Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym

Prezentowana monografia jest analizą przyjętego na gruncie kodeksu cywilnego modelu zadośćuczynienia pieniężnego jako sposobu naprawienia szkody niemajątkowej doznanej w wyniku naruszenia dóbr osobistych, a także zadośćuczynienia pieniężnego przyznawanego z tytułu śmierci osoby najbliższej.

więcej

Autorzy: Justyna Matys,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2009 r.
Kod: KAM-1417:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9
Wprowadzenie
str. 13

Rozdział 1
Naprawienie szkody niemajątkowej w rozwoju historycznym
str. 23


1. Uwagi ogólne
str. 23
2. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie rzymskim
str. 25
3. Sposoby naprawienia szkody niemajątkowej w dawnym prawie polskim
str. 29
4. Zadośćuczynienie w ustawodawstwach obowiązujących na ziemiach polskich w okresie rozbiorów
str. 32
4.1. Zabór austriacki
str. 32
4.2. Zabór pruski
str. 35
4.3. Zabór rosyjski
str. 37
4.3.1. Zwód Praw
str. 37
4.3.2. Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie
str. 39
5. Kształtowanie się instytucji zadośćuczynienia pieniężnego w ustawodawstwie polskim w latach 1918-1945
str. 42
6. Koncepcja zadośćuczynienia pieniężnego w projektach kodeksu cywilnego i w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1945-1964
str. 49
7. Regulacja zadośćuczynienia pieniężnego do nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 23 sierpnia 1996 r.
str. 55

Rozdział 2
Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową w wybranych krajach europejskich .
str. 63


1. Uwagi ogólne
str. 63
2. Prawo austriackie
str. 65
2.1. Zadośćuczynienie w austriackim kodeksie cywilnym
str. 65
2.2. Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego w austriackim kodeksie cywilnym
str. 71
3. Prawo francuskie
str. 74
3.1. Zadośćuczynienie pieniężne we francuskim kodeksie cywilnym
str. 74
3.2. Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia we francuskim kodeksie cywilnym
str. 83
4. Prawo angielskie
str. 87
4.1. Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w prawie angielskim
str. 87
4.2. Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia w prawie angielskim
str. 93
4.3. Specyficzne rodzaje zadośćuczynienia funkcjonujące w prawie angielskim
str. 97
4.3.1. Exemplary damages
str. 97
4.3.2. Aggravated damages
str. 100

Rozdział 3
Zadośćuczynienie pieniężne jako podstawowy środek współczesnej ochrony dóbr osobistych
str. 103


1. Uwarunkowania aksjologiczne ochrony dóbr osobistych
str. 103
2. Dobra osobiste i ich ochrona w prawie publicznym i międzynarodowym
str. 106
3. Cywilnoprawna konstrukcja dóbr osobistych
str. 115
4. Zadośćuczynienie i jego cele w ujęciu doktryny i orzecznictwa
str. 132
5. Zadośćuczynienie pieniężne a roszczenia niemajątkowe o ochronę dóbr osobistych
str. 141
6. Problematyka relacji roszczeń z art. 445 i 448 k.c.
str. 15 0
7. Majątkowa ochrona dóbr osobistych osób prawnych - cel i funkcje
str. 161

Rozdział 4
Analiza przesłanek zadośćuczynienia w kodeksie cywilnym .
str. 177


1. Przesłanki wspólne roszczenia o zadośćuczynienie
str. 177
1.1. Naruszenie dobra osobistego
str. 177
1.2. Szkoda niemajątkowa
str. 193
1.3. Bezprawność zachowania jako przesłanka naruszenia dóbr osobistych
str. 201
1.4. Zdarzenie wyrządzające szkodę
str. 217
1.5. Związek przyczynowy
str. 229
2. Przesłanki szczególne zadośćuczynienia na podstawie art. 4172 k.c.
str. 238
2.1. Zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej
str. 238
2.2. Zasady słuszności
str. 242
3. Zadośćuczynienie najbliższym członkom rodziny zmarłego z tytułu szkody niemajątkowej (art. 446 § 4 k.c.)
str. 245
3.1. Uwagi ogólne
str. 245
3.2. Kontrowersje wokół przesłanek przyznania zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c.
str. 253

Rozdział 5
Dynamiczny charakter czynników wpływających na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego - zasady zasądzania zadośćuczynienia
str. 258


1. Uwagi ogólne
str. 258
2. Zagadnienie fakultatywności przyznania zadośćuczynienia
str. 264
3. Wysokość przyznawanego zadośćuczynienia - zagadnienia praktyczne
str. 271
4. Rozmiar szkody niemajątkowej jako główna przesłanka ustalenia wysokości zadośćuczynienia
str. 285
5. Wpływ przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody na zmniejszenie wysokości zadośćuczynienia
str. 304
6. Miarkowanie zadośćuczynienia pieniężnego
str. 316
7. Ewolucja funkcji zadośćuczynienia pieniężnego w ujęciu doktryny i orzecznictwa
str. 323

Zakończenie - perspektywy rozwoju instytucji zadośćuczynienia pieniężnego w prawie polskim
str. 345


1. Uwagi ogólne
str. 345
2. Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową wynikającą z naruszenia dóbr osobistych w ramach odpowiedzialności ex contractu
str. 349
3. Zadośćuczynienie w ramach odpowiedzialności ex contractu za szkodę niemajątkową niewynikającą z naruszenia dóbr osobistych
str. 358

Bibliografia
str. 365

Wykaz aktów prawnych
str. 387

Wykaz orzecznictwa polskiego
str. 391

Wykaz orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
str. 403

Wykaz orzecznictwa zagranicznego
str. 405

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-982-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 408
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1417:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów