Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia

[...] Praca ta może mieć istotne znaczenie nie tylko dla akademickiej nauki prawa, ale także dla praktyki jego stosowania - przede wszystkim stosowania sądowego."

więcej

Autorzy: Jarosław Wyrembak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1376:W01P01  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

"Praca Jarosława Wyrembaka jest bardzo dobrym przykładem połączenia w naukach prawnych trzech typów rozważań: teoretycznoprawnych, prawno-dogmatycznych oraz prawno-empirycznych. Te pierwsze skupiają się na problematyce wykładni prawa i na wyborze do dalszych badań jednego z możliwych w jej obrębie podejść. Autor skłania się ku językowej wersji wykładni przepisów i przekonująco uzasadnia swój wybór. W zakresie kwestii prawno-dogmatycznych badania Jarosława Wyrembaka wiążą się z analizą obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego odnoszących się do instytucji zasadniczej wykładni przepisów, do której przeprowadzania upoważniony jest w pewnych przypadkach Sąd Najwyższy. Trzeci, podstawowy nurt rozważań Autora ma charakter empiryczny. Koncentruje się bowiem wokół przeglądu znacznej liczby orzeczeń Sądu Najwyższego, w których zawarta została zasadnicza wykładnia przepisów prawa karnego. W oparciu o wyniki tego przeglądu Jarosław Wyrembak wyprowadza wnioski o charakterze ogólnym. Praca ta może mieć istotne znaczenie nie tylko dla akademickiej nauki prawa, ale także dla praktyki jego stosowania - przede wszystkim stosowania sądowego."

Prof. dr hab. Piotr Winczorek

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-889-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 360
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1376:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów