Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Instytucja ułaskawienia w prawie polskim

Praca niniejsza prezentuje problematykę ułaskawienia w szerokim świetle normatywnym, największy nacisk położono jednak na karnoprocesowe aspekty stosowania prawa łaski.

więcej

Autorzy: Piotr Rogoziński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1326:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Prawo łaski, unormowane w Konstytucji, oddziałuje w sferze wielu gałęzi prawa, zwłaszcza prawa karnego materialnego i procesowego, konstytucyjnego, administracyjnego. Praca niniejsza prezentuje problematykę ułaskawienia w szerokim świetle normatywnym, największy nacisk położono jednak na karnoprocesowe aspekty stosowania prawa łaski. Nadto poruszone zostały również kwestie historycznoprawne z perspektywy ustrojowej oraz karnoprocesowej, problematyka praktyki ułaskawieniowej, roli tej instytucji jako elementu polityki kryminalnej państwa czy refleksji nad typowymi powodami mogącymi uzasadniać skorzystanie z tego konstytucyjnego prawa Prezydenta. Niezbędną ilustracją powyższych rozważań jest też omówienie międzynarodowych standardów praw człowieka oraz naszkicowanie unormowania ułaskawienia w niektórych obcych systemach prawnych. Największe znaczenie w sferze zagadnień ulokowanych poza problematyką dogmatyki prawa polskiego ma niewątpliwie próba zarysowania teoretycznoprawnych podstaw ułaskawienia oraz uzasadnienia tej instytucji w modelu sprawowania władzy państwowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0056-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 784
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1326:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów