Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Remigiusz Kozłowski (red.nauk.), Andrzej Sikorski (red.nauk.),
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0503:W02P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

O autorach | str. 9

Wstęp redaktorów naukowych | str. 11


Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski

1. Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w logistyce | str. 13

Remigiusz Kozłowski

Wstęp | str. 13

Przydatność telekomunikacji stacjonarnej w logistyce | str. 14

Lokalna telekomunikacja mobilna i jej wykorzystanie w logistyce | str. 17

Systemy telekomunikacji komórkowej i satelitarnej oraz ich zastosowanie w organizacji logistyki | str. 20

Wykorzystanie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych do zarządzania transportem zewnętrznym | str. 24

Podsumowanie | str. 26

2. Infrastruktura informatyczna wspierająca logistykę przedsiębiorstw | str. 29

Krzysztof Stanisławski

Wstęp | str. 29

Infrastruktura informatyczna a logistyka | str. 29

Zadania i możliwości infrastruktury informacyjnej | str. 31

Systemy i technologie informatyczne | str. 35

Kierunki ewolucji rozwiązań informatycznych | str. 51

Podsumowanie | str. 53

3. Współczesne kierunki rozwoju transportu zewnętrznego | str. 56

Wioletta Nowaczyk

Wstęp | str. 56

Znaczenie infrastruktury transportu | str. 57

Transport kombinowany i multimodalny | str. 64

Determinanty rozwoju rozwiązań transportowych | str. 82

Zakończenie | str. 88

4. Nowoczesne systemy automatycznej identyfikacji w logistyce | str. 91

Tomasz Kozal

Wstęp | str. 91

Współczesne systemy automatycznej identyfikacji i automatycznego gromadzenia danych | str. 92

Zastosowanie symbolik kodów kreskowych o zmniejszonej powierzchni | str. 94

Wykorzystanie technologii Radio Frequency Identification i Electronic Product Code | str. 97

Podstawowe urządzenia RFID, ich charakterystyka i możliwości | str. 101

Zarządzanie nowoczesnymi systemami automatycznej identyfikacji w globalnym środowisku | str. 103

Bariery zastosowania systemu RFID i jego wpływ na wykorzystanie systemów kodów kreskowych | str. 104

Podsumowanie | str. 107

5. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w realizacji zadań logistyki | str. 109

Łukasz K. Żelewski

Wstęp | str. 109

Przedsiębiorstwo logistyczne | str. 110

Przedsiębiorstwo oferujące usługi magazynowe | str. 112

Przedsiębiorstwo oferujące usługi transportowe | str. 114

Przedsiębiorstwo oferujące usługi spedycyjne | str. 115

Operator logistyczny | str. 117

Niemodelowa rzeczywistość | str. 119

Zakończenie | str. 121

6. Zastosowanie nowoczesnych technologii w logistyce sądów | str. 125

Katarzyna Wawrzyniak

Wstęp | str. 125

Innowacja - pojęcie i rodzaje | str. 126

Cele i obszary informatyzacji państwa | str. 131

Struktura organizacyjna sądownictwa powszechnego i czynniki, które ją kształtują | str. 132

Urządzenia ewidencyjne w sądach | str. 137

Reforma - pierwszy krok do informatyzacji sądownictwa | str. 139

System Wspomagania Organizacji Rozpraw - cele i zasady wdrożenia | str. 144

Korzyści wynikające z wykorzystania nowoczesnych technologii w sądach i sposoby ich osiągnięcia | str. 152

Zakończenie | str. 157

7. Wykorzystanie systemów CRM w logistyce obsługi klientów | str. 159

Ireneusz Lewandowski

Wstęp | str. 159

Znaczenie logistyki dla utrzymania wysokiego poziomu obsługi klientów | str. 160

Charakterystyka systemów CRM używanych w logistyce obsługi klientów | str. 169

Podnoszenie kwalifikacji pracowników CRM | str. 173

Wybrane modele i standardy stosowane w obsłudze klientów z wykorzystaniem systemów CRM | str. 175

Zakończenie | str. 185

Przyczynek do zagadnienia innowacyjności | str. 189

Indeks | str. 191Ukryj

Opis:

Logistyka należy obecnie do najszybciej rozwijających się dziedzin nauki i praktyki gospodarczej. Rozwój technologiczny w wielu obszarach, między innymi w telekomunikacji i informatyce, doprowadził także do istotnych zmian w logistyce. Współczesny transport i magazynowanie opierają się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, te zaś na systemach mobilnych, automatycznej identyfikacji i robotyce. Następuje również intensywny rozwój przedsiębiorstw logistycznych, zachodzą duże zmiany w logistyce w innych sektorach gospodarki oraz w administracji publicznej, na przykład w sądownictwie. Celem książki jest zaprezentowanie nowoczesnych koncepcji i rozwiązań z zakresu logistyki. Szczegółowo omówiono w niej:

  • możliwości wykorzystania w logistyce usług telekomunikacyjnych,
  • kwestie zastosowania infrastruktury informatycznej do realizacji zadań logistycznych,
  • kierunki rozwoju transportu zewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem transportu kombinowanego i multimodalnego,
  • problematykę automatycznej identyfikacji w logistyce, m.in. możliwości wykorzystania kodów kreskowych o zmniejszonej powierzchni oraz radiowych technologii RFID,
  • charakterystyką przedsiębiorstw specjalizujących się w realizacji zadań z dziedziny logistyki (firmy oferujące usługi magazynowe, transportowe i spedycyjne, operatorzy logistyczni),
  • możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w logistyce jednostek administracji państwowej na przykładzie sądów, rolę systemów CRM w logistyce obsługi klientów.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się logistyką w pracy zawodowej, a także studentów i nauczycieli akademickich zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4519-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 196
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Transport i logistyka
Kod: OFE-0503:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów