Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej

Celem publikacji jest poszukiwanie prawa właściwego do oceny autorskoprawnej umowy licencyjnej.

więcej

Autorzy: Katarzyna Grzybczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2009 r.
Kod: KAM-1407:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Umowy z zakresu prawa autorskiego
str. 15


1. Umowa licencyjna na tle innych umów
str. 15
2. Analiza umowy licencyjnej na tle prawnoporównawczym
str. 19
3. Umowy dotyczące eksploatacji praw autorskich w prawie polskim
str. 32
3.1. Umowy licencyjne
str. 32
3.1.1. Pojęcie umowy licencyjnej
str. 32
3.1.2. Rodzaje licencji
str. 35
3.1.3. Strony umowy licencyjnej
str. 37
3.1.4. Charakter prawny umowy licencyjnej
str. 37
4. Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
str. 40
4.1. Pojęcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
str. 40
4.2. Strony umowy
str. 41
4.3. Treść umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe
str. 41

Rozdział II
Prawo właściwe dla zagadnień autorskoprawnych
str. 48


1. Zasada terytorializmu praw autorskich
str. 51
2. Zasada uniwersalizmu
str. 56
3. Normy kolizyjne wybranych państw obcych
str. 59
4. Regulacje konwencyjne
str. 61
4.1. Konwencja berneńska
str. 61
4.2. TRIPS
str. 64
4.3. Traktat WIPO o prawie autorskim
str. 68
5. Prawo unijne
str. 70
6. Regulacja polska
str. 73

Rozdział III
Statut autorskoprawny
str. 75


1. Zagadnienia ogólne
str. 75
2. Powstanie i wygaśnięcie prawa autorskiego
str. 79
3. Podmiot prawa autorskiego
str. 79
4. Treść prawa autorskiego
str. 88
5. Zbywalność prawa autorskiego
str. 91

Rozdział IV
Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej
str. 93


1. Wybór prawa
str. 93
2. Prawo właściwe w braku wyboru prawa
str. 98
2.1. Wybrane koncepcje dotyczące poszukiwania prawa właściwego
str. 99
2.1.1. Koncepcja świadczenia charakterystycznego
str. 99
2.1.2. Doktryna proper law of the contract
str. 103
2.1.3. Zasada najściślejszego związku z zobowiązaniem
str. 103
3. Poglądy doktryny dotyczące świadczenia charakterystycznego w umowie licencyjnej
str. 105
3.1. Stanowiska przedstawicieli doktryny zagranicznej
str. 105
3.2. Poglądy przedstawicieli polskiej doktryny na tle ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r.
str. 116
4. Normy kolizyjne wybranych ustawodawstw
str. 118
5. Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
str. 119
6. Rozporządzenie Rzym I
str. 123

Rozdział V
Statut obligacyjny
str. 136


1. Dojście do skutku umowy licencyjnej
str. 138
2. Zdolność do zawarcia umowy licencyjnej
str. 140
3. Wymagania dotyczące formy
str. 144
4. Wady oświadczenia woli
str. 147
5. Treść umowy licencyjnej
str. 148
6. Wykładnia umowy
str. 150
7. Wykonanie umowy licencyjnej
str. 153
8. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy licencyjnej
str. 156
9. Wygaśnięcie stosunku licencyjnego
str. 158

Rozdział VI
Klauzula porządku publicznego i przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie autorskim
str. 161


1. Klauzula porządku publicznego - uwagi ogólne
str. 161
2. Klauzula porządku publicznego w konwencji rzymskiej i rozporządzeniu Rzym I
str. 164
3. Regulacja polska
str. 165
4. Działanie klauzuli porządku publicznego na obszarze praw autorskich
str. 167
5. Klauzula porządku publicznego w polskim prawie autorskim
str. 173
6. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie
str. 175

Zakończenie
str. 189

Bibliografia
str. 195

Ukryj

Opis:

Podstawowym instrumentem umożliwiającym eksploatację praw autorskich do utworów chronionych, również w obrocie międzynarodowym, są umowy licencyjne. W przypadku tych umów istnieją dwa obszary, które wzajemnie na siebie oddziałują i muszą ze sobą współpracować: obszar zagadnień autorskoprawnych i zobowiązaniowych. Jednakże na poziomie międzynarodowym brak jest takiej regulacji prawnej, która w sposób całościowy regulowałaby obydwie kwestie.Celem publikacji jest poszukiwanie prawa właściwego do oceny autorskoprawnej umowy licencyjnej. Z jednej strony bowiem istnieje wolność kontraktowa, która dzięki normom względnie obowiązującym może być szeroko wykorzystywana do odpowiedniego kreowania treści umowy i stosunków między stronami, z drugiej istnieje monopol autora, którego prawa są zabezpieczone przepisami bezwzględnie obowiązującymi. Stąd też swoboda kontraktowa w dziedzinie prawa autorskiego jest zależna od zakresu ochrony przyznanej prawom autorskim i od ograniczeń w ich wykonywaniu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-949-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 224
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1407:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów