Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, całościowym opracowaniem problematyki działania sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej wyroku w procesie cywilnym, po zmianach jakie dokonały się w systemie polskiego prawa procesowego w latach 1990-2005.

więcej

Autorzy: Piotr Rylski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.08.2009 r.
Kod: KAM-1350:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9
Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Działanie sądu z urzędu w procesie cywilnym - analiza pojęcia
str. 19


1. Sąd jako podmiot postępowania cywilnego
str. 19
2. Charakter prawny czynności procesowych sądu
str. 24
2.1. Pojęcie czynności procesowych oraz ich rodzaje
str. 28
2.2. Czynności procesowe sądu
str. 48
3. Czynności procesowe sądu podejmowane z urzędu oraz podejmowane na wniosek
str. 62
4. Charakterystyka czynności procesowych sądu podejmowanych z urzędu
str. 71

Rozdział II
Działanie sądu z urzędu w świetle naczelnych zasad procesowych
str. 80


1. Zagadnienia wstępne
str. 80
2. Zasada dyspozycyjności (rozporządzalności)
str. 85
3. Zasada kontradyktoryjności
str. 97
4. Zasada równouprawnienia stron
str. 109
5. Zasada kierownictwa sędziowskiego
str. 113

Rozdział III
Działanie sądu z urzędu przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia - analiza prawnoporównawcza (wybrane przykłady)
str. 118


1. Prawo francuskie
str. 120
2. Prawo niemieckie
str. 126
3. Prawo austriackie
str. 130
4. Prawo szwajcarskie
str. 132
5. Prawo włoskie
str. 137
6. Prawo belgijskie
str. 140
7. Prawo angielskie
str. 143
8. Podsumowanie analizy prawnoporównawczej
str. 148

Rozdział IV
Działanie sądu z urzędu w zakresie zbierania materiału faktycznego
str. 150


1. Zagadnienia wstępne. Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia, pojęcie faktu
str. 150
2. Rola stron i sądu w zakresie dostarczania materiału faktycznego
str. 157
2.1. Przytoczenia faktyczne stron
str. 158
2.1.1. Pojęcie, rola i wykładnia przytoczeń faktycznych stron w procesie cywilnym
str. 160
2.1.2. Przyznanie i zaprzeczenie
str. 172
2.1.2.1. Przyznanie
str. 173
2.1.2.2. Zaprzeczenie
str. 181
2.2. Znaczenie ciężarów procesowych w zakresie przytoczeń faktycznych
str. 183
2.3. Obowiązek prawdomówności w procesie cywilnym
str. 193
2.4. Działanie sądu z urzędu w sferze zbierania materiału faktycznego sprawy a podstawa powództwa
str. 198
3. Działanie sądu z urzędu w zakresie przytoczeń faktycznych stron w przygotowawczej fazie postępowania
str. 212
4. Działanie sądu z urzędu w stosunku do przytoczeń faktycznych stron na rozprawie
str. 226
4.1. Aktywność informacyjna sądu w zakresie gromadzenia materiału faktycznego i dowodowego przez strony
str. 227
4.2. Informacyjne przesłuchanie stron
str. 243
5. Fakty uwzględniane przez sąd z urzędu przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia
str. 251
5.1. Fakty wprowadzane przez sąd z urzędu do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia
str. 252
5.1.1. Fakty powszechnie znane i fakty znane sądowi urzędowo
str. 253
5.1.2. Fakty wynikające z akt sprawy
str. 261
5.2. Fakty ustalane przez sąd z urzędu
str. 267
5.2.1. Fakty niezaprzeczone
str. 268
5.2.2. Domniemania faktyczne i prawne
str. 274

Rozdział V
Działanie sądu z urzędu w postępowaniu dowodowym
str. 289


1. Zagadnienia wstępne
str. 289
2. Przedstawianie dowodów w procesie cywilnym
str. 290
2.1. Rola stron i sądu w przedstawianiu dowodów
str. 290
2.2. Ciężar dowodu a działanie sądu z urzędu
str. 296
3. Inicjatywa dowodowa sądu
str. 304
3.1. Dopuszczenie dowodu z urzędu jako dyskrecjonalna czynność procesowa sądu
str. 304
3.2. Przesłanki inicjatywy dowodowej sądu
str. 315
3.2.1. Przesłanki przedmiotowe
str. 317
3.2.2. Przesłanki podmiotowe
str. 338
3.2.3. Przesłanki negatywne
str. 341
3.3. Dopuszczenie dowodu z urzędu jako uchybienie procesowe sądu
str. 348
3.4. Kwestie szczegółowe związane z inicjatywą dowodową sądu
str. 351
3.4.1. Dopuszczenie dowodu z urzędu a prekluzja dowodowa
str. 351
3.4.2. Inicjatywa dowodowa sądu w postępowaniu apelacyjnym
str. 364
3.4.3. Dowód z urzędu a domniemania prawne
str. 374
3.4.3.1. Związanie sądu domniemaniem prawnym
str. 374
3.4.3.2. Dopuszczalność dowodu z urzędu przeciwko domniemaniom prawnym
str. 379

Zakończenie
str. 384

Bibliografia
str. 393

A. Dzieła o charakterze ogólnym. Systemy. Podręczniki
str. 393
B. Komentarze
str. 395
C. Monografie. Studia. Artykuły
str. 396

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 31.08.2009 r.

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, całościowym opracowaniem problematyki działania sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej wyroku w procesie cywilnym, po zmianach jakie dokonały się w systemie polskiego prawa procesowego w latach 1990-2005.

Dzięki zdefiniowaniu pojęcia czynności podejmowanych z urzędu, Autor porusza i szczegółowo analizuje takie kwestie jak: znaczenie i wpływ naczelnych zasad procesowych na działanie sądu z urzędu, rola przytoczeń faktycznych stron dla wyznaczenia granic działania sądu z urzędu, aktywność sądu w fazie przygotowawczej rozprawy, informacyjne przesłuchanie stron, aktywność informacyjna sądu - aż po takie zagadnienia jak fakty powszechnie znane i znane sądowi urzędowo oraz domniemania prawne.

Szczególne miejsce w pracy Autor poświęcił aktywności sądu w ramach postępowania dowodowego. Punkt odniesienia dla uwag zawartych w pracy stanowią poglądy doktryny i regulacje innych państw europejskich. Nie ograniczono się przy tym tylko do prezentacji obecnie obowiązującej regulacji, ale dokonano jej oceny oraz zaproponowano konkretne rozwiązania podejmowanych kwestii de lege ferenda.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-853-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 428
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1350:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów