Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych

Niniejsza książka to lektura obowiązkowa dla każdego praktyka zarządzania w sektorze publicznym oraz dla ich partnerów z sektora prywatnego [...]

więcej

Autorzy: Tomasz Korczyński, Agata Kozłowska, Kacper Kozłowski, Arwid Mednis, Andrzej Nowaczek,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2009 r.
Kod: ABC-0589:W01P01  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I (Agata Kozłowska, Tomasz Korczyński)
Możliwe formuły realizacji inwestycji publiczno-prywatnych
str. 13


1. Realizacja inwestycji z udziałem partnerów zewnętrznych - stan obecny
str. 13

2..Możliwości angażowania partnerów prywatnych na podstawie ustaw innych niż ustawa o PPP i ustawa o koncesji na roboty. budowlane lub usługi
str. 21

2.1. Prawo zamówień publicznych
str. 21

2.2. Ustawa o gospodarce komunalnej
str. 25

2.3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami
str. 33

3. Wybór formuły realizacji inwestycji
str. 34

4. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma realizacji inwestycji publiczno-prywatnych
str. 40

5. Nowa ustawa o PPP z dnia.19 grudnia.2008 r - praktyczne aspekty; szanse i zagrożenia
str. 46

6. Rozwój infrastruktury autostradowej w Polsce jako przykład wdrażania inwestycji publiczno-prywatnych
str. 56

6.1. Program budowy autostrad w Polsce i jego realizacja
str. 56

6.2..Koncesja na roboty budowlane - ogólna charakterystyka nowej regulacji
str. 64

Rozdział II (Arwid Mednis)
Postępowanie o zawarcie umowy koncesji - aspekty prawne
str. 72


1. Zagadnienia ogólne związane z koncesją na roboty budowlane lub usługi
str. 72

1.1. Zastosowanie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi
str. 72

1.2. Koncesjonariusz ponosi ryzyko
str. 73

1.3. Koncesjodawca
str. 74

1.4. Koncesjonariusz
str. 74

1.5. Wyłączenie stosowania ustawy o koncesji
str. 75

1.6. Zastosowanie kodeksu cywilnego
str. 76

2. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji
str. 76

2.1. Zasady prowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji
str. 76

2.2. Przebieg postępowania
str. 77

2.3. Zawarcie umowy koncesji
str. 84

2.4. Okres obowiązywania umowy koncesji
str. 86

3. Środek odwoławczy
str. 87

Rozdział III (Andrzej Nowaczek)
Zasady finansowania przedsięwzięć koncesyjnych
str. 92


1. Definicja koncesji, wynagrodzenie partnera prywatnego w koncesji
str. 92

1.1. Niejasne sformułowania
str. 94

1.2. Ryzyko ekonomiczne
str. 96

2. Opłaty
str. 97

2.1. Opłaty rzeczywiste (realne)
str. 98

2.2. Opłaty za dostępność
str. 99

2.3. Opłaty ukryte
str. 99

2.4. System mieszany
str. 100

3. Wynagrodzenie partnera prywatnego w ustawie o PPP
str. 100

4. Aspekty podatkowe koncesji na roboty budowlane lub usługi
str. 104

5. Formuły prawno-organizacyjne przedsięwzięć koncesyjnych
str. 112

Rozdział IV (Kacper Kozłowski)
Praktyczne aspekty pozyskiwania partnerów prywatnych do projektów typu PPP
str. 116


1. Bez partnera ani rusz
str. 116

2. Koncesja i PPP w oczach partnerów publicznych i prywatnych
str. 120

3. Doświadczenia związane z koncesją na roboty budowlane w Polsce na tle doświadczeń Europy
str. 123

4. Partnerzy prywatni i przyszli koncesjonariusze a przygotowanie projektu
str. 126

5. Jak skutecznie wciągnąć partnerów do projektu
str. 131

6. Zainteresowanie koncesją w Polsce
str. 133

Bibliografia
str. 135

Załączniki
str. 139

Informacja o autorach
str. 165


Ukryj

Opis:

Niniejsza książka to lektura obowiązkowa dla każdego praktyka zarządzania w sektorze publicznym oraz dla ich partnerów z sektora prywatnego. Dziś wiemy, ze polityka spójności UE nie jest panaceum na wszystkie potrzeby inwestycyjne. Po kryzysie finansowym wiele projektów poszukuje swoich szans na realizacje. Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesja na roboty budowlane lub usługi stanowią właśnie taka szanse . Jestem przekonany, ze ta książka będzie profesjonalna pomocą dla wszystkich, którzy szukają sposobów na realizacje projektów, zmieniających ich miasta i regiony. Arkadiusz Godlewski, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-928-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 168
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: ABC-0589:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów