Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustawa i umowa w prawie pracy

Praca przedstawia całościowo różnorodne aspekty ustawy i umowy oraz ich wzajemne relacje w prawie pracy. Ze względu na odmienną materię i pozycję stron zbiorowych stosunków pracy osobno przedstawiono rolę ustawy i umowy zbiorowej w zbiorowym prawie pracy.

więcej

Autorzy: Ludwik Florek,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1399:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 11

Rozdział I
Znaczenie i pojęcie ustawy i umowy
str. 15


A. Znaczenie ustawy i umowy
str. 15
B. Pojęcie ustawy
str. 20
C. Pojęcie umowy
str. 29
D. Ustawa i umowa jako środki implementacji międzynarodowego i wspólnotowego prawa pracy
str. 42
E. Wnioski
str. 47

Rozdział II
Ustawa a umowa w indywidualnym stosunku pracy
str. 49


A. Materia ustawowa
str. 49
B. Rozgraniczenie materii ustawowej i umownej
str. 59
C. Kształtowanie stosunku pracy przez ustawę i umowę
str. 63
D. Odejście w umowie od ustawy
str. 73
E. Odesłanie w ustawie do umowy
str. 87
F. Ograniczenie umowy przez ustawę
str. 95
G. Prawne podstawy swobody umów
str. 103
H. Znaczenie i zakres swobody umów
str. 111
I. Swoboda umów a ugoda
str. 121
J. Ustawa a umowy (indywidualne) prawa pracy
str. 125
K. Wnioski
str. 131

Rozdział III
Ustawa a umowa zbiorowa
str. 134


A. Pojęcie i rodzaje umów zbiorowych
str. 134
B. Konstytucyjne i międzynarodowe ramy układu
str. 137
C. Ustawowe podstawy układu
str. 145
D. Przedmiot układu
str. 148
E. Odejście w układzie od ustawy
str. 154
F. Odesłanie w ustawie do układu
str. 164
G. Ograniczenie układu przez ustawę
str. 168
H. Materia układowa nieobjęta ustawą
str. 173
I. Swoboda (autonomia) układowa
str. 178
J. Swoboda układowa de lege ferenda
str. 180
K. Ustawowe podstawy porozumienia zbiorowego
str. 187
L. Przedmiot porozumienia zbiorowego
str. 189
M. Ustawa a porozumienie zbiorowe
str. 193
N. Wnioski
str. 196

Rozdział IV
Umowa zbiorowa a umowa o pracę
str. 200


A. Uwagi ogólne
str. 200
B. Układ zbiorowy a umowa o pracę
str. 201
C. Porozumienie zbiorowe a umowa o pracę
str. 214
D. Wnioski
str. 220

Rozdział V
Ustawa i umowa w zbiorowych stosunkach pracy
str. 221


A. Rola ustawy w zbiorowych stosunkach pracy
str. 221
B. Znaczenie i charakter umowy w zbiorowych stosunkach pracy
str. 224
C. Związki zawodowe
str. 232
D. Układy i porozumienia zbiorowe
str. 248
E. Spory zbiorowe i strajki
str. 255
F. Prawo do informacji i konsultacji pracowniczej
str. 263
G. Wnioski
str. 276

Rozdział VI
Ustawowy i umowny charakter układu i porozumienia zbiorowego
str. 281


A. Uwagi wstępne
str. 281
B. Układ zbiorowy pracy
str. 282
C. Porozumienie zbiorowe
str. 297
D. Skuteczność postanowień układów i porozumień zbiorowych
str. 317
E. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego
str. 329
F. Wnioski
str. 338

Zakończenie
str. 341

Bibliografia
str. 347

Indeks rzeczowy
str. 353

Ukryj

Opis:

Praca przedstawia całościowo różnorodne aspekty ustawy i umowy oraz ich wzajemne relacje w prawie pracy. Analizuje ona znaczenie i różne pojęcia ustawy i umowy w prawie polskim oraz międzynarodowym i wspólnotowym. Szczegółowo omówiona została relacja pomiędzy ustawą a umową w indywidualnym stosunku pracy. Podobnie ukazana została relacja ustawy i umowy zbiorowej (układu, porozumienia), jak również stosunek umowy zbiorowej do umowy o pracę, co dotyczy zwłaszcza wpływu zmiany umowy zbiorowej na treść stosunku pracy.Ze względu na odmienną materię i pozycję stron zbiorowych stosunków pracy osobno przedstawiono rolę ustawy i umowy zbiorowej w zbiorowym prawie pracy. Odrębna część pracy poświęcona jest złożonej sprawie charakteru prawnego układu i porozumienia zbiorowego. W pracy sformułowano wnioski dotyczące zarówno poszczególnych rozdziałów, jak i całości.Opracowanie zawiera indeks rzeczowy i bibliografię.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-938-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 356
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1399:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów