Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

System prawa finansowego. TOM IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego

Niniejszy IV tom Systemu prawa finansowego poświęcony jest prawu walutowemu, dewizowemu, bankowemu oraz prawu rynku finansowego.

więcej

Autorzy: Jan Głuchowski (red.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0588:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 167,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 150,30 zł. ( Oszczędzasz: 16,70 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Rozdział 1
Prawo walutowe
Jan Głuchowski
str. 13

Rozdział 2
Europejskie prawo walutowe
Marcin Olszak
str. 23

Rozdział 3
Prawo dewizowe
Wanda Wójtowicz
str. 59

Rozdział 4
Bank centralny
Eugenia Fojcik-Mastalska
str. 99

Rozdział 5
Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Jan Głuchowski
str. 141

Rozdział 6
Europejski system banków centralnych
Jolanta Gliniecka
str. 155

Rozdział 7
Od prawa bankowego do prawa rynku finansowego
Cezary Kosikowski, Marcin Olszak
str. 195

Rozdział 8
Publicznoprawne formy oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe i finansowe
Anna Jurkowska-Zeidler
str. 251

Bibliografia
str. 299

Skorowidz
str. 317

Noty Biograficzne
str. 325

Ukryj

Opis:

Niniejszy IV tom Systemu prawa finansowego poświęcony jest prawu walutowemu, dewizowemu, bankowemu oraz prawu rynku finansowego. Ukazuje się on 20 lat po wydanym przez Zakład Narodowy Ossolińskich tomie V Systemu instytucji prawno-finansowych PRL, poświęconym instytucjom systemu pieniężno-kredytowego. Fundamentalne zmiany ustrojowe i gospodarcze - datujące się od 1990 r. - sprawiły, że zdezaktualizowało się wiele przedstawionych tam kwestii. Równocześnie reaktywowano instytucje istniejące w okresie międzywojennym, takie jak giełda. Pojawiło się też prawo rynku finansowego i to zarówno w wymiarze krajowym, jak i wspólnotowym. W tej sytuacji postanowiliśmy wyodrębnić tematykę publicznoprawnych form oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe i finansowe. Punktem wyjścia jest zaprezentowany szczególny reżim prawny oraz zasady tworzenia i funkcjonowania jednolitego, unijnego rynku finansowego.W związku z przystąpieniem Polski do UE nie można omówić rodzimego systemu pieniężnego bez przedstawienia mechanizmu funkcjonowania euro oraz bankowości unijnej. Wprowadzenie wspólnej waluty jest naturalnym uzupełnieniem europejskiego rynku wewnętrznego, które eliminuje element niepewności we wzajemnych transakcjach, wynikający z istnienia różnych walut narodowych. Znikają koszty wymiany i zabezpieczenia kursów, a także ryzyko kursowe, które wpływa ujemnie na zasobność uczestników gry rynkowej i ich siłę nabywczą. Euro stanowi ochronę przed tymi niebezpieczeństwami, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie ryzyka planowania finansowego.Naszym zamierzeniem było całościowe ujęcie problematyki pieniądza w obrocie krajowym i zagranicznym oraz instytucji z nim związanych na obecnym etapie rozwoju prawnego systemu i instytucji walutowych, dewizowych oraz rynku finansowego. Towarzyszy nam przy tym refleksja, że w najbliższym czasie obowiązujący porządek prawny suwerennych państw i ich zrzeszeń będzie podlegał ewolucji w sferze pieniężnej oraz obsługujących ją i powiązanych z nią instytucji finansowych

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-923-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 326
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: ABC-0588:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów