Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Tematem książki jest określenie postaw wobec pracy różnych grup zawodowych oraz analiza determinujących je czynników w firmach funkcjonujących w polskiej gospodarce.

więcej

Autorzy: Marta Juchnowicz (red.),
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0506:W01P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Racjonalność wielu decyzji zarządczych związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim i mających wpływ na wartość kapitału ludzkiego oraz budowanie strategii rozwoju firm zależy od znajomości postaw wobec pracy określonych grup zawodowych. Wiedza na ten temat powinna przesądzić o zastosowaniu w praktyce konkretnego instrumentarium, na przykład sposobów motywowania i rozwiązań z zakresu organizacji pracy, a także o sposobach kształtowania ścieżek kariery zawodowej czy budowania relacji interpersonalnych.

Jeszcze do niedawna miarą jakości kapitału ludzkiego były kwalifikacje pracowników, wyrażane poziomem wykształcenia, zdobytym doświadczeniem oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonania konkretnej pracy. Obecnie oczekiwania pracodawców wykraczają poza zakres samych kwalifikacji. Szczególny wpływ na sukces firmy mają takie postawy pracowników, jak kreowanie zmian, identyfikacja z firmą oraz zaangażowanie w pracę.

Tematem książki jest określenie postaw wobec pracy różnych grup zawodowych oraz analiza determinujących je czynników w firmach funkcjonujących w polskiej gospodarce. Kolejne rozdziały poświęcono analizie postaw cząstkowych składających się na ogólną postawę wobec pracy.

Szczegółowo omówiono:

  • wpływ postaw na podejmowanie decyzji w organizacji oraz etosu pracy w świadomości Polaków
  • mobilność przestrzenną i zawodową Polaków
  • organizacyjne uwarunkowania zaangażowania związane z warunkami środowiska pracy
  • determinanty zadowolenia z pracy oraz czynniki wpływające na satysfakcję zawodową
  • kwestię współzarządzania
  • źródła autorytetu wśród pracujących i bezrobotnych Polaków
  • oczekiwania wobec pracy osób bezrobotnych.
W publikacji wykorzystano wyniki trzech interdyscyplinarnych badań empirycznych, przeprowadzonych w 2008 roku przez jej autorów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-700-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 252
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry
Kod: OFE-0506:W01P01 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów