Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz

Prezentowana publikacja jest pierwszym na rynku wydawniczym praktycznym komentarzem do ustawy o czasie pracy kierowców, powstałym w odpowiedzi na zgłaszane problemy praktyki.

więcej

Autorzy: Magdalena Barbara Rycak,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20.08.2009 r.
Kod: KAM-1267:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 56,70 zł. ( Oszczędzasz: 6,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
str. 11

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 12

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
str. 12
Art. 2. [Słowniczek]
str. 20
Art. 3. [Nienaruszanie innych przepisów]
str. 27
Art. 4. [Odesłanie do kodeksu pracy]
str. 28
Art. 4a. [Motorniczy tramwajów]
str. 28

Rozdział 2. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
str. 29


Art. 5. [Zakres podmiotowy]
str. 29
Art. 6. [Czas pracy kierowcy - definicja]
str. 30
Art. 7. [Wyłączenie]
str. 37
Art. 8. [Doba rozliczeniowa]
str. 42
Art. 9. [Czas dyżuru]
str. 46
Art. 10. [Okresy pozostawania do dyspozycji]
str. 51
Art. 11. [Wymiar czasu pracy]
str. 55
Art. 12. [Wymiar tygodniowego czasu pracy]
str. 64
Art. 13. [Przerwa w pracy]
str. 67
Art. 14. [Nieprzerwany wypoczynek]
str. 71
Art. 15. [System równoważnego czasu pracy]
str. 78
Art. 16. [Przerywany czas pracy]
str. 86
Art. 17. [Zadaniowy czas pracy]
str. 89
Art. 18. [Ustalenie systemu i rozkładu czasu pracy]
str. 94
Art. 19. [Dopuszczenie stosowania przerywanego czasu pracy]
str. 105
Art. 20. [Praca w godzinach nadliczbowych]
str. 107
Art. 21. [Wykonywanie pracy w porze nocnej]
str. 134
Art. 22. [Wyłączenie zastosowania]
str. 139
Art. 23. [Dopuszczalność wyższych norm minimalnych]
str. 145

Rozdział 3. Obowiązki pracodawcy
str. 145


Art. 24. [Obowiązki pracodawcy]
str. 145
Art. 25. [Ewidencja czasu pracy]
str. 147
Art. 26. [Warunki wynagradzania]
str. 156

Rozdział 4. Zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 oraz Umową AETR
str. 157


Art. 27. [Zasady stosowania norm rozporządzenia i Umowy]
str. 157
Art. 28. (uchylony)
str. 158
Art. 29. [Wyłączenie stosowania]
str. 158
Art. 30. [Uprawnienia ministra]
str. 160
Art. 31. [Zaświadczenie]
str. 161

Rozdział 4a. Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km
str. 164


Art. 31a. [Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu]
str. 164
Art. 31b. [Przerwa na odpoczynek]
str. 167
Art. 31c. [Odpoczynek dzienny i tygodniowy]
str. 168
Art. 31d. [Przerwy w przewozach regularnych]
str. 170
Art. 31e. [Rozkład czasu pracy kierowcy]
str. 170

Rozdział 5. Przepisy końcowe
str. 171


Art. 32. [Derogacja]
str. 171
Art. 33. [Wejście w życie]
str. 171

Literatura
str. 173

Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
str. 175

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r.w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy
str. 201

Załącznik
Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)
str. 207

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
str. 249

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
str. 263

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
str. 365

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 20.08.2009 r.

Prezentowana publikacja jest pierwszym na rynku wydawniczym praktycznym komentarzem do ustawy o czasie pracy kierowców, powstałym w odpowiedzi na zgłaszane problemy praktyki. Przedsiębiorcy transportowi często nie potrafią znaleźć prawidłowych odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań, np.: jakie przepisy mają zastosowanie do zatrudnianych przez nich kierowców, kiedy kierowcom należą się diety z tytułu podróży służbowych, w jaki sposób prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców.

W opracowaniu w szerokim zakresie uwzględniono wypowiadane w doktrynie prawa pracy poglądy, a także dotychczasowe orzecznictwo sądowe. Publikacja została zilustrowana przykładami wzorowanymi na pytaniach praktyków zadawanych w trakcie szkoleń prowadzonych przez Autorkę oraz nadsyłanych do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wolters Kluwer Polska.

Adresaci:

Komentarz jest skierowany w szczególności do pracodawców zatrudniających kierowców, a także pracowników działów kadr w firmach transportowych. Pomocny może być również sędziom, adwokatom i radcom prawnym, którzy w życiu zawodowym zetknęli się z problematyką czasu pracy kierowców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-855-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 680
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1267:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów