Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Personel Plus - Nr 5/2016
5 (102)

Personel Plus to czołowy miesięcznik branży HR. Skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6512:201605  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 37,44 zł.
Twoja cena brutto już od: 33,70 zł. ( Oszczędzasz: 3,74 zł. )

Spis treści: 

temat numeru

Podejście systemowe
Controlling personalny to temat nie tylko modny, ale też wymagający zdecydowanego podejścia i wdrożenia w praktyce. Można pokusić się o stwierdzenie, że w najbliższych latach zarządzanie personelem nie będzie istniało bez tego zagadnienia.
str. 8

Doskonalenie procesów HR-owych w praktyce
Analityka w obszarze HR-u rozwija się głównie dzięki zapotrzebowaniu na lepszą kontrolę zjawisk personalnych oraz coraz szerszemu zastosowaniu systemów IT w HR-ze. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia - m.in. w obszarze wyciągania realistycznych wniosków.
str. 16

Programy wspierające controlling personalny
Oprogramowanie nierzadko okazuje się najdroższym elementem wdrażanego systemu controllingu personalnego (oprócz stałych kosztów związanych z kosztami zatrudnienia controllera HR), a zarazem jednym z ważniejszych. Wdrażane oprogramowanie musi być nowoczesne oraz powinno zaspokajać możliwie największą liczbę potrzeb organizacji.
str. 24

HR jak IBM, czyli P-CMM
HR musi być bardziej biznesowy, partnerski, skuteczny. Jednocześnie zaledwie 32 proc. firm mierzy efektywność HR-u. Mamy zatem duży rozdźwięk między oczekiwaniami a możliwościami, bo trudno mówić o biznesowej sprawności, jeśli nie mierzymy skuteczności swoich działań. Jakie narzędzie najlepiej wykorzystać w tym celu?
str. 28

Korelacja z potrzebami firmy
Na czym opierać się w rozmowie z zarządem np. o rozwoju talentów czy planie sukcesji? Z pewnością pomocny tu będzie controlling personalny - instrument zarządczy wspierający kadrę kierowniczą przy podejmowaniu decyzji i tworzeniu mechanizmów skutecznego sterowania firmą.
str. 32

Rozwiąż ten problem!
Coraz bardziej oczywistym staje się stwierdzenie, że podstawową rolą HR-u jest wspieranie organizacji w realizacji jej strategicznych celów. Samo stwierdzenie raczej nie podlega dyskusji, lecz staje się nieco problematyczne, jeśli ktoś chce, abyśmy udowodnili, że tak właśnie się dzieje.
str. 40

ludzie i wydarzenia

Co z tymi szkoleniami?
W obszarze organizacji szkoleń pojawia się sporo fundamentalnych pytań dotyczących realizacji procesów rozwojowych w kontekście obowiązujących przepisów i uwarunkowań formalnych. Jak radzić sobie z tymi wyzwaniami, rozmawiamy z Małgorzatą Malczewską.
str. 52

Czas konsumeryzacji i zaangażowania
Jakie trendy obserwujemy w obszarze e-learningu? Jakie metody i techniki uczenia się z zastosowaniem formuły e-learning zintensyfikują rozwój pracowników w każdej organizacji? Jak poprzez szkolenia można dokonywać zmiany kultury organizacji oraz co zrobić, by dzięki właściwej strategii szkoleniowej podnieść zaangażowanie pracowników? Świat innowacji w tym obszarze można było poznać podczas konferencji E-Learning Fusion.
str. 58

Kultura wzajemnego zaufania
Znamy już 25 Najlepszych Miejsc Pracy 2016. Wysoka ocena firm przez pracowników to efekt nieprzerwanej pracy najlepszych organizacji, mającej na celu rozwijanie kultury wzajemnego szacunku i zaufania. Na końcową pozytywną ocenę największy wpływ mają niezmiennie trzy czynniki.
str. 60

raport

Kim są przyszli liderzy biznesu?
Bogate i różnorodne doświadczenia zdobyte już podczas studiów, wysoka ocena własnych kompetencji i przekonanie o łatwości wejścia na rynek pracy - to cechy charakterystyczne dla przyszłych liderów biznesu wywodzących się z najlepszych uczelni w Polsce.
str. 66

Pracodawcy niechętnie dbają o zdrowie swoich pracowników
Polscy pracodawcy wciąż omijają temat zdrowia własnych pracowników. Według światowego raportu "Working Well" tylko 3 proc. rodzimych firm ma w pełni wdrożoną strategię promocji zdrowia. To wynik niemal dziesięciokrotnie niższy od światowego (29 proc.). Pocieszający jest natomiast fakt, że 43 proc. respondentów z Polski wykazuje chociaż pojedyncze inicjatywy promujące zdrowie.
str. 72

hrm

Porusz swoim zespołem (mięśni)!
Jakie są finansowe konsekwencje tego, że pracownicy biurowi na wszystkich niemal stanowiskach - od sekretarki po członka zarządu - prowadzą siedzący tryb życia? Czy ruch może pobudzić ich do działania, a także zwiększyć możliwości intelektualne, podnosząc efektywność? Okazuje się, że tak!
str. 76

Jak zatrzymać specjalistę w firmie?
Obecna sytuacja na rynku pracy coraz bardziej sprzyja pracownikom, szczególnie tym z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Z jednej strony mamy do czynienia z dość niskim bezrobociem na poziomie 10,3 proc. (stan na koniec lutego 2016 r.), z drugiej - na rynku zaczyna brakować specjalistów. Co może zatrzymać ich w firmie lub przyciągnąć do naszej organizacji?
str. 80

Dobrze uzgodnij cele i metody ich weryfikacji
Jak pracodawcy mogą zadbać o zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym swoich pracowników? Które z czynników leżących po stronie przedsiębiorców ułatwią zatrudnionym pogodzenie wymogów kariery i ich własnych potrzeb?
str. 82

Jak przewodzić ludziom, kiedy nie mamy formalnej władzy?
Władza i pieniądze od dawnych czasów stymulują ludzi do działania. Pragnienie władzy stało się motorem naszego postępu i poprawy jakości życia, ale władza niewłaściwie użyta jest niebezpieczna. Jak korzystać z władzy w sposób etyczny?
str. 84

edukacja i rozwój

Rozwojowy magnes
Zarządzanie rozwojem pracowników to jeden z warunków stabilności organizacji, ważny czynnik jej powodzenia w przyszłości i absolutne "must have" strategicznego planowania. W dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu rynkowym stworzenie transparentnych zasad budowania ścieżek kariery i wizji rozwoju pracowników przyczynia się do wzrostu ich lojalności i pozytywnie wpływa na satysfakcję z pracy. To swoisty statecznik fluktuacji kadr.
str. 88

HR jak zespół Formuły 1
Jak kreować kulturę, w której każdy może się rozwijać, a zaangażowane zespoły odnoszą sukcesy? Jakie działania przekładają się na zdolność organizacji i jej członków do uczenia się?
str. 94

Bohater, wyzwanie i zwycięstwo, czyli storytelling w HR-ze
Jak zbudować przekaz, aby stał się historią? Kiedy w środowisku biznesowym warto skorzystać z opowiedzenia historii? Jaki jest schemat budowania dobrej historii? Jakie techniki i narzędzia opowiadania historii warto zastosować?
str. 99

Doskonała inwestycja
Pracodawcy chętnie finansują pracownikom studia podyplomowe. Szczególnie takie, które bezpośrednio wiążą się z ich obowiązkami służbowymi i zbiegają się z celami organizacji. To jest uczciwa formuła i dobra strategia employer brandingowa.
str. 102

Boom na wirtualne klasy
Coraz więcej językowych szkoleń korporacyjnych przeprowadzanych jest poprzez wirtualne klasy. To absolutnie uzasadniony trend - jest on bowiem odpowiedzią na zdehumanizowany e-learning, przybierający często postać żmudnych ćwiczeń wykonywanych on-line.
str. 104

prawo

Administracja danymi osobowymi - wszystko, co pracodawca wiedzieć powinien
Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców (pracodawców) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych? Jaki rodzaj danych osobowych zaliczamy do danych wrażliwych? Z jakimi wyzwaniami spotykają się pracownicy działów personalnych i jak mogą sobie z nimi radzić?
str. 106

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
str. 116

po godzinach

Nowości wydawnicze
str. 118

opinie/komentarze

Katarzyna Olczak
str. 6
Grzegorz Skibiński
str. 7
Rafał Potaczek
str. 20
Anna Kasperowicz
str. 22
Małgorzata Szymańska
str. 36
Jadwiga Zielińska
str. 38
Maciej W. Iwankiewicz
str. 44
Dariusz Krzemiński
str. 46
Grzegorz J. Sokołowski
str. 48
Marta Tobiasz
str. 50
dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
str. 93
Sławomir Marciniak
str. 96
Mateusz Romiszewski
str. 100
Maciej Ambroziewicz
str. 114

Ukryj

Opis:

Personel Plus to czołowy miesięcznik branży HR. Skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu. Magazyn co miesiąc trafia na biurka osób odpowiedzialnych za strategię i planowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w największych korporacjach w Polsce.

Czytając Personel Plus zyskujesz:

  • Dostęp do artykułów przygotowanych przez najlepszych ekspertów HR
  • Wiedzę na temat najnowszych trendów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
  • Prezentację unikalnych studiów przypadku dotyczących wdrożeń procesów HR
  • Gwarancję użyteczności i narzędziowego charakteru prezentowanych informacji

Szczegóły towaru


ISSN: 1899-2412 , Format: A4 (210 × 297 mm)
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: ABC-6512:201605 Miejsce wydania: Warszawa