Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2010:

BHP w budownictwie [EBOOK PDF]

Pozycja adresowana jest przede wszystkim do osób związanych z branżą budowlaną: pracodawców, kadry kierowniczej, specjalistów służby bhp oraz pracowników.

więcej

Autorzy: Kazimierz Kościukiewicz,
Seria:  MERITUM Biblioteka
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  29.12.2009 r.
Kod: ABC-0561  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 52,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 41,60 zł. ( Oszczędzasz: 10,40 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13
Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy

Rozdział I
Odpowiedzialność i podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 19


1. Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 19
2. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 21

Rozdział II
Obowiązki osób kierujących pracownikami
str. 25

Rozdział III
Prawa i obowiązki pracownika
str. 27


1. Podstawowe prawa pracownika
str. 27
2. Podstawowe obowiązki pracownika
str. 29

Rozdział IV
Dobór pracowników
str. 35


1. Kryteria doboru pracowników
str. 35
2. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
str. 36
3. Prace wzbronione młodocianym
str. 37
4. Prace wzbronione młodocianym w budownictwie
str. 38
5. Prace w budownictwie, przy których wolno zatrudnić młodocianych w celu nauki zawodu
str. 42
6. Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
str. 43

Rozdział V
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 47


Rozdział VI
Ochrona zdrowia pracowników
str. 53


1. Badania lekarskie
str. 53
2. Rola medycyny pracy
str. 57
3. Badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy
str. 58

Rozdział VII
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
str. 61


1. Wypadki przy pracy
str. 61
2. Choroby zawodowe
str. 73
3. Choroby zawodowe w budownictwie
str. 81
4. Podstawowe świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
str. 83

Rozdział VIII
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach budowlanych, w pomieszczeniach pracy i na stanowiskach pracy
str. 89


1. Obiekty budowlane
str. 89
2. Pomieszczenia pracy
str. 91
3. Oświetlenie
str. 95
4. Ogrzewanie i wentylacja
str. 97

Rozdział IX
Wymagania związane z procesem pracy
str. 99


1. Obowiązek zapobiegania zagrożeniom
str. 99
2. Podstawy oceniania ryzyka zawodowego
str. 100
3. Organizacja stanowiska pracy
str. 101
4. Obsługa oraz stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych
str. 103
5. Transport wewnętrzny i magazynowanie
str. 106
6. Transport wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym
str. 117
7. Ochrona przed hałasem i drganiami mechanicznymi
str. 121

Rozdział X
Znaki i sygnały bezpieczeństwa na stanowisku pracy
str. 127


1. Wymagania i zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
str. 127
2. Stosowanie znaków bezpieczeństwa
str. 129
3. Oznaczanie przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg
str. 129
4. Sygnały świetlne
str. 129
5. Sygnały dźwiękowe
str. 130
6. Komunikaty słowne
str. 130
7. Stosowanie sygnałów ręcznych
str. 131

Rozdział XI
Prace szczególnie niebezpieczne
str. 135


1. Informacje ogólne
str. 135
2. Prace szczególnie niebezpieczne w budownictwie
str. 136

Rozdział XII
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
str. 147

Rozdział XIII
Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej w budownictwie oraz odzież i obuwie robocze
str. 151


1. Środki ochrony zbiorowej
str. 151
2. Środki ochrony indywidualnej
str. 152
3. Odzież i obuwie robocze
str. 165

Rozdział XIV
Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
str. 167


1. Przepisy dotyczące wykonywania prac budowlanych
str. 167
2. Przygotowanie prac budowlanych
str. 167
3. Plac budowy, zagospodarowanie, rozmieszczenie materiałów i sprzętu
str. 168
4. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
str. 171
5. Maszyny budowlane oraz inne urządzenia techniczne
str. 174
6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne - prace elektryczne
str. 179
7. Prace ziemne
str. 181
8. Prace ciesielskie
str. 185
9. Prace zbrojarskie i betoniarskie
str. 185
10. Prace spawalnicze
str. 187
11. Prace murarskie i tynkarskie
str. 190
12. Prace montażowe
str. 191
13. Prace na wysokości
str. 192
14. Prace na drabinach
str. 194
15. Prace dekarskie i izolacyjne
str. 195
16. Prace rozbiórkowe
str. 196
17. Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe
str. 197
18. Prace z azbestem
str. 199
19. Rusztowania i ruchome podesty robocze
str. 205
20. Prace budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych
str. 208

Rozdział XV
Czynniki oraz procesy pracy stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia
str. 213

Rozdział XVI
Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konsultacje z pracownikami
str. 221


1. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 221
2. Konsultacje z pracownikami
str. 222

Rozdział XVII
Posiłki i napoje
str. 223

Rozdział XVIII
Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
str. 225


1. Przepisy ogólne
str. 225
2. Szatnie
str. 228
3. Umywalnie i pomieszczenia z natryskami
str. 230
4. Ustępy
str. 233
5. Jadalnie
str. 234
6. Pomieszczenia do wypoczynku
str. 235
7. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników
str. 236
8. Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
str. 237
9. Palarnie
str. 237

Rozdział XIX
Kontrole warunków pracy
str. 239


1. Instytucje i służby kontrolne
str. 239
2. Państwowa Inspekcja Pracy
str. 239
3. Państwowa Inspekcja Sanitarna
str. 243
4. Społeczna inspekcja pracy
str. 245
5. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 248

Rozdział XX
Zachowanie się pracowników w razie wypadku, awarii, pożaru, klęsk żywiołowych
str. 251


1. Podstawowe uregulowania prawne
str. 251
2. Zachowanie się pracowników w razie wypadku przy pracy
str. 252
3. Organizacja pierwszej pomocy
str. 253

Obowiązująca dokumentacja
str. 255

Słownik
str. 277

Wykaz aktów prawnych
str. 284

Ukryj

Opis:

W prezentowanej publikacji autor omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności i obowiązków pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw i obowiązków pracowników, prowadzenia procesu budowlanego, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie bhp oraz kwestię obowiązku prawnego udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy. Książka zawiera również wzory obowiązujących formularzy oraz słowniczek użytych pojęć. Adresaci: Pozycja adresowana jest przede wszystkim do osób związanych z branżą budowlaną: pracodawców, kadry kierowniczej, specjalistów służby bhp oraz pracowników. Jednak ze względu na szeroko potraktowany temat, może być użyteczna w branżach pokrewnych, a nawet niezwiązanych z budownictwem.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 288
Rodzaj: opracowanie , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0561 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów