Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Współczesne przemiany postępowania cywilnego

Niniejsza publikacja jest owocem przemyśleń autorów, które znalazły swój wyraz w wystąpieniach konferencyjnych oraz dyskusji dotyczącej rozwoju prawa postępowania cywilnego, uwzględniających dobre wzorce i tradycję od okresu międzywojennego.

więcej

Autorzy: Piotr Pogonowski (red.), Paweł Cioch (red.), Edyta Gapska (red.), Joanna Nowińska (red.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1397:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Introduction
str. 13

Część I
Wspólny kodeks postępowania cywilnego dla Unii Europejskiej - wspólne wartości, tradycje i zróżnicowania narodowe
str. 15


Nicola Picardi
Le Juge Naturel. Principe fondamental a niveau européen
str. 17

Marek Zubik
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych jako przedmiot zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 65

Stanisława Kalus
Wykorzystywanie orzecznictwa w badaniach prawnoporównawczych w warunkach europeizacji prawa prywatnego
str. 75

Aleksandra Włosińska
Prawo do sprawiedliwego procesu cywilnego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 86

Łukasz Błaszczak
Sprawa cywilna z elementem wspólnotowym jako sprawa wspólnotowa (wybrane zagadnienia z punktu widzenia procedury cywilnej)
str. 123

Część II
Dostęp do sądu - postęp w ułatwieniu realizacji prawa do sądu w krajach europejskich - w kontekście ochrony roszczeń rozproszonych
str. 143


Laura Ervo
Recent novelties in finnish civil litigation and the changes in court culture
str. 145

Robert Kulski
Modele określenia członkostwa w grupie w postępowaniu wszczętym na podstawie class action
str. 158

Monika Michalska
Prawo do zaskarżenia orzeczenia w postępowaniu cywilnym (uwagi na tle art. 78 i 176 ust. 1 Konstytucji RP)
str. 175

Joanna Nowińska
Wykorzystanie nowych środków dowodowych w procesie cywilnym w świetle zasady prawa do sądu
str. 198

Część III
Relacja pomiędzy prawem proceduralnym i materialnym - w poszukiwaniu optymalnych remediów dla załatwiania spraw cywilnych
str. 213


Nicolo Trocker
Of rights and remedies: Lessons from the case law of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights
str. 215

Andrea Panzarola
Notorious fact in Italian Law
str. 242

Piotr Pogonowski
Prawo cywilne materialne i procesowe - dwa płuca jednego organizmu
str. 256

Edyta Gapska
Wykorzystanie technologii informatycznych w cywilnym postępowaniu sądowym
str. 264

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Pojęcie konsumenta w europejskim prawie konsumenckim a w europejskim prawie procesowym cywilnym
str. 282

Część IV
Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów cywilnych (ADR) - alternatywa czy przyszłość dla załatwiania spraw cywilnych
str. 331


Tadeusz Ereciński
Bariery w stosowaniu mediacji i arbitrażu
str.

Paweł Cioch
Krajowe i międzynarodowe sądownictwo polubowne w sporcie profesjonalnym
str. 346

Marcin Białecki
Mediacja w sprawach rodzinnych na przykładzie rozwiązań europejskich - analiza prawnoporównawcza
str. 370

Ukryj

Opis:

Postępowanie cywilne podlega nieustannym przeobrażeniom. Służą one dostosowaniu instrumentów ochrony prawnej w sprawach cywilnych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej, tak aby można było za ich pomocą skutecznie realizować prawo do sądu. Ewolucja systemu prawa sprawia, że potrzebna jest refleksja teoretyczna prowadząca do wskazania przyczyn małej efektywności tych instrumentów i zaproponowania kierunków pożądanych zmian.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-930-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 380
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1397:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów