Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa

Offshoring usług jest jedną ze strategii przedsiębiorstw, odpowiadających na wyzwania procesu globalizacji, rozwoju nowych technologii oraz innowacji organizacyjnych.

więcej

Autorzy: Dorota Ciesielska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0574:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Słowo wstępne
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Offshoring - pojęcie, wielkość i zakres zjawiska
str. 17

1.1. Wstęp
str. 17
1.2. Offshoring w różnych ujęciach definicyjnych
str. 18
1.3. Wielkość offshoringu, miary i czynniki wpływające na rozwój zjawiska
str. 27
1.4. Zakres działań offshoringu
str. 35
1.4.1. Offshoring procesów biznesowych i IT
str. 35
1.4.2. Centrum usług wspólnych - definicja i charakterystyka pojęcia
str. 39
1.4.3. Cechy Knowledge Process Offshoring
str. 46
1.5. Konkluzje
str. 64

Rozdział II
Offshoring usług na świecie i w Polsce
str. 65


2.1. Wstęp
str. 65
2.2. Główne lokalizacje offshoringu, ich mocne i słabe strony
str. 66
2.3. Atrakcyjność offshoringu w Polsce
str. 78
2.4. Offshoring w Polsce - wyniki badań
str. 86
2.4.1. Uwagi wstępne
str. 86
2.4.2. Metoda badawcza i dobór grupy badawczej
str. 87
2.4.3. Prezentacja wyników badań
str. 88
2.4.4. Przyczyny podjęcia decyzji o offshoringu
str. 91
2.4.5. Oszczędności uzyskiwane dzięki wdrożeniu strategii offshoringu w Polsce
str. 94
2.4.6. Ryzyko związane ze strategią offshoringu w Polsce
str. 95
2.4.7. Bariery napotkane przez przedsiębiorstwa
str. 99
2.4.8. Znaczenie procesów wytwarzanych w ramach działalności offshoringowej
str. 102
2.4.9. Kwalifikacje pracowników zatrudnionych w centrach offshoringowych
str. 103
2.4.10. Planowany czas trwania inwestycji w Polsce
str. 105
2.4.11. Planowane otwarcie nowych inwestycji offshoringowych
str. 106
2.5. Konkluzje
str. 107

Rozdział III
Offshoring jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa
str. 109


3.1. Wstęp
str. 109
3.2. Offshoring w świetle koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa
str. 110
3.3. Kapitał intelektualny a offshoring
str. 116
3.3.1. Kapitał intelektualny jako źródło wartości przedsiębiorstwa
str. 116
3.3.2. Wpływ offshoringu w sferze usług na dostęp do zasobów kapitału ludzkiego
str. 120
3.3.3. Wpływ offshoringu na zasoby kapitału organizacyjnego
str. 123
3.3.4. Przyczyny i bariery podjęcia decyzji o offshoringu
str. 124
3.4. Strategia i modele offshoringu
str. 133
3.4.1. Etapy wdrożenia strategii offshoringu
str. 133
3.4.2. Strategia redukcji kosztów
str. 135
3.4.3. Strategia różnicowania korzyści z offshoringu
str. 136
3.4.4. Offshoring kapitałowy (captive offshoring) w formie bezpośredniej inwestycji zagranicznej
str. 138
3.4.5. Offshore outsourcing
str. 139
3.4.6. Joint ventures
str. 140
3.4.7. Virtual captives
str. 141
3.4.8. Third-party transparent
str. 142
3.4.9. Build-operate-transfer
str. 143
3.4.10. Wady i zalety poszczególnych modeli offshoringu
str. 144
3.5. Wdrażanie projektu offshoringu
str. 147
3.5.1. Uwagi wstępne
str. 147
3.5.2. Zastosowanie strategicznej karty wyników w offshoringu
str. 149
3.5.3. Konstrukcja modelu CMMI
str. 152
3.5.4. Kluczowe kompetencje a offshoring
str. 160
3.5.5. Ryzyko strategiczne
str. 166
3.5.6. Ryzyko operacyjne
str. 169
3.5.7. Ryzyko finansowe
str. 170
3.6. Offshoring w praktyce - studia przypadków General Electric i Infosys Technologies
str. 173
3.7. Konkluzje
str. 180

Zakończenie
str. 183

Bibliografia
str. 191

Ukryj

Opis:

Offshoring usług jest jedną ze strategii przedsiębiorstw, odpowiadających na wyzwania procesu globalizacji, rozwoju nowych technologii oraz innowacji organizacyjnych.

Polega on na wydzieleniu części procesów biznesowych: księgowych, IT, badawczo-rozwojowych i innych z firmy macierzystej i przekazaniu ich do wykonania przedsiębiorstwom w innych krajach - o niższych kosztach pracy lub większych zasobach kapitału intelektualnego. Strategia ta umożliwia firmom koncentrowanie się na wykonywaniu tych działań, które w największym stopniu odpowiadają za tworzenie wartości przedsiębiorstwa.

Książka zawiera prezentację wiodących firm na świecie i łączy rozważania teoretyczne z analizą konkretnych przykładów przedsiębiorstw stosujących strategie offshoringowe - od prekursora offshoringu General Electric po dynamicznie rozwijającą się hinduską globalną korporację Infosys Technologies.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-925-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 204
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0574:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów