Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka
2009:

Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw.dr. hab. Jackowi M. Langowi

Klasyczna koncepcja materialnego prawa administracyjnego opiera się na założeniu dokonywania autorytatywnej konkretyzacji w zakresie sytuacji prawnej jednostki, normy prawa przez właściwy organ administracji publicznej.(...)

więcej

Autorzy: Aleksandra Wiktorowska, Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Ewa Stefańska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1334:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 75,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 68,31 zł. ( Oszczędzasz: 7,59 zł. )

Spis treści: 

Życiorys Prof. zw. dr. hab. Jacka M. Langa
str. 7
Wykaz publikacji Prof. zw. dr. hab. Jacka M. Langa
str. 9
1. Barbara Adamiak, Czynności prawne jednostki a władztwo administracyjne
str. 23
2. Eugeniusz Bojanowski, Zasada dobrej administracji - prawo do dobrej administracji: odniesienia polskie (kilka uwag)
str. 37
3. Janusz Borkowski, Postępowanie administracyjne uproszczone a działania wewnętrzne administracji
str. 41
4. Maksymilian Cherka, Organizacja wewnętrzna samorządów zawodowych
str. 55
5. Wojciech Chróścielewski, Pojęcie "nieodwracalne skutki prawne" w rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a.
str. 75
6. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dostosowanie instytucji ubezpieczenia depozytuw Polsce do prawa Unii Europejskiej
str. 93
7. Jan Jeżewski, Podległość hierarchiczna w administracji. Zarys problematyki
str. 99
8. Dariusz R. Kijowski, Ucieczka administracji publicznej w sferę prawa cywilnego
str. 115
9. Zbigniew Kmieciak, Instancyjność postępowania administracyjnego (uwagi prawnoporównawcze)
str. 137
10. Ernest Knosala, Teoretyczne aspekty stosowania prawa prywatnego w działaniu współczesnej administracji publicznej
str. 145
11. Jarosław Maćkowiak, Organy administracji niezespolonej w świetle nowych regulacji prawnych
str. 153
12. Janusz Malanowski, Pojęcie i koncepcje odpowiedzialności administracyjnoprawnej
str. 161
13. Janusz Niczyporuk, Podmiotowość administracyjnoprawna a zdolność administracyjnoprawna - delimitacja pojęć
str. 177
14. Jan Olszewski, Realizacja strategii lizbońskiej poprzez regulacje prawa administracyjnego zwiększające konkurencyjność
str. 187
15. Piotr Przybysz, Refleksje o genezie kontroli administracji przez sądy
str. 197
16. Małgorzata Stahl, Akty prawa miejscowego. Zagadnienia dyskusyjne
str. 209
17. Rafał Stankiewicz, Model organizacyjny systemu ochrony konkurencji w Polsce (uwagi de lege ferenda)
str. 223
18. Ewa Stefańska, Prawne aspekty realizacji polityki mieszkaniowej państwa
str. 239
19. Jerzy Stelmasiak, Obszary specjalne o charakterze ekologicznym a decyzja o warunkach zabudowy. Zagadnienia podstawowe
str. 255
20. Jan Szreniawski, Aktualne problemy polityki odznaczeniowej
str. 263
21. Marek Szubiakowski, Gwarancyjna funkcja odpowiedzialności odszkodowawczej administracji
str. 277
22. Jan Paweł Tarno, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego
str. 289
23. Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny, Działania administracji publicznej w sytuacjach szczególnych
str. 307
24. Paweł Wajda, Modele instytucjonalne nadzoru nad systemem finansowym
str. 321
25. Michał A. Waligórski, Zawieszanie i wznawianie wykonywania działalności gospodarczej
str. 331
26. Andrzej Wasilewski, Prawna determinacja realizacji celów polityki środowiskowej Wspólnoty Europejskiej
str. 343
27. Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Organy regulacyjne - wybrane problemy
str. 351
28. Aleksandra Wiktorowska, Zasada przekonywania w Kodeksie postępowania administracyjnego
str. 365
29. Krystyna Wojtczak, Zbiórki publiczne
str. 375
Wykaz skrótów
str. 391

Ukryj

Opis:

Klasyczna koncepcja materialnego prawa administracyjnego opiera się na założeniu dokonywania autorytatywnej konkretyzacji w zakresie sytuacji prawnej jednostki, normy prawa przez właściwy organ administracji publicznej. Wyznacza to miejsce jednostki w procesie autorytatywnej konkretyzacji normy prawa materialnego przez ograniczenie do przyznania inicjatywy w podjęciu procesu konkretyzacji oraz w toku tego procesu. Ma to konsekwencje prawne dla charakteru czynności jednostki w prawie administracyjnym, przez ograniczenie do czynności procesowych, których następstwem jest materialnoprawna czynność organu administracji publicznej. (...)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-842-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 394
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1334:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów