Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wykład prawa dla archeologów

W niniejszej książce autorzy postawili sobie za cel dokonanie wyczerpującego przedstawienia tych przepisów prawnych, z którymi muszą się stykać archeolodzy w swej pracy zawodowej.

więcej

Autorzy: Kamil Zeidler, Maciej Trzciński,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1230:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wprowadzenie
str. 9

Wykaz zalecanych książek z zakresu propedeutyki prawa
str. 11

Rozdział I
Archeologia a ochrona zabytków
str. 13


1.1. Zabytek archeologiczny
str. 13
1.2. Badania archeologiczne
str. 18
1.3. Koszty badań archeologicznych
str. 19
1.3.1. Zasady ogólne finansowania opieki nad zabytkami
str. 19
1.3.2. Nowe rozwiązania w zakresie kosztów badań archeologicznych
str. 23
1.4. Znalezienie zabytku archeologicznego i prawo własności do niego
str. 38
1.4.1. Znalezienie rzeczy - zasady ogólne
str. 38
1.4.2. Znalezienie rzeczy stanowiącej zabytek archeologiczny
str. 40
1.5. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych
str. 45
1.6. Nadzór konserwatorski nad badaniami archeologicznymi
str. 53
1.7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
str. 54
1.8. Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków archeologicznych
str. 60
1.8.1. Zadania administracji rządowej
str. 61
1.8.2. Zadania administracji samorządowej
str. 66
1.9. Wywóz i restytucja zabytków archeologicznych
str. 69
1.9.1. Wywóz zabytków archeologicznych
str. 69
1.9.2. Restytucja zabytków archeologicznych
str. 71
1.10. Przepisy karne
str. 73
1.10.1. Przestępstwa
str. 73
1.10.2. Wykroczenia
str. 83
1.10.3. Ekspertyzy sądowe
str. 89
1.11. Obrót zabytkami archeologicznymi
str. 91

Rozdział II
Archeologia a muzea
str. 94

Rozdział III
Szczególne regulacje dotyczące archeologii
str. 101


3.1. Archeologia a gospodarka nieruchomościami
str. 101
3.2. Archeologia a grunty rolne i leśne
str. 103
3.3. Archeologia a geodezja i kartografia
str. 106
3.4. Archeologia a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
str. 107
3.5. Archeologia a prawo budowlane
str. 110
3.6. Archeologia a budowa dróg i autostrad
str. 113
3.7. Archeologia a ochrona środowiska i przyrody
str. 115
3.8. Archeologia a prawo geologiczne i górnicze
str. 123
3.9. Archeologia a gospodarka morska
str. 125
3.10. Archeologia a broń i amunicja
str. 129

Rozdział IV
Archeologia w prawie międzynarodowym publicznym
str. 133

4.1. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego
str. 134
4.2. Archeologia w innych umowach międzynarodowych
str. 141
4.2.1. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu. zbrojnego z 1954 r
str. 141
4.2.2. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r.
str. 142
4.2.3. Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturalnego z 2001 r.
str. 144
4.2.4. Inne umowy międzynarodowe
str. 150
4.3. Archeologia w innych dokumentach międzynarodowych
str. 152

Rozdział V
Wykonywanie zawodu archeologa
str. 158


5.1. Edukacja archeologiczna
str. 158
5.2. Zawód archeologa
str. 162
5.3. Etyka archeologa
str. 167
5.4. Popularyzacja archeologii
str. 176

Źródła prawa
str. 181

Orzecznictwo
str. 187

Bibliografia
str. 189

Indeks rzeczowy
str. 197

Ukryj

Opis:

W niniejszej książce autorzy postawili sobie za cel dokonanie wyczerpującego przedstawienia tych przepisów prawnych, z którymi muszą się stykać archeolodzy w swej pracy zawodowej. Prawo w archeologii jest wycinkiem szerszej regulacji, którą przyjęło się określać prawem ochrony zabytków, czy też prawem ochrony dziedzictwa kultury.

Pozycja niniejsza obejmuje nie tylko zagadnienia z zakresu prawa ochrony zabytków, ale także z innych aktów prawnych, dotyczących m.in. muzeów, gospodarki nieruchomościami, gruntów rolnych i leśnych, geodezji i kartografii, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, budowy dróg i autostrad, ochrony środowiska i przyrody, prawa geologicznego i górniczego, gospodarki morskiej, broni i amunicji - w takim zakresie, w jakim regulacje te dotyczą ochrony zabytków.

W pracy przedstawiono także najważniejsze akty prawa międzynarodowego oraz normatywno-prawny wymiar edukacji archeologicznej, popularyzacji archeologii, wykonywania zawodu i w końcu etyki archeologa. Stanowi ona zatem kompendium prawa dla archeologów, jednak może być także przydatna wszystkim, których problematyka prawa ochrony dziedzictwa kultury interesuje, tak prywatnie, jak i zawodowo.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-803-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 200
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-1230:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów