Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Personel Plus - Nr 4/2014
4 (77)

Personel Plus to czołowy miesięcznik branży HR. Skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6512:201404  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 29,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 26,10 zł. ( Oszczędzasz: 2,90 zł. )

Spis treści: 

temat numeru

Wolontariusz - cenny talent w organizacji - rozmowa ze Zdzisławem Hofmanem, prezesem Fundacji Rozwoju Wolontariatu
Wolontariat to szerokie pojęcie. Czasem to dawanie ryby, czasem wędki. Zawsze - dzielenie się sobą. Swoimi umiejętnościami, zdolnościami, wiedzą lub czasem. Czym jest współczesny wolontariat? W jaki sposób buduje kapitał społeczny Polaków oraz w jaki sposób transfer wiedzy i kompetencji może być przydatny w organizacjach?
str. 8

Jak efektywnie wprowadzić do organizacji wolontariat pracowniczy i jak nim zarządzać?
Wolontariat w Polsce nie ma najlepszego wizerunku… To na gruncie społecznym. Jednak na gruncie korporacji wolontariat jest już mile widziany. Co zrobić, by wolontariat nie tylko był użyteczny, lecz przede wszystkim by poprawiał efektywność organizacji?
str. 14

Wolontariusz, czyli kto?
Bezpłatna praca w szpitalu, świetlicy środowiskowej, opieka nad pensjonariuszami domu spokojnej starości bądź zbiórka pieniędzy
na charytatywny cel - tak bardzo często wygląda nasze wyobrażenie na temat wolontariatu. Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że wolontariat to także zaangażowanie na rzecz poprawy sprawności lokalnej społeczności, dobrostanu środowiska naturalnego czy krzewienia ważnych dla nas idei lub wartości.
str. 20

Zmotywowany pracownik to korzyści dla firmy
Z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą IPSOS na zlecenie Edenred Polska wynika, że 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Wzrastają też negatywne odczucia, co trzeciemu badanemu praca kojarzy się z obowiązkiem i rutyną.
str. 24

Różne oblicza wolontariatu opartego na wiedzy i kompetencjach
W biznes wpisany jest zysk. Zupełnie odwrotnie niż w wolontariat. Pomimo takiej rozbieżności interesów znane są przykłady obecności wolontariatu zarówno w otoczeniu biznesowym, w jakim działa firma, jak i w samej firmie. Skoro taka współpraca jest możliwa, dlaczego tak niewiele firm dostrzega potrzebę uwzględniania we własnej strategii działań na rzecz społeczności?
str. 28

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy - koncepcja, realizacja, efekty
Czy trudno wdrożyć program wolontariatu pracowniczego? Jakie przyjąć założenia i cele? Jakie metody i narzędzia pozwolą zainspirować, zmotywować i koordynować działania pracowników na rzecz społeczności lokalnych? Jakie czynniki decydują o sukcesie programu?
str. 38

ludzie i wydarzenia

Utrzymanie zasobów ludzkich w IT - na kim spoczywa odpowiedzialność?
Jak powinna układać się współpraca między działami HR i IT w zakresie m.in. rekrutacji, motywowania, podnoszenia kwalifikacji specjalistów IT? Jakie rozwiązania najlepiej się sprawdzają? Dyskutowali o tym przedstawiciele HR i IT podczas debaty w trakcie HR Directors Summit.
str. 44

Kim będzie lider w 2024 r.?
Jakie wyzwania czekają nas w ciągu kolejnego 10-lecia? Co się zmieni w świecie biznesu i z czym na co dzień będzie się zmagał lider przyszłości? Czy można się do tego przygotować?
str. 52

Skuteczne narzędzie controllingu personalnego
Controlling personalny to nie tylko wskaźniki. To mechanizm znajdowania odpowiedzi, czy strategia i polityka zarządzania ludźmi, a także procesy personalne wspierają osiąganie zamierzeń biznesu. HR Index to bezpłatne i kompleksowe badanie jakościowe controllingu personalnego, dostarczające kluczowych odpowiedzi na pytania o skuteczność rozwiązań HR dla biznesu aż w 11 obszarach.
str. 56

raport

W jaki sposób działy HR mogą zwiększyć swój wpływ na rozwój biznesu?
Z badań przeprowadzonych przez Human Capital Institute przy wsparciu SuccessFactors wynika, że 76 proc. firm, w których wpływ działów HR na rozwój biznesu jest silny, osiąga wyniki finansowe zgodne z zakładanymi lub nawet wyższe.
str. 60

System HR - rozwiązanie, a nie narzędzie
Zarządzający działami HR coraz częściej wychodzą naprzeciw wyzwaniom rynku, poszukując rozwiązania, które będzie lekarstwem na ich bolączki związane z optymalizacją procesów, redukcją kosztów czy motywowaniem pracowników.
str. 66

hrm

Kreatywność grup i zespołów w organizacji
Myśląc o rozwoju innowacyjności zespołów w organizacji, powinniśmy brać pod uwagę trzy kluczowe obszary kreatywności w biznesie: kompetencje specjalistyczne, kompetencje w zakresie kreatywnego myślenia oraz motywację (wewnętrzną i zewnętrzną). Te trzy elementy powinny być podstawą wszelkich działań mających na celu rozwój kreatywności pracowników, zespołów i całej organizacji.
str. 68

Istota wynagrodzenia - czynnik higieny czy skuteczny motywator?
Od wielu lat prowadzony jest spór wśród specjalistów zarządzania kapitałem ludzkim na temat tego, czy wynagrodzenie skutecznie motywuje ludzi do efektywnej pracy, czy też stanowi jedynie warunek brzegowy do podjęcia przez nich zatrudnienia i pozostania w nim przez określony czas. Współczesne organizacje zorientowane na generowanie tzw. wartości dodanej dla swoich klientów poszukują jej źródeł w kreatywności swoich pracowników. A zatem motywowanie ich do działania kreatywnego,
tj. wychodzącego poza utarte schematy zachowań, stanowi jedno z kluczowych wyzwań tych organizacji.
str. 76

edukacja i rozwój

Stres w pracy
Nazywany często "cichym zabójcą" - stres jest jednym z elementów naszego życia i tym samym środowiska pracy. Czy wyeliminowanie stresu jest w ogóle możliwe? I czy rzeczywiście potrzebne? Czy na pewno całkowita eliminacja stresu w miejscu pracy zapewni wzrost efektywności i poprawę dobrostanu?
str. 84

Sampling szkoleń
W procesie kreowania i realizacji projektów szkoleniowo-rozwojowych można wyodrębnić kilka krytycznych etapów. Jednym z nich jest, często bagatelizowany, etap wyboru dostawcy usług szkoleniowo-rozwojowych.
str. 90

Co nas łączy?
"Chemia" jest jednym z elementów budujących relację coach-klient, a podstawą relacji jest zaufanie. Pomiędzy nimi musi istnieć połączenie, takie jak fale radiowe w telefonii komórkowej. Bywają okresy, kiedy ich emisja jest silna, a łączność dobra, i takie, kiedy w okienku aparatu telefonicznego pokazuje się informacja "brak sygnału", mimo że obie strony próbują ze sobą rozmawiać.
str. 96

prawo

Zwolnienie dyscyplinarne - poradnik krok po kroku
Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym jest najbardziej radykalnym sposobem zakończenia stosunku pracy, który może znacznie utrudniać pracownikowi znalezienie nowej pracy, stąd nierzadko znajduje swój finał na sali sądowej. Dlatego pracodawca, podejmując decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w takim trybie, powinien wykazać szczególną dbałość o spełnienie wszystkich wymogów formalnych, jakie stawiają przed nim przepisy prawa pracy. Jak powinna wyglądać procedura zwolnienia dyscyplinarnego?
str. 102

Rozliczanie zasiłków macierzyńskich na przykładach
Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia chorobowego. Jego wysokość jest uzależniona od różnych czynników, np. wynagrodzenia, jak również rodzaju wykorzystywanego urlopu.
str. 110

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
str. 115

po godzinach

Nowości wydawnicze
str. 118

opinie/komentarze

Kinga Hęcinska
str. 6

Julita Dąbrowska
str. 7

Krzysztof Kaczmar
str. 18

Magdalena Blechoska
str. 23

Agnieszka Krajnik
str. 26

Dorota Strosznajder
str. 34

Agnieszka Orłowska
str. 36

Joanna Targońska
str. 56

Jarosław Marciniak
str. 82

Dariusz Tadrała
str. 91

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
str. 93

Diana Bonczar
str. 94

Małgorzata Rzewuska
str. 99

Sylwia Zawada
str. 100

Maciej Ambroziewicz
str. 109

Ukryj

Opis:

Personel Plus to czołowy miesięcznik branży HR. Skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu. Magazyn co miesiąc trafia na biurka osób odpowiedzialnych za strategię i planowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w największych korporacjach w Polsce.

Czytając Personel Plus zyskujesz:

  • Dostęp do artykułów przygotowanych przez najlepszych ekspertów HR
  • Wiedzę na temat najnowszych trendów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
  • Prezentację unikalnych studiów przypadku dotyczących wdrożeń procesów HR
  • Gwarancję użyteczności i narzędziowego charakteru prezentowanych informacji

Szczegóły towaru


ISSN: 1899-2412 , Format: A4 (210 × 297 mm)
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: ABC-6512:201404 Miejsce wydania: Warszawa