Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kazusy z prawa dla ekonomistów [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Opracowanie adresowane jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale może z niego korzystać każdy zainteresowany nabyciem umiejętności samodzielnego dokonywania kwalifi kacji prawnej i wykładni przepisów prawa.

więcej

Autorzy: Piotr Wiatrowski (red.),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-1418;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Przedmowa
str. 9

Część I

Kazusy
str. 11

Rozdział I
KAZUSY Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
str. 13

Rozdział II
KAZUSY Z POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
str. 18

Rozdział III
KAZUSY Z PRAWA KARNEGO
str. 21

Rozdział IV
KAZUSY Z POSTĘPOWANIA KARNEGO
str. 27

Rozdział V
KAZUSY Z PRAWA CYWILNEGO - CZĘŚĆ OGÓLNA
str. 32

Rozdział VI
KAZUSY Z PRAWA RZECZOWEGO
str. 42

Rozdział VII
KAZUSY Z CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA ZOBOWIĄZAŃ
str. 51

Rozdział VIII
KAZUSY Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
str. 57

Część II
Wybór przepisów prawnych
str. 61

Rozdział I.
PRAWO KONSTYTUCYJNE
str. 63

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
str. 63

Rozdział II.
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
str. 70

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
str. 70
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
str. 71

Rozdział III
Prawo karne
str. 76

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
str. 76

Rozdział IV
Postępowanie karne
str. 85

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
str. 85

Rozdział V
PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA
str. 97

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
str. 97
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
str. 103
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
str. 104

Rozdział VI
PRAWO RZECZOWE
str. 105

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
str. 105
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
str. 110

Rozdział VII
PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA ZOBOWIĄZAŃ
str. 111

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
str. 111

Rozdział VIII
POSTĘPOWANIE CYWILNE
str. 116

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
str. 116

Skorowidz
str. 122

Ukryj

Opis:

Prezentowany zbiór kazusów z prawa dla ekonomistów opracowany został przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Prawa Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zawarto w nim kazusy z zakresu prawa konstytucyjnego, części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, części ogólnej prawa zobowiązań, prawa karnego oraz prawa procesowego (cywilnego, administracyjnego i karnego). W drugiej części zbioru zamieszczono wybór przepisów prawnych stanowiących podstawę do rozwiązania kazusów oraz skorowidz ułatwiający prowadzącym ćwiczenia odszukanie właściwego przykładu do aktualnie omawianej problematyki. Adresaci: Opracowanie adresowane jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale może z niego korzystać każdy zainteresowany nabyciem umiejętności samodzielnego dokonywania kwalifi kacji prawnej i wykładni przepisów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0153-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 128
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1418;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów