Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty

Publikacja pokazuje, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa. Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching.

więcej

Autorzy: Olga Rzycka, Wiesław Porosło (współpraca),
Seria:  HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0509:W03D02  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

O autorach | str. 11

Podziękowania | str. 14

Przedmowa | str. 16

Przedmowa do wydania drugiego | str. 20

Przedmowa do wydania trzeciego | str. 22

Wprowadzenie | str. 23

Dla kogo jest ta książka? | str. 24
Jaki cel przyświecał jej napisaniu? | str. 24
Czemu służy coaching | str. 25

CZĘŚĆ I. GRUNT | str. 27

Rozdział 1. Poglądowe wprowadzenie | str. 29

Współczesny świat i menedżer | str. 29
Definicje, istota, cele coachingu | str. 31
Po co coaching? | str. 36
Dane o coachingu | str. 38
Menedżer jako coach | str. 41
Specyfika coachingu menedżerskiego | str. 48

Rozdział 2. Miejsce coachingu we współczesnym świecie biznesu | str. 51

Kierunki zmian w świecie biznesu - wyzwania dla organizacji | str. 51
Rola menedżerów | str. 53

CZĘŚĆ II. FUNDAMENTY | str. 59

Rozdział 3. Menedżer i coach | str. 61

Rola coacha | str. 61
Atrybuty dobrego menedżera-coacha | str. 66
10 przykazań menedżera-coacha | str. 74
10 zasad menedżera-coacha | str. 75
Wpływ wartości wyznawanych przez menedżera-coacha na jego zespół | str. 76

Rozdział 4. Człowiek | str. 79

Kim jest człowiek | str. 79
Rozumienie osoby | str. 80
Wskaźniki, które sygnalizują problemy psychologiczne coachowanego | str. 88

Rozdział 5. Zmiana | str. 90

Kilka słów o zmianie | str. 90
Zmiana osobista | str. 91
Opór | str. 101

Rozdział 6. SFA - koncentracja na rozwiązaniach | str. 105

Solution Focused Approach - podejście skupione na rozwiązaniu | str. 105
Solution Focused Coaching - coaching skupiony na rozwiązaniu | str. 109
Narzędzia umożliwiające kreowanie rozwiązań | str. 110
Rozmowy oparte na SFC | str. 111

Rozdział 7. Dialog | str. 113

O pracy menedżera-coacha | str. 113
Efektywna komunikacja | str. 114
Co wpływa na komunikację? | str. 115
Dialog coachingowy | str. 118
Mówienie - pytanie | str. 121
Rozmowy coachingowe | str. 123
Rozmowy wspierające | str. 126
Język | str. 130
Opowiadanie historii | str. 132
Styl coachingu | str. 134

CZĘŚĆ III. FILARY | str. 137

Rozdział 8. Relacja | str. 139

Relacja coachingowa | str. 139
Wskaźniki relacji | str. 140
Budowanie relacji coachingowej | str. 144
Zaangażowanie w relację coachingową | str. 145

Rozdział 9. Zaufanie | str. 148

Czym jest zaufanie | str. 148
Korzenie naszej tendencji do ufania albo nieufania drugiej osobie | str. 150
Zaufanie i przywództwo | str. 152
Dlaczego zaufanie jest ważne? | str. 153
Budowanie zaufania | str. 155
Zaufanie do samego siebie | str. 161
Okazywanie zaufania | str. 161
Brak zaufania w organizacjach | str. 162

Rozdział 10. Przekonania | str. 163

Przekonania i cykl osiągania rezultatów | str. 163
Praca z przekonaniami | str. 165
Zniekształcenia myślenia | str. 172

Rozdział 11. Emocje i motywacja | str. 175

Emocje | str. 175
Motywacja | str. 176
Coaching i emocje | str. 177

Rozdział 12. Narzędzia | str. 182

Narzędzia i techniki w coachingu | str. 182
Ty jako narzędzie coachingu | str. 184
Słuchanie | str. 188
Zadawanie pytań | str. 199
Przeformułowywanie (reframing) | str. 220
Obserwacja | str. 222
Informacja zwrotna (feedback) | str. 224
Perspektywy | str. 235
Skalowanie | str. 236
Poszukiwanie wyjątków | str. 237
Komplementowanie | str. 238
Zasoby | str. 238
Metafory | str. 238
Działanie | str. 240
Doradzanie klientom | str. 242
Struktury prowadzenia rozmów | str. 243

CZĘŚĆ IV. DACH | str. 257

Rozdział 13. Proces coachingu | str. 259

Ogólna struktura procesu coachingu | str. 259
Badanie potrzeb coachingowych | str. 260
Określanie celów | str. 265
Negocjowanie oczekiwań wobec coachingu i kontrakt coachingowy | str. 266
Cykl coachingu | str. 269
Z czego składa się sesja coachingowa? | str. 271
Inicjowanie relacji coachingowej | str. 271
Rozumienie sytuacji, w której dana osoba się znajduje | str. 272
Zamykanie relacji coachingowej | str. 275

Rozdział 14. Zagrożenia i wyzwania dla menedżerów stosujących coaching | str. 277

Zagrożenia | str. 277
Twoje ego | str. 278
Jak nie zostać ratownikiem ani prześladowcą? | str. 280
Siła nawyków | str. 281
Oczekiwania zwierzchników | str. 282
Jak ruszyć lokomotywę? | str. 283

Rozdział 15. Rady praktyków | str. 285

Jak się przygotowywać do sesji coachingowej? | str. 285
Co robić, żeby coaching był bardziej efektywny? | str. 289
Rady związane z prowadzeniem coachingu | str. 289
Zasady i wskazówki dla wszystkich, którzy rozpoczynają coaching | str. 290
Trzy reguły pomagania innym | str. 296

Rozdział 16. Wskazówki na drogę | str. 300

Doskonalenie się | str. 300
Kiedy zacząć stosować coaching? | str. 300
Ile jeszcze muszę się uczyć? | str. 301
Gdzie szukać wsparcia? | str. 302

Na zakończenie | str. 305

Bibliografia (polecana literatura dodatkowa) | str. 307

Indeks | str. 311

Ukryj

Opis:

Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa. Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching. Autorzy zachęcają do refleksji nad coachingowym stylem zarządzania, w którym podstawowym sposobem rozwiązywania problemów jest dialog oparty na partnerskich relacjach. Umiejętność rozmawiania, budowania kultury dialogu, kultury opartej na wzajemnym szacunku, docenianiu i zaufaniu, stanowi bowiem najważniejszy atrybut współczesnego lidera.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9480-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 416
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: OFE-0509:W03D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów