Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole

"[...] Przewiduję, że książka znajdzie licznych odbiorców zarówno w gronie akademickim, jak i wśród psychologów szkolnych [...]"

więcej

Autorzy: Grażyna Katra (red.), Ewa Sokołowska (red.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1467:W01D02  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Rozważania teoretyczne

1. Grażyna Katra
Psycholog szkolny w Polsce i w innych krajach
str. 11
2. Grażyna Katra
Model roli psychologa szkolnego - propozycja własna
str. 21
3. Elżbieta Dryll
Charakterystyka środowiska szkolnego
str. 33
4. Ewa Sokołowska
Psycholog we współczesnej szkole polskiej - inspiracje teoretyczne
str. 45

Podstawowe wyzwania

5. Małgorzata E. Babiuch-Hall
Specyficzne problemy rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym - kierunki i formy działań profilaktycznych
str. 59
6. Grażyna Katra
Psycholog szkolny wobec wyzwań dorastania
str. 74
7. Ewa Sokołowska
Niepowodzenia szkolne
str. 93
8. Anna Piekarska
Przemoc i krzywdzenie "za szkolną bramą" - programy psychoprofilaktyczne
str. 113
9. Elżbieta Czwartosz
Rola psychologa szkolnego wobec konfliktów. Działania profilaktyczne i interwencyjne
str. 129

Kompetencje i umiejętności

10. Elżbieta Dryll
Praca indywidualna
str. 141
11. Ewa Sokołowska, Grażyna Katra
Praca z grupą na terenie szkoły
str. 152
12. Anna Cierpka
Kontakt z rodziną w realiach szkolnych
str. 163
13. Karolina Małek
Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami
str. 174
14. Ewa Sokołowska
"W obliczu audytorium"
str. 184
15. Magdalena Budziszewska
Wspieranie rozwoju uczniów. Perspektywa całościowa
str. 205
16. Hanna Gryniewicz
Współpraca psychologa szkolnego z instytucjami pozaszkolnymi w świetle przepisów prawnych
str. 218

Ukryj

Opis:

"Recenzowaną pozycję pojmuję jako fundamentalną dla procesu budowania profesjonalnej tożsamości psychologa szkolnego. Proces ten sytuują Autorki w rozległym kontekście teoretycznym, który wyznacza ramy dla wyzwań, przed jakimi staje psycholog szkolny oraz określa niezbędne kompetencje i umiejętności, dzięki którym może on sprostać tym wyzwaniom. Odnosi się także do płaszczyzn, możliwości i - niestety - ograniczeń współpracy z instytucjami pozaszkolnymi (...). Przewiduję, że książka znajdzie licznych odbiorców zarówno w gronie akademickim, jak i wśród psychologów szkolnych. Ma wielkie szanse stać się dla zainteresowanych źródłem inspiracji "środowiskowotwórczych", dostarczycielem heurystyk postępowania zawodowego. Gratuluję Redaktorom tomu koncepcji tej pracy oraz skompletowania kompetentnego Zespołu. Słowa uznania należą się Autorom opracowań za poziom merytoryczny oraz piękny język, w jakim napisane są wszystkie - bez wyjątku - dysertacje. Lektura pracy była dla mnie przyjemnością!" dr hab. Dorota Turska, prof. nadzw. Instytut Psychologii UMCS Lublin

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0097-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 232
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Zarządzanie w oświacie
Kod: KAM-1467:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów