Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
ABC służby cywilnej

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej.

więcej

Autorzy: Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: ABC-0612:W02P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Służba cywilna - zagadnienia ogólne
str. 13


1.1. Modele służby cywilnej
str. 15

1.1.1. Informacje ogólne
str. 15

1.1.2. Model kariery a model pozycyjny
str. 15

1.1.3. Modele służby cywilnej w państwach europejskich
str. 17

1.1.4. Polski model służby cywilnej
str. 18

1.2. Polska służba cywilna a Unia europejska i prawo międzynarodowe
str. 18

1.2.1. Informacje ogólne
str. 18

1.2.2. Służba cywilna jako przedmiot regulacji prawa europejskiego
str. 18

1.2.3. Przepisy prawa europejskiego a funkcjonowanie służby cywilnej w polsce
str. 19

1.2.4. Zagadnienie równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją w prawie międzynarodowym i prawie Unii europejskiej
str. 19

1.2.5. Obywatelstwo polskie jako warunek wstąpienia do polskiego korpusu służby cywilnej
str. 20

1.3. Służba cywilna w historii polskiego prawa urzędniczego
str. 21

1.4. Konstytucjonalizacja polskiej służby cywilnej
str. 26

Rozdział 2
Organizacja służby cywilnej w polsce na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
str. 29


2.1. Informacje ogólne
str. 29

2.2. Ustrój korpusu służby cywilnej w świetle ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
str. 30

2.2.1. Szef Służby cywilnej
str. 32

2.2.2. Rada Służby cywilnej
str. 36

2.2.3. Dyrektor generalny urzędu
str. 41

Rozdział 3
Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej
str. 45


3.1. Informacje ogólne
str. 45

3.2. Nabór do służby cywilnej
str. 46

3.2.1. Umowa o pracę w służbie cywilnej
str. 49

3.2.2. Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
str. 50

3.2.3. Pierwsza ocena w służbie cywilnej
str. 50

3.2.4. Mianowanie w służbie cywilnej
str. 52

3.2.5. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej
str. 54

Rozdział 4
Ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej
str. 60


4.1. Podstawowe zasady sporządzania oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej
str. 60

4.2. Sprzeciw od oceny okresowej
str. 62

4.3. Ocena okresowa a rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej
str. 62

4.4. Kryteria oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
str. 63

4.5. Kryteria oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy będącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
str. 64

4.6. Tryb sporządzania oceny okresowej
str. 65

Rozdział 5
Wartościowanie i opis stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej
str. 69


5.1. Opis stanowisk pracy w służbie cywilnej
str. 70

5.2. Wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
str. 70

Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej
str. 76


6.1. Informacje ogólne
str. 76

6.2. Kary dyscyplinarne w korpusie służby cywilnej
str. 76

6.3. Komisja dyscyplinarna i instancji
str. 78

6.4. Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby cywilnej
str. 80

6.5. rzecznik dyscyplinarny
str. 83

6.6. Składy orzekające komisji dyscyplinarnych
str. 84

6.7. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną
str. 85

Rozdział 7
Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej
str. 90


7.1. Informacje ogólne
str. 90

7.2. Wymogi formalne dla osób uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym
str. 90

7.3. Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego
str. 93

7.4. Zakres tematyczny oraz organizacja postępowania kwalifikacyjnego
str. 94

Rozdział 8
Szkolenie i rozwój w służbie cywilnej
str. 98


8.1. Informacje ogólne
str. 98

8.2. Kategorie szkoleń w służbie cywilnej
str. 98

8.2.1. Szkolenia centralne
str. 99

8.2.2. Szkolenia powszechne
str. 101

8.2.3. Szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej
str. 102

8.2.4. Szkolenia specjalistyczne
str. 102

8.3. Źródła finansowania szkoleń w służbie cywilnej
str. 104

8.4. Organizacja szkoleń w służbie cywilnej
str. 105

8.5. Aplikacja legislacyjna
str. 109

Rozdział 9
Rola Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w systemie służby cywilnej
str. 114


9.1. Informacje ogólne
str. 114

9.2. Organizacja Krajowej Szkoły Administracji publicznej
str. 115

9.3. Nabór słuchaczy do Krajowej Szkoły Administracji publicznej
str. 118

9.4. Prawa i obowiązki słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji publicznej
str. 126

9.5. Dane statystyczne dotyczące absolwentów Krajowej Szkoły Administracji publicznej
str. 128

Rozdział 10
Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej
str. 134


10.1. Informacje ogólne
str. 134

10.2. Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej
str. 134

10.3. Wytyczne w zakresie etyki korpusu służby cywilnej
str. 138

10.4. Podmioty systemu służby cywilnej a zasady służby cywilnej
str. 140

Rozdział 11
Opinie, stanowiska, wyroki
str. 144


11.1. Wniosek złożony przez przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów KSAp do prezydenta Bronisława Komorowskiego w styczniu 2011 r.
str. 144

11.2. Stanowisko rady Legislacyjnej z dnia 7 lutego 2012 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
str. 149

11.3. Wyrok TK - niekonstytucyjność przepisów ustawy o Krajowej Szkole Administracji publicznej
str. 153

11.4. Wyrok TK - wyrok dotyczący racjonalizacji zatrudnienia
str. 167

Załączniki
str. 207

Załącznik nr 1. przykładowe wzory pism dotyczących służby cywilnej
str. 209

Załącznik nr 2. przykładowe wzory umów dotyczących służby cywilnej
str. 232

Załącznik nr 3. przykładowe wzory dokumentów dotyczących służby cywilnej
str. 237

Załącznik nr 4. Słownik pojęć związanych ze służbą cywilną
str. 267

Załącznik nr 5. pytania testowe dotyczące służby cywilnej
str. 279

Załącznik nr 6. Wykaz aktów prawnych
str. 305

Załącznik nr 7. pytania wykorzystane w sprawdzianie wiedzy w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2009 r.
str. 337

Wykaz orzecznictwa
str. 355

Ukryj

Opis:

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.

Adresaci:
Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3783-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 360
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE
Kod: ABC-0612:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów