Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo zamówień publicznych. Orzecznictwo w zakresie dyscypliny finansów publicznych

Przedmiotem przedstawionej analizy orzecznictwa jest zaprezentowanie stanowisk komisji w zakresie prawidłowości stosowania określonych przepisów prawa zamówień publicznych. Podkreślone zostały więc zarówno interpretacje błędne, jak i te uznane przez komisje za prawidłowe.

więcej

Autorzy: Mateusz Winiarz,
Seria:  Orzecznictwo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1318:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

I. Odpowiedzialność za zamówienia publiczne
str. 15


1. Zakres odpowiedzialności
str. 15
2. Odpowiedzialność za czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
str. 16
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych
str. 21
3.1. Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych
str. 21
3.2. Przedmiot odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych - podstawy prawne
str. 25
3.2.1. Czyny dotyczące udzielania zamówień publicznych
str. 26
3.2.2. Czyny dotyczące czynności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
str. 29
3.2.3. Czyn dotyczący unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
str. 30
3.2.4. Czyn dotyczący niezłożenia oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych
str. 30
3.2.5. Czyn dotyczący niewyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osób podlegających wyłączeniu
str. 31
3.2.6. Czyn dotyczący zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego
str. 31
3.2.7. Czyn dotyczący zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej
str. 32

II. Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych - wnioski na podstawie analizy orzecznictwa
str. 33


1. Zasada powszechności stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych
str. 33
2. Zastosowanie trybu z wolnej ręki
str. 42
2.1. Charakter zamówienia z wolnej ręki
str. 42
2.2. Przesłanki stosowania trybu z wolnej ręki
str. 44
2.2.1. Monopol wykonawcy
str. 46
2.2.2. Następstwo konkursu
str. 50
2.2.3. Sytuacje nadzwyczajne
str. 50
2.2.4. Unieważnienie poprzednich postępowań
str. 53
2.2.5. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
str. 55
2.2.6. Szczególnie korzystne warunki
str. 59
2.2.7. Giełdy towarowe
str. 60
2.2.8. Placówki zagraniczne
str. 61
2.3. Zastosowanie art. 5 ust. 1 p.z.p.
str. 61
3. Obowiązek ogłoszeniowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
str. 62
4. Oświadczenia o bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu
str. 65
5. Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu w świetle zasady uczciwej konkurencji
str. 69
6. Naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
str. 73
6.1. Obowiązki zamawiającego w zakresie wykluczenia wykonawcy z postępowania
str. 75
6.2. Obowiązki zamawiającego w zakresie odrzucenia oferty w postępowaniu
str. 80
6.3. Obowiązki zamawiającego w zakresie unieważnienia postępowania
str. 82
7. Zawieranie i zmiana umów w sprawach zamówień publicznych
str. 87

III. Wybór orzecznictwa
str. 91

Wprowadzenie
str. 91
1. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności
str. 93
2. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o odpowiedzialności
str. 126
3. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o odpowiedzialności
str. 167
4. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności
str. 175
5. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności
str. 201
6. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności
str. 267
7. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności
str. 268
8. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 3 ustawy o odpowiedzialności
str. 269
9. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności
str. 270
10. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 6 ustawy o odpowiedzialności
str. 284

Wykaz orzeczeń
str. 291

Indeks przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych wskazanych w orzeczeniach
str. 299

Ukryj

Opis:

Publikacja niniejsza ma na celu przedstawienie stanowiska innych niż Krajowa Izba Odwoławcza organów orzekających w sprawach zamówień publicznych, ponieważ w stosowaniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający wspomagają się interpretacjami dokonywanymi przez wiele uprawnionych do tego instytucji, w tym komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przedmiotem przedstawionej analizy orzecznictwa jest zaprezentowanie stanowisk komisji w zakresie prawidłowości stosowania określonych przepisów prawa zamówień publicznych. Podkreślone zostały więc zarówno interpretacje błędne, jak i te uznane przez komisje za prawidłowe.

W części trzeciej książki zawarto obszerny wybór - w większości dotąd niepublikowanych - orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz regionalnych komisji orzekających. Wyselekcjonowane zostały te orzeczenia, które odnoszą się do naruszeń dyscypliny finansów publicznych poprzez działania lub zaniechania niezgodne z przepisami prawa zamówień publicznych.

Istotnym walorem książki jest również wskazanie, jak unikać ryzyka odpowiedzialności personalnej za naruszenie przepisów ustawy przez osoby występujące w imieniu zamawiających. Dotyczy to w pierwszym rzędzie kierowników zamawiających, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi oraz organów kontrolnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-999-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 304
Rodzaj: orzecznictwo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-1318:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów