Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego

Praca stanowi dogłębną i wnikliwą analizę problematyki odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego w zakresie przewozu krajowego i międzynarodowego.

więcej

Autorzy: Anna Konert,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2010 r.
Kod: KAM-1421:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.9

Wstęp
str.13

Rozdział I. System warszawsko-montrealski - geneza powstania, ogólna charakterystyka
str.23

1. Od konwencji warszawskiej do montrealskiej
str.23
1.1. Konwencja warszawska
str.23
1.1.1. Uchwalenie konwencji warszawskiej
str.23
1.1.2. Podstawowe postanowienia
str.24
1.1.3. Potrzeba rewizji
str.26
1.2. Modernizacja konwencji warszawskiej
str.28
1.2.1. Protokół haski z 1955 r.
str.28
1.2.2. Konwencja guadalajarska z 1961 r.
str.30
1.2.3. Protokół gwatemalski z 1971 r.
str.31
1.2.4. Cztery protokoły montrealskie z 1975 r.
str.35
1.3. Porozumienia przewoźników lotniczych i inne regulacje
str.37
1.3.1. Porozumienie montrealskie z 1966 r.
str.37
1.3.2. Porozumienie maltańskie z 1974 r.
str.38
1.3.3. Wyrok włoskiego Trybunału Konstytucyjnego z 1985 r. oraz ustawa nr 274
str.38
1.3.4. Inicjatywa japońska z 1992 r.
str.39
1.3.5. Inne działania przewoźników lotniczych oraz działania na szczeblu państwowym
str.42
1.3.6. Ustawy krajowe
str.43
1.3.7. Propozycja nowozelandzka z 1995 r.
str.47
1.3.8. Porozumienia przewoźników IATA w latach 1995-1996
str.48
1.4. Rozporządzenie (WE) nr 2027/97 oraz rozporządzenie (WE) nr 889/2002
str.52
1.5. Problem modernizacji i konsolidacji systemu warszawskiego
str.60

2. Konwencja montrealska z 1999 r. - ogólna charakterystyka
str.61
2.1. Konferencja montrealska
str.61
2.2. Uchwalenie konwencji montrealskiej
str.62
2.3. Podstawowe postanowienia oraz zmiany wprowadzone konwencją
str.63
2.3.1. Wypłata zaliczek
str.65
2.3.2. Wprowadzenie piątej jurysdykcji
str.69
2.4. Zakres stosowania konwencji
str.76
2.4.1. Definicja przewoźnika lotniczego/przedsiębiorstwa transportu lotniczego
str.76
2.4.2. Definicja statku powietrznego
str.78
2.4.3. Definicja przewozu międzynarodowego
str.80
2.4.4. Rodzaje przewozów podlegających konwencji
str.86
2.4.5. Przewóz wykonywany przez kolejnych przewoźników (succesive carriers)
str.88
2.4.6. Przewóz mieszany/kombinowany/łączony
str.92
3. Podsumowanie
str.92

Rozdział II. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za śmierć, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia pasażerów
str.96

1. Przesłanki odpowiedzialności
str.96
1.1. Szkoda wynikła w razie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażera
str.96
1.2. Wypadek (accident), który spowodował śmierć lub uszkodzenie ciała pasażera
str.108
1.3. Wypadek, który nastąpił na pokładzie statku (on board) lub w trakcie jakiejkolwiek czynności związanej z wsiadaniem i wysiadaniem (embarking/disembarking)
str.121
1.3.1. Orzecznictwo
str.121
1.3.2. Doktryna
str.125

2. Okoliczności zwalniające od odpowiedzialności
str.135

3. Odpowiedzialność w przypadku przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny
str.144
3.1. Czarter lotniczy
str.146
3.2. Odpowiedzialność przewoźnika umownego
i przewoźnika faktycznego
str.151
3.3. Osoby działające za przewoźnika lotniczego
str.153
3.4. Inne postanowienia
str.156

4. Podsumowanie
str.157

Rozdział III. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu i towaru
str.160

1. Dokumenty przewozowe
str.160

2. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu
str.167

3. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie towaru
str.174

4. Przewóz zwierząt samolotem
str.181

5. Podsumowanie
str.184

Rozdział IV. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za opóźnienie, odwołanie lotu i overbooking
str.187

1. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody spowodowane opóźnieniem na gruncie prawa
międzynarodowego
str.188
1.1. Znaczenie pojęcia "opóźnienie"
str.188
1.2. Szkoda spowodowana opóźnieniem
str.190
1.3. Czas przewozu lotniczego
str.193
1.4. Kolizja z przepisami IATA
str.197
1.5. Przesłanki ekskulpacyjne
str.203
1.6. Opóźnienie a niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
str.204

2. Odpowiedzialność za overbooking
str.207

3. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za overbooking, opóźnienie i odwołanie lotu na gruncie prawa
wspólnotowego - regulacja szczególna
str.220
1.1. Rozporządzenie (WE) nr 295/91 oraz rozporządzenie (WE) nr 261/2004
str.220
1.2. Overbooking
str.228
1.3. Opóźnienie i odwołanie lotu
str.230

4. Postępowanie reklamacyjne
str.237

5. Podsumowanie
str.240

Rozdział V. Granice odpowiedzialności przewoźnika lotniczego
str.244

1. Zasada odpowiedzialności przewoźnika lotniczego
str.244

2. Problem ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika lotniczego
str.249

3. Ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego na gruncie konwencji warszawskiej
str.259
3.1. Zasada ograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego
str.259
3.2. Wyjątki od reguły ograniczeń w zakresie odszkodowania - powrót do zasady pełnej rekompensaty szkody
str.267

4. Zasada odpowiedzialności przewoźnika lotniczego na gruncie konwencji montrealskiej
str.289
4.1. Nieograniczona odpowiedzialność przewoźnika lotniczego wprowadzona konwencją montrealską
str.289
4.2. Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w konwencji montrealskiej
str.295
4.3. Wyjątki od ograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w konwencji montrealskiej
str.299

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
str.300

6. Podsumowanie
str.309

Wnioski końcowe
str.312

1. Skutki polityczno-prawne
str.314

2. Skutki międzynarodowe
str.316

3. Skutki społeczne
str.317

4. Skutki ekonomiczne
str.318

Bibliografia
str.321

Ukryj

Opis:

Praca stanowi dogłębną i wnikliwą analizę problematyki odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego w zakresie przewozu krajowego i międzynarodowego, m.in. w sposób szczegółowy przybliża i analizuje postanowienia konwencji montrealskiej, podpisanej 28 maja 1999 r., która reguluje najważniejsze kwestie międzynarodowego przewozu lotniczego. Opracowana została w oparciu o obszerną literaturę światową oraz przy wykorzystaniu bogatego orzecznictwa sądowego. Książka będzie przydatna zarówno prawnikom, specjalistom z dziedziny prawa lotniczego i przewoźnikom lotniczym, jak i osobom zainteresowanym kwestią odpowiedzialności przewoźnika lotniczego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-993-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 336
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Lotnicze prawo / Przewóz lotniczy
Kod: KAM-1421:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów