Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Akty wykonawcze. Wzory dokumentów

Orzecznictwo, Akty wykonawcze, Wzory dokumentów

Książka zawiera wzory aktów prawnych sprządzanych przez organy samorządowe, dotyczących dróg publicznych, aktualny tekst ustawy o drogach publicznych wraz z orzecznictwem sądowym do poszczególnych artykułów oraz wybrane przepisy wykonawcze.

więcej

Autorzy: Wiesław Podhorodecki,
Seria:  Orzecznictwo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: KAM-1306:W02P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych | str. 11


Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-16) | str. 13

Rozdział 1a. (uchylony) | str. 132

Rozdział 2. Administracja drogowa (art. 17-24) | str. 133

Rozdział 2a. Zarządzanie tunelami położonymi w transeuropejskiej sieci drogowej (art. 24a-24g) | str. 157

Rozdział 2b. Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej (art. 24h-24m) | str. 162

Rozdział 2c. Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 24n-24o) | str. 168

Rozdział 3. Skrzyżowania dróg z innymi drogami komunikacji lądowej i powietrznej. oraz liniowymi urządzeniami technicznymi (art. 25-33) | str. 171

Rozdział 4. Pas drogowy (art. 34-43) | str. 192

Rozdział 4a. Inteligentne systemy transportowe (art. 43a) | str. 285

Rozdział 5. (uchylony) | str. 288

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 48-53) | str. 289

Wybrane akty wykonawcze | str. 293

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego | str. 295

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | str. 298

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom | str. 302

Wzory aktów prawnych | str. 349

1. Wzór do art. 6 ust. 2 (zaliczenie do kategorii drogi wojewódzkiej) | str. 351

2. Wzór do art. 6 ust. 3 (ustalenie przebiegu drogi wojewódzkiej) | str. 353

3. Wzór do art. 6a (zaliczenie do kategorii drogi powiatowej) | str. 354

4. Wzór do art. 7 ust. 2 (zaliczenie do kategorii drogi gminnej) | str. 356

5. Wzór do art. 7 ust. 2 (opinia w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej) | str. 358

6. Wzór do art. 8 ust. 1a (nadanie nazwy drodze wewnętrznej) | str. 359

7. Wzór do art. 10 ust. 1, 2 i 3 (pozbawienie kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania) | str. 361

8. Wzór do art. 10 ust. 1, 2 i 3 (pozbawienie kategorii drogi gminnej) | str. 363

9. Wzór do art. 10 ust. 1, 2 i 3 (pozbawienie kategorii drogi powiatowej) | str. 364

10. Wzór do art. 10 ust. 1, 2 i 3 (pozbawienie i zaliczenie drogi do innej kategorii) | str. 366

11. Wzór do art. 13b ust. 3 i 4 (ustalenie strefy płatnego parkowania) | str. 368

12. Wzór do art. 13d ust. 5 i 9 (wprowadzenie opłaty za przejazd przez obiekt mostowy) | str. 370

13. Wzór do art. 13e ust. 7 i 9 (wprowadzenie opłaty za przeprawy promowe) | str. 373

14. Wzór do art. 40 ust. 8 (ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego) | str. 376

15. Wzór do art. 13k ust. 1 i 2 (kara pieniężna za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej) | str. 380

16. Wzór do art. 22 ust. 2 (umowa dzierżawy gruntu w pasie drogowym) | str. 384

17. Wzór do art. 29 ust. 3 (zezwolenie na lokalizację zjazdu) | str. 388

18. Wzór do art. 29 ust. 3 (zezwolenie na przebudowę zjazdu) | str. 390

19. Wzór do art. 29 ust. 4 (odmowa zezwolenia na lokalizację zjazdu) | str. 392

20. Wzór do art. 29a ust. 1 pkt 1 (kara za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia) | str. 395

21. Wzór do art. 29a ust. 1 pkt 2 (kara za wybudowanie zjazdu o powierzchni większej niż w projekcie budowlanym) | str. 398

22. Wzór do art. 29a ust. 2 (kara za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu) | str. 401

23. Wzór do art. 36 (nakaz przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego) | str. 404

24. Wzór do art. 38 ust. 3 (odmowa zgody na przebudowę urządzenia). | str. 406

25. Wzór do art. 39 ust. 3 (zezwolenie na lokalizację obiektu lub urządzenia w pasie drogowym) | str. 409

26. Wzór do art. 39 ust. 3 (odmowa zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym) | str. 411

27. Wzór do art. 39 ust. 3 (odmowa zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej) | str. 414

28. Wzór do art. 39 ust. 7 (umowa dzierżawy kanału technologicznego) | str. 417

29. Wzór do art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 (zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót) | str. 420

30. Wzór do art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 (zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej) | str. 423

31. Wzór do art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 (zezwolenie na umieszczenie reklamy) | str. 426

32. Wzór do art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 (zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności) | str. 429

33. Wzór do art. 40 ust. 12 pkt 1 (kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) | str. 432

34. Wzór do art. 40 ust. 12 pkt 2 (kara za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu) | str. 435

35. Wzór do art. 40 ust. 12 pkt 3 (kara za zajęcie pasa drogowego o większej powierzchni) | str. 438

36. Wzór do art. 40 ust. 14a (decyzja w zakresie awarii urządzenia w pasie drogowym) | str. 441

37. Wzór do art. 43 ust. 3 (odmowa zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze) | str. 444


Ukryj

Opis:

Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i zarazem najważniejsze dla wykładni tezy orzeczeń sądów administracyjnych i cywilnych do poszczególnych artykułów ustawy o drogach publicznych. Dodatkowym atutem opracowania są wzory aktów prawnych wydawanych przez organy samorządowe (uchwały, decyzje i umowy) sporządzone na podstawie przykładowego stanu faktycznego.

Adresaci:
Publikacja stanowi praktyczną pomoc dla pracowników zarządców dróg oraz innych osób zajmujących się problematyką dróg publicznych, łączy aktualne przepisy ustawy z aktami wykonawczymi, orzecznictwem oraz wzorami dokumentów, niezbędnymi do prawidłowego rozstrzygania spraw i problemów z zakresu dróg publicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4442-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 448
Rodzaj: orzecznictwo , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: KAM-1306:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów