Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Konflikty w szkole. Niezbędnik Aktywnego Rodzica

W książce ukazano rolę rodziców w identyfikowaniu i rozwiązywaniu typowych konfliktów, jakie mają miejsce w związku z nauką ich dzieci w szkole.

więcej

Autorzy: Ewa Maksymowska, Monika Werwicka,
Seria:  rodzice - szkoła - uczeń
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0538:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 29,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 26,10 zł. ( Oszczędzasz: 2,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
str. 9

Rozdział 1. Wzajemne oczekiwania i potrzeby rodziców i szkoły - źródło współpracy, ale też źródło konfliktów
str. 12

Rozdział 2. Konflikt z lotu ptaka
str. 16


2.1. Jak rozwija się konflikt?
str. 17
2.2. Strony konfliktu
str. 19
2.3. Przedmiot konfliktu
str. 21
2.4. Rodzaje konfliktów
str. 26

Rozdział 3. Konflikty w szkole - rozwiązywanie
str. 37


3.1. Przygotowanie się do trudnej rozmowy
str. 40
3.2. Kilka "dobrych rad" - co sprzyja rozładowywaniu napięcia i rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami
str. 44
3.3. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
str. 45
3.3.1. Sposoby prowadzenia negocjacji - rodzaje negocjacji
str. 46
3.3.2. Negocjacje pozycyjne - nastawione na obronę stanowiska
str. 46
3.3.3. Negocjacje problemowe - nastawione na współpracę
str. 47
3.4. Ważne pojęcia
str. 47
3.5. Podstawowe założenia negocjacji nastawionych na współpracę
str. 48
3.6. Jak negocjować - etapy prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę
str. 49

Rozdział 4. Mediacje
str. 54


4.1. Procedura mediacji
str. 54
4.2. Dlaczego warto stosować mediacje w rozwiązywaniu konfliktów?
str. 57

Rozdział 5. Jak komunikować się by spór nie przerodził się w konflikt?
str. 59


5.1. Skutki braku wystarczającej komunikacji między rodzicami i nauczycielami
str. 61
5.2. Błędy w komunikowaniu się między rodzicami i nauczycielami
str. 66
5.3. Stosowanie destrukcyjnych stoperów i blokad w komunikacji
str. 71

Rozdział 6. Jak mówić wprost o trudnych sprawach, nie stosować blokad komunikacyjnych i rozwiązać sprawę?
str. 76


6.1. Manipulacja jako forma komunikacji
str. 80

Rozdział 7. Jak ludzie reagują na konflikty?
str. 83


7.1. Indywidualne preferencje zachowania się człowieka w sytuacjach konfliktowych
str. 83

Rozdział 8. Dylemat rodzica - siedzieć cicho, omijać przeszkody, czy konfrontować się z nauczycielem?
str. 87


8.1. Wpływ osobistych doświadczeń rodzica na spostrzeganie konfliktów i sytuacji trudnych w szkole
str. 90

Rozdział 9. Jak radzić sobie z emocjami i stereotypami funkcjonującymi w relacjach szkoły i rodziców?
str. 95

Rozdział 10. Rola przedstawicielstw rodziców w identyfikowaniu problemów i rozwiązywaniu konfliktów
str. 98

Rozdział 11. Praktyka szkolna - typowe sytuacje konfliktowe z udziałem rodziców
str. 102


11.1. Konflikt w sprawie oceny i traktowania dziecka
str. 102
11.2. Problem: jak się zachować, gdy dziecko mówi: "Pani w szkole mnie nie lubi?"
str. 104
11.3. Konflikt w związku z trudnymi zachowaniami dzieci
str. 105
11.4. Nieporozumienia między rodzicami w sprawie dzieci
str. 109
11.5. "My się na to nie zgadzamy" - czyli zwarta grupa rodziców przeciw decyzjom szkoły
str. 110
11.6. Problem obciążania uczniów nauką w domu
str. 113
11.7. Co może zapobiegać powstawaniu i eskalowaniu konfliktów pomiędzy nauczycielami i rodzicami?
str. 116

Rozdział 12. Poważny konflikt jako kryzys
str. 118


12.1. Kryzys sytuacyjny - traumatyczne wydarzenie w szkole
str. 119
12.2. Kryzys reputacyjny - wydarzenia obniżające wiarygodność działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły
str. 121
12.3. Jak rodzice mogą pomóc dziecku w przeżywaniu kryzysu (wynikającego między innymi z poważnego konfliktu)?
str. 125
12.4. Szkolny kryzys wychowawczy - walka między uczniami, nauczycielami i rodzicami
str. 130

Rozdział 13. Zapobieganie konfliktom i kryzysom
str. 133


13.1. Gdzie szukać pomocy, kto może udzielić wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów i wychodzeniu z sytuacji kryzysu?
str. 133

Rozdział 14. Załączniki
str. 146


14.1. Niektóre sposoby nieinwazyjnego komunikowania się
str. 146
14.2. Co rodzic powinien wiedzieć o procedurach współpracy szkoły z policją?
str. 147
14.3. Co rodzice powinni wiedzieć o zapobieganiu kryzysom w szkole?
str. 149
14.4. Co rodzice powinni wiedzieć na temat tajemnicy zawodowej i poufności kontaktu z psychologiem i psychiatrą - wybrane przepisy prawne
str. 151
14.5. Podstawy prawne działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w obszarze wspierania w rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów
str. 157

Bibliografia
str. 159

O Autorkach
str. 161

Ukryj

Opis:

Szkoła to miejsce, w którym codziennie pojawiają się konfl ikty pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrekcją. Trzeba wiedzieć jak je rozwiązywać, by nie przerodziły się w kryzys, a nawet dramat w wymiarze osobistym, czy instytucjonalnym.

Jeden temat - dwie niezbędne publikacje dla dyrektora i rodziców.

Książka wspiera dyrektora w realizacji zadań podlegających ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego w zakresie współpracy z rodzicami.

Konflikty w szkole. Niezbędnik Aktywnego Rodzica. W książce ukazano rolę rodziców w identyfikowaniu i rozwiązywaniu typowych konfliktów, jakie mają miejsce w związku z nauką ich dzieci w szkole. Wskazano też sytuacje i miejsca, gdzie można szukać pomocy, gdy porozumienie staje się coraz bardziej odległe. Dzięki temu strony konfliktu sprawniej będą prowadzić dialog i łatwiej dochodzić do porozumienia w sytuacji różnicy zdań i rozbieżności poglądów. Korzyści odniosą wszyscy, a w najwyższym stopniu dzieci.Polecamy również: Konflikty w szkole. Niezbędnik Dyrektora. Książka napisana pod kątem potrzeb dyrektora szkoły - jak być dobrym mediatorem i negocjatorem, aby właściwie rozwiązywać pojawiające się w szkole konflikty - nie tylko z uczniami i ich rodzicami, ale także z nauczycielami i Radą Pedagogiczną.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-892-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 162
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Dydaktyka i pedagogika
Kod: ABC-0538:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów