeniowe i interwencyjne
str181
D. Rola "postępowań prawnych".
str184
E. Sankcje.
str186

Rozdział VI
Transgraniczny przepływ danych oraz ustalenie prawa właściwego i jurysdykcji.
str190


A. Przekazywanie danych za granicę.
str190
B. Prawo właściwe i jurysdykcja.
str214

Konkluzje
str224

Bibliografia.
str230

I. Literatura.
str230
II. Orzecznictwo.
str243
III. Akty prawne i dokumenty.
str247

Ukryj

Opis:

Książka poświęcona jest problematyce ochrony danych osobowych. Jej zakres tematyczny wyznaczają dwa założenia. Po pierwsze, omawiane zagadnienia zaprezentowane są z perspektywy doktryny praw człowieka: celem pracy jest ukazanie sytuacji jednostki w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych. Po drugie, zadaniem, jakie postawił sobie Autor, jest prezentacja europejskiego dorobku w zakresie ochrony danych osobowych: w pracy przeanalizowane zostały akty prawne i dokumenty wydane w ramach systemu prawnego Unii Europejskiej, Rady Europy oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również oparta na nich doktryna. Autor podejmuje problematykę określenia pojęcia i granic ochrony danych osobowych, przedstawia zasady przewodnie tej ochrony oraz mechanizmy kontrolne i nadzorcze wypracowane w tym zakresie. Szczególną uwagę poświęca uprawnieniom podmiotowym, jakie zapewnia się osobom, których dane dotyczą. W książce Czytelnik odnajdzie także omówienie celów ochrony danych osobowych, jak również analizę zagadnienia przekazywania danych osobowych za granicę oraz ustalenia prawa właściwego i jurysdykcji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0241-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 256
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1450:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów