Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

(Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
str. 13

CZĘŚĆ PIERWSZA
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Księga pierwsza
Proces
str. 15

Tytuł VI
Postępowanie
str. 15


Dział V
Środki odwoławcze
str. 15

Rozdział 1
Apelacja
str. 20

Rozdział 11
(uchylony)
str. 138

Rozdział 2
Zażalenie
str. 139

Dział VA
Skarga kasacyjna
str. 167

Dział VB
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
str. 271

Dział VI
Wznowienie postępowania
str. 279

Dział VII
(skreślony)
str. 340

Dział VIII
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 341

Tytuł VII
Postępowania odrębne
str. 388


Dział I
Postępowanie w sprawach małżeńskich
str. 388

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 393

Rozdział 2
Sprawy o rozwód i o separację
str. 414

Rozdział 3
Inne sprawy
str. 438

Dział II
Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
str. 445

Dział III
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
str. 460

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 460

Rozdział 2
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 536

Rozdział 3
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
str. 543

Dział IV
Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania
str. 562

Dział IVa
Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
str. 571

Rozdział 1
(uchylony)
str. 571

Rozdział 2
(uchylony)
str. 571

Dział IVb
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
str. 609

Dział IVc
Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki
str. 626

Dział IVd
Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
str. 635

Dział IVe
Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
str. 646

Dział V
Postępowanie nakazowe i upominawcze
str. 649

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 650

Rozdział 2
Postępowanie nakazowe
str. 650

Rozdział 3
Postępowanie upominawcze
str. 683

Dział VI
Postępowanie uproszczone
str. 695

Dział VII
Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych
str. 712

Rozdział 1
Europejskie postępowanie nakazowe
str. 712

Rozdział 2
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
str. 721

Dział VIII
Postępowania elektroniczne
str. 729

Rozdział 1
Elektroniczne postępowanie upominawcze
str. 729

Skorowidz rzeczowy
str. 747

Ukryj

Opis:

Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 367 do 50537 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego, zawiera omówienie wszystkich zmian w kodeksie, które miały miejsce od czasu pierwszej edycji w 2010 r.

Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki - prezentują najważniejsze nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące m.in.:

  • likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych,
  • poddania spraw między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej regułom ogólnym obowiązującym w procesie,
  • modyfikacji innych przepisów kodeksu związanych ze sprawami gospodarczymi,
  • zmiany skutków wniesienia apelacji do sądu niewłaściwego,
  • modyfikacji regulacji zażalenia na orzeczenia sądu drugiej instancji.
Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy, postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Redakcja naukowa Henryk Dolecki i Tadeusz Wiśniewski
Tom I - artykuły 1-366
Tom II - artykuły 367-50537
Tom III - artykuły 506-729
Tom IV - artykuły 730-1088
Tom V - artykuły 1096-1217

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4145-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 756
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: CYWILNE PRAWO
Kod: ABC-0556:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów