Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Publikacja przeznaczona dla legislatorów i innych osób zajmujących się redagowaniem i ogłaszaniem aktów normatywnych, a także dla pracowników organów nadzoru i kontroli w procesie stanowienia prawa.

więcej

Autorzy: Grzegorz Wierczyński,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 marca 2016 r.
Kod: KAM-1222;pakiet  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 273,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 246,51 zł. ( Oszczędzasz: 27,39 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 17

Komentarz do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jedn.: Dz..U. z 2016 r. poz. 283) | str. 19

Wprowadzenie | str. 21

Historia | str. 22

Uwagi ogólne o rozporządzeniu z 2002 r. | str. 25

Charakter dyrektyw techniki prawodawczej | str. 28

Konsekwencje naruszeń Zasad techniki prawodawczej | str. 29

Załącznik. Zasady techniki prawodawczej | str. 37

Dział I. Projekt ustawy | str. 37
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 37
Rozdział 2. Budowa ustawy | str. 124
Rozdział 3. Tytuł ustawy | str. 132
Rozdział 4. Układ i postanowienia przepisów merytorycznych | str. 162
Rozdział 4a. Przepisy epizodyczne | str. 222
Rozdział 5. Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących | str. 229
Rozdział 6. Układ i postanowienia przepisów końcowych | str. 297
Rozdział 7. Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja | str. 369
Rozdział 8. Przepisy upoważniające | str. 415
Rozdział 9. Przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych | str. 489

Dział II. Zmiana (nowelizacja) ustawy | str. 529

Dział III. Tekst jednolity | str. 592

Dział IV. Sprostowanie błędu | str. 636

Dział V. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia) | str. 646

Dział VI. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń) | str. 719

Dział VII. Projekty aktów prawa miejscowego | str. 743

Dział VIII. Typowe środki techniki prawodawczej | str. 747

Komentarz do ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz..U. z 2016 r. poz. 296) | str. 829

Bibliografia | str. 1015

Ukryj

Opis:

Grzegorz Wierczyński – doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor publikacji na temat informatyki prawniczej oraz zasad tworzenia i ogłaszania prawa, w tym m.in. monografi i Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego (Warszawa 2008) i Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej (Gdańsk 2015), współautor podręczników System informacji prawnej w pracy sędziego (Warszawa 2011) oraz
Informatyka prawnicza (Warszawa 2006, 2008 i 2012); w latach 1999–2006 członek zespołu redakcyjnego Systemu Informacji Prawnej LEX.
Komentarz szczegółowo omawia dwa akty prawne regulujące zasady redagowania i ogłaszania przepisów prawa, tj.:
– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r., które weszły w życie z dniem 1 marca 2016 r.,
– ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, z uwzględnieniem wszystkich zmian ustawy ogłoszonych do dnia 1 marca 2016 r.
W obydwu częściach opracowania, poza klasycznymi fragmentami komentującymi treść danego przepisu, znajdują się przykłady najczęściej popełnianych błędów oraz poprawnych rozwiązań, omówienia poprzednich regulacji z zakresu przedstawianej problematyki oraz odesłania do literatury.
Publikacja przeznaczona jest dla legislatorów i innych osób zajmujących się redagowaniem i ogłaszaniem aktów normatywnych (zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej), a także dla pracowników organów nadzoru i kontroli w procesie stanowienia prawa (np. pracowników Sejmu i Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, sędziów sądów administracyjnych, pracowników urzędów wojewódzkich, regionalnych izb obrachunkowych).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-237-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1028
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-1222;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów