Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Geografia ekonomiczna

W publikacji kompleksowo przedstawiono zagadnienia geografii ekonomicznej w ujęciu łączącym wątki przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne, postrzegane zarówno z perspektywy przestrzennej, jak i chronologicznej.

więcej

Autorzy: Kazimierz Kuciński (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0390:W03D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

Część I. Przedmiot i cele geografii ekonomicznej | str. 13

1. Geograficzna perspektywa gospodarki | str. 15
Kazimierz Kuciński

1.1. Gospodarka jako przedmiot geografii ekonomicznej | str. 15
1.2. Kierunki rozwoju współczesnej geografii ekonomicznej | str. 20
1.3. Nowa geografia ekonomiczna | str. 26

2. Organizacja przestrzenna gospodarki | str. 35
Kazimierz Kuciński

2.1. Miejsce i przestrzeń | str. 35
2.2. Podział przestrzeni | str. 42
2.3. Zagospodarowanie przestrzeni | str. 47

Część II. Uwarunkowania rozwoju gospodarki | str. 59

3. Przyroda | str. 61
Ewa Taylor

3.1. Zasoby przyrody | str. 61
3.2. Gospodarcze znaczenie zasobów przyrody | str. 69
3.3. Bariera zasobowa a bezpieczeństwo ekologiczne | str. 76

4. Człowiek | str. 87
Marcin Molenda

4.1. Ludność świata i jej rozmieszczenie | str. 87
4.2. Przyrost naturalny | str. 90
4.3. Mobilność przestrzenna ludności | str. 99
4.4. Kapitał ludzki | str. 111

5. Kapitał | str. 118
Teresa Pakulska

5.1. Kapitał jako czynnik wzrostu gospodarczego | str. 118
5.2. Zadłużenie | str. 126
5.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne | str. 130
5.4. Kapitał rzeczowy a poziom rozwoju gospodarek krajowych | str. 137

6. Instytucje | str. 146
Maciej Gurbała

6.1. Pojęcie instytucji i źródła podejścia instytucjonalnego | str. 146
6.2. Znaczenie instytucji w rozwoju społecznym i gospodarczym | str. 148
6.3. Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji kraju | str. 156
6.4. Instytucje a funkcjonowanie przedsiębiorstw | str. 159
6.5. Efektywność i nieefektywność instytucji | str. 161

7. Konsumpcja | str. 170
Teresa Pakulska

7.1. Konsumpcja - podstawowe pojęcia i funkcje | str. 170
7.2. Determinanty konsumpcji | str. 173
7.3. Makroekonomiczne aspekty konsumpcji | str. 180
7.4. Racjonalność potrzeb konsumpcyjnych | str. 185

Część III. Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki | str. 191

8. Eksploatacja zasobów przyrody | str. 193
Barbara Trzcińska

8.1. Surowce mineralne | str. 193
8.2. Gospodarowanie zasobami leśnymi | str. 205
8.3. Gospodarowanie zasobami wodnymi | str. 209

9. Produkcja rolna | str. 217
Hanna Godlewska-Majkowska

9.1. Rolnictwo jako sektor gospodarki | str. 217
9.2. Czynniki rozmieszczenia rolnictwa | str. 235
9.3. Dyfuzja innowacji w rolniczej przestrzeni produkcyjnej | str. 242
9.4. Zagrożenia i szanse | str. 246

10. Produkcja przemysłowa | str. 250
Hanna Godlewska-Majkowska

10.1. Rola przemysłu w gospodarce | str. 250
10.2. Przesłanki i bariery rozwoju przemysłu | str. 253
10.3. Industrializacja, dezindustrializacja i reindustrializacja | str. 255
10.4. Struktura przemysłu i jej przemiany | str. 260
10.5. Lokalizacja produkcji przemysłowej | str. 265
10.6. Formy koncentracji przestrzennej przemysłu | str. 274

11. Handel i usługi | str. 284
Jacek Brdulak

11.1. Handel i usługi jako sektor gospodarki | str. 284
11.2. Serwicyzacja gospodarki | str. 290
11.3. Lokalizacja oraz powiązania usługowe | str. 292
11.4. Usługi handlowe | str. 294
11.5. Usługi komunikacyjne | str. 304
11.6. Usługi turystyczne | str. 312

12. Poziom rozwoju i jego następstwa | str. 317
Barbara Trzcińska

12.1. Typy wzrostu gospodarczego | str. 317
12.2. Mierniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego | str. 324
12.3. Potencjał gospodarczy a czynniki rozwoju | str. 330
12.4. Przesunięcia na mapie gospodarczej | str. 334
12.5. Zagrożenia i szanse rozwoju | str. 339

Część IV. Przestrzenne systemy ekonomiczne | str. 345

13. System osadniczy | str. 347
Anna Rutkowska-Gurak

13.1. Gospodarka a osadnictwo | str. 347
13.2. Jednostki osadnicze i ich rodzaje | str. 350
13.3. Baza ekonomiczna miast | str. 355
13.4. Przestrzeń miejska i jej wykorzystanie | str. 366
13.5. Hierarchiczność systemów osadniczych | str. 379
13.6. Urbanizacja | str. 394

14. System regionalny | str. 409
Jacek Brdulak

14.1. Regionalna struktura gospodarki | str. 409
14.2. Typologia regionów | str. 414
14.3. Rozwój regionów i ich konkurencyjność | str. 417
14.4. Rozwój lokalny | str. 423
14.5. Międzynarodowa integracja regionalna | str. 425

15. System państw | str. 429
Dorota Niedziółka

15.1. Gospodarka a geopolityka | str. 429
15.2. Typologia państw | str. 437
15.3. Współczesna polityczna mapa świata | str. 445
15.4. Integracja polityczna i gospodarcza | str. 450

16. System globalny | str. 452
Jacek Brdulak

16.1. Globalizacja jako proces | str. 452
16.2. Formy globalizacji | str. 455
16.3. Główne podmioty globalizacji | str. 461
16.4. Ograniczenia globalizacji | str. 463

Indeks | str. 469

Ukryj

Opis:

W podręczniku w sposób kompleksowy przedstawiono zagadnienia geografii ekonomicznej w ujęciu łączącym wątki przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne, postrzegane zarówno z perspektywy przestrzennej, jak i chronologicznej. Autorzy, pracownicy naukowi Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, w ciekawy sposób przybliżają następujące problemy:

  • przyrodnicze, społeczne, kapitałowe, instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju gospodarki,
  • rolę poszczególnych sektorów gospodarki, czynniki ich rozwoju i lokalizacji oraz typowe dla tych sektorów struktury przestrzenne,
  • typologię i pomiar poziomu rozwoju gospodarczego państw i regionów, jego dynamikę, uwarunkowania i zagrożenia,
  • systemowy charakter gospodarki, jej zakorzenienie w jednostkach osadniczych i przestrzennych,
  • lokalny, regionalny, krajowy i globalny wymiar gospodarki, jego specyfikę i konsekwencje.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8256-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 476
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0390:W03D02 Miejsce wydania: Warszawa