Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Personel Plus - Nr 4/2015
4 (89)

Personel Plus to czołowy miesięcznik branży HR. Skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6512:201504  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 37,44 zł.
Twoja cena brutto już od: 33,70 zł. ( Oszczędzasz: 3,74 zł. )

Spis treści: 

temat numeru

Transformacja funkcji HR w EXATEL
Od działów HR oczekuje się, że będą pełniły rolę partnerów strategicznych. Większość z nich realizuje jedynie funkcję administracyjno-płacową i wspiera bieżące potrzeby firmy. Jak wdrożyć funkcję HR business partnera i jakie są kluczowe czynniki sukcesu?
str. 8

Idealny profil zawodowy i kompetencje HR business partnera
Kompetencje HR business partnera, a także jego pożądane doświadczenia zawodowe zależą od zadań na stanowisku pracy. Jednak zadania HR business partnerów mogą być diametralnie różne w zależności od uwarunkowań firmy, choć nazwa stanowiska na rynku pracy jest taka sama.
str. 16

Dokąd zmierzasz HR business partnerze?
Rola HR business partnera, którego ponad 10 lat temu do życia powołał swoją koncepcją Dave Ulrich, kształtuje się mozolnie, wciąż dopasowując się do wymagań burzliwego otoczenia. Jak spowodować, aby zgodnie z założeniami HR przynosił firmom wartość dodaną?
str. 22

Model Ulricha - już nieaktualny?
Niedawno Michael McDonnell, dyrektor zarządzający irlandzkiego oddziału Chartered Institute of Personnel and Development, zamieścił na blogu opinię, w której podaje w wątpliwość schemat poprawnego funkcjonowania HRM opracowany przez Dave'a Ulricha
str. 28

Leczyć czy edukować?
Działy HR w firmach pełnią rolę, którą można przyrównać do roli opieki zdrowotnej: zlecają i dostarczają badania, "leki" czy zabiegi, które mają na celu bardziej efektywne funkcjonowanie pracowników, menedżerów, a nawet całej organizacji.
str. 36

HR wspierający model biznesowy firmy
Choć w teorii zarządzania zasobami ludzkimi nie znajdziemy definicji dla HR klasycznego i funkcjonalnego, to klasyczne podejście do HR najpewniej należy wiązać z organizacjami homogenicznymi, które realizują swoje procesy przez pryzmat poszczególnych obszarów wsparcia typowych dla działów personalnych (rekrutacja, rozwój, wynagrodzenia, kadry itp.).
str. 39

ludzie i wydarzenia

Skazani na partnerstwo i współpracę
W jaki sposób dyrektorzy HR mogą współdecydować o przewadze konkurencyjnej firmy? Czy dobra współpraca dyrektora finansowego z dyrektorem HR przekłada się na wyniki organizacji? Rozmawiano o tym podczas debaty otwierającej konferencję HR Directors Summit.
str. 48

Benefity - komunikuj i edukuj!
O trendach i wyzwaniach w obszarze świadczeń pozapłacowych, jak również o specyfice zarządzania globalnym biznesem rozmawiamy z Marią R. Morris, wiceprezesem MetLife Inc., odpowiedzialną za Pion Globalnych Świadczeń Pracowniczych MetLife.
str. 54

Odpowiedzialność - powołanie lidera biznesu
Henryk Siodmok, prezes zarządu ATLAS Sp. z o.o., opowiada o swojej drodze rozwoju menedżerskiego i duchowego, powołaniu oraz relacji między biznesem i duchowością chrześcijańską. Jakie są prawdziwe źródła wartości?
str. 60

raport

Znaczące zmiany w kwestii wynagrodzeń?
Najnowsze dane wskazują, że pomimo rozczarowujących wyników na kilku głównych rynkach wschodzących, średnie tempo wzrostu wynagrodzeń na świecie jest nieco wyższe niż przed rokiem. Dzieje się tak m.in. dzięki poprawie sytuacji w krajach do niedawna borykających się z problemami, takich jak Irlandia i Grecja.
str. 68

Język angielski i rynek pracy
Jakie narzędzia oceny są najczęściej stosowane w procesie rekrutacji? Czy dają one precyzyjną i obiektywną wiedzę o rzeczywistym (a nie deklarowanym) poziomie znajomości języka?
str. 72

Pracowniczy poliglotyzm - can I have some of these?
Od lat powtarza się, że bez znajomości języków obcych nie da się w karierze dojść zbyt daleko. Era multinarodowości korporacyjnej bazuje na założeniu, że każdy posługuje się językiem angielskim. Czy pracodawcy oczekują tego od wszystkich pracowników?
str. 75

hrm

Zgubione diamenty, zgubione talenty. Pięćdziesięciolatek na rynku pracy
Czy zastanawiacie się, jak będzie wyglądać wasza kariera po 50. roku życia? A co będzie się działo w waszym zawodowym życiu, gdy osiągnięcie 60 lat i więcej? Co stanie się, gdy z różnych przyczyn po 50. roku życia trzeba będzie znaleźć nową posadę? Czy nasze kompetencje, doświadczenie spotkają się z zainteresowaniem rynku pracy?
str. 78

Służebna rola szefa XXI wieku
Znam szefów, których pracownicy są ich fanami. Jakże daleko im do postawy Boga obdarzającego pracowników łaskawym lub gniewnym spojrzeniem. To ludzie z pasją, mający świetnie zdefiniowane cele zawodowe i prywatne, wierzący we wspólną sprawę - firmę.
str. 84

Pracownicy niepełnosprawni - czego się obawiasz, a co możesz zyskać?
W Polsce osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności jest obecnie ok. 3,4 mln. Co piąta osoba podejmuje zatrudnienie. To grupa potencjalnych pracowników, która nadal niestety rzadko brana jest pod uwagę w procesach rekrutacji. Warto spojrzeć na potencjalnych pracowników z tej grupy z poziomu korzyści nie tylko finansowych, lecz również społecznych i wizerunkowych.
str. 86

Pracodawco zaoszczędź na składkach ZUS
Wraz ze zmieniającymi się nawykami spożywania posiłków w trakcie pracy oraz wzrastającą potrzebą firm na zwiększanie siły nabywczej swoich pracowników, zauważa się rosnący trend w kierunku dofinansowania posiłków.
str. 89

Czego HR może nauczyć się od start-upów?
Wszyscy jesteśmy z natury twórczy i lubimy się angażować w proces tworzenia. Dlatego gdy w firmie trzeba wypracować pomysły na nowe produkty, usługi lub usprawnienia, zwykle jest wielu chętnych. "Super, czemu nie!" - i sypią pomysłami jak z rękawa. W następnym kroku najlepsze pomysły trzeba wdrożyć. I wtedy zaczynają się schody...
str. 90

edukacja i rozwój

Wspaniałe zespoły
Grupa ludzi to jeszcze nie zespół. Nie wystarczy umieścić kilka osób w jednym pokoju, dać im wspólne zadanie, oczekiwać współpracy i dobrych efektów, aby je uzyskać. Zespół to coś więcej. Ważna jest dynamika relacji i wzajemne uzupełnianie się umiejętności i kompetencji jego członków.
str. 96

prawo

Umowa o pracę a wynagrodzenie z tytułu praw autorskich
Zlecający wykonanie dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego i jego twórca mają do wyboru różne formy współpracy. Najtańsze, bo nieobciążone składkami ZUS, są wszelkie kontrakty cywilne, a więc umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umowa o korzystanie z utworu, jak również umowa o dzieło. Jeśli jednak utwór w rozumieniu prawa autorskiego wykonywany jest na rzecz własnego pracodawcy, należy mieć na względzie przepisy, których nieznajomość może drogo kosztować.
str. 106

Niepełnosprawny pracownik w pracy
Niepełnosprawny pracownik podlega szczególnej ochronie prawnej. Już Konstytucja RP w art. 69 stanowi o tym, że państwo zapewnia osobom niepełnosprawnym pomoc w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Silnie więc kontroluje się wszelkie przejawy występowania dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych. Jednak mimo że pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, muszą brać pod uwagę długą listę ich przywilejów, mogą liczyć na różnego rodzaju preferencyjne traktowanie i wsparcie finansowe z budżetu państwa oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
str. 111

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
str. 115


po godzinach

Nowości wydawnicze
str. 118


opinie/komentarze

Dorota Parafjańczuk
str. 6
Anna Bilska-Kublik
str. 7
Małgorzata Skibińska
str. 20
Iwona Potajczuk-Pomarańska
str. 25
Anna Pietruszka
str. 26
Małgorzata Milczarek-Bukowska
str. 32
Dariusz Krzemiński
str. 34
Arkadiusz Klimczak
str. 42
Andrzej Borczyk
str. 44
Olga Narzekalak
str. 46
Agnieszka Wolańska
str. 102
dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
str. 104
Piotr Majewski, Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska
str. 105
Maciej Ambroziewicz
str. 114

Ukryj

Opis:

Personel Plus to czołowy miesięcznik branży HR. Skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu. Magazyn co miesiąc trafia na biurka osób odpowiedzialnych za strategię i planowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w największych korporacjach w Polsce.

Czytając Personel Plus zyskujesz:

  • Dostęp do artykułów przygotowanych przez najlepszych ekspertów HR
  • Wiedzę na temat najnowszych trendów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
  • Prezentację unikalnych studiów przypadku dotyczących wdrożeń procesów HR
  • Gwarancję użyteczności i narzędziowego charakteru prezentowanych informacji

Szczegóły towaru


ISSN: 1899-2412 , Format: A4 (210 × 297 mm)
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: ABC-6512:201504 Miejsce wydania: Warszawa