Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych

Publikacja dostarcza kompleksowej wiedzy na temat stosowanych w praktyce zarządzania rozwiązań prowadzących do racjonalizacji zatrudnienia w firmie i do wzrostu jej efektywności.

więcej

Autorzy: Jarosław Marciniak,
Seria:  HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0449:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

O autorze | str. 7

Wstęp | str. 9

Rozdział 1. Optymalizacja i restrukturyzacja - definicja, zakres i cele | str. 11
Kluczowe pojęcia - optymalizacja i restrukturyzacja | str. 11
Cele optymalizacji w firmie | str. 12
Zmiana jako kluczowy czynnik optymalizacji | str. 13
Czym jest przerost zatrudnienia w organizacji | str. 17
Zjawisko chomikowania pracy | str. 18
Zmiany a otoczenie rynkowe i specyfika zasobów organizacji - pozyskiwanie informacji | str. 20
Demografia jako punkt wyjścia | str. 26
Zmiany a strategia | str. 29

Rozdział 2. Czynniki, które muszą być brane pod uwagę przy optymalizacji | str. 37
Znaczenie puli kapitału intelektualnego (zasobów wiedzy) w utrzymaniu potencjału wiedzy organizacji | str. 37
Restrukturyzacja a ryzyko personalne | str. 43

Rozdział 3. Rozpoczęcie procesu optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie | str. 53
Analiza zatrudnienia, organizacji pracy i struktury firmy jako punkt wyjścia optymalizacji zatrudnienia | str. 53
Plan funkcji w firmie | str. 56
Stanowiska - od funkcji do kompetencji | str. 59
Doskonalenie struktury organizacyjnej | str. 79
Rodzaje struktur organizacyjnych | str. 82

Rozdział 4. Zadania kadry kierowniczej w procesie optymalizacji zatrudnienia | str. 91
Tradycyjny kierownik a restrukturyzacja | str. 91
Podejście procesowe szansą dla kierowników | str. 92
Menedżer - osoba, która inicjuje zmiany i odpowiada za nie | str. 93
Kierownicy średniego i niższego szczebla w procesie restrukturyzacji | str. 97
Relacje kierownik - pracownicy w procesie restrukturyzacji | str. 99
Pomoc działu personalnego dla kierowników różnych szczebli w procesie restrukturyzacji | str. 101

Rozdział 5. Restrukturyzacja - narzędzia i procedura | str. 104
Zestawienie obecnej struktury zatrudnienia z potrzebami - analiza przerostów zatrudnienia, niedoborów w zatrudnieniu oraz luki kompetencyjnej | str. 104
Procedura analizy pracy | str. 105
Określenie celów działań racjonalizacyjnych | str. 113
Określenie koniecznych zmian ilościowych oraz jakościowych w zatrudnieniu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych | str. 115

Rozdział 6. Racjonalizacja systemów wynagradzania | str. 121
Efektywność wynagrodzeń | str. 121
Przegląd sytuacji związanej z wynagrodzeniami | str. 122
Racjonalizacja systemu płac zasadniczych | str. 124
Racjonalizacja systemu premii i nagród | str. 128
Stworzenie racjonalnych zasad podwyżek (awansu płacowego) | str. 136

Rozdział 7. Racjonalizacja - działania uzupełniające | str. 143
Przesunięcia wewnętrzne - mobilność pozioma pracowników | str. 143
Telepraca - niewykorzystany potencjał oszczędności | str. 149
Formuła zadaniowa - zadaniowy czas pracy | str. 168
Outsourcing i inne formy przenoszenia wybranych funkcji na zewnątrz firmy | str. 173
Podsumowanie: charakterystyka wybranych działań optymalizacyjnych w zakresie form zatrudnienia | str. 184

Rozdział 8. Redukcja zatrudnienia | str. 194
Konieczne zmiany w podejściu do redukcji | str. 194
Polityka zwolnień - odpowiedzialne podejście pracodawcy | str. 198
Odpowiednia komunikacja | str. 200
Podsumowanie: przygotowywanie zwolnień - kompletna procedura postępowania | str. 202
Zasady zwolnień - wytyczne do rozmów ze zwalnianymi pracownikami | str. 204

Rozdział 9. Outplacement, czyli zwolnienia monitorowane | str. 210
Historia, definicja, istota i formy outplacementu | str. 210
Outplacement indywidualny | str. 216
Czy zwolnienia monitorowane opłacają się pracodawcy? | str. 218

Załącznik 1. Korzyści ze zrealizowanego programu zwolnień monitorowanych - przykład Mleczarni Turek Sp. z o.o. | str. 221

Załącznik 2. Procedura outplacementu - przykład dobrej praktyki | str. 225

Indeks | str. 243

Ukryj

Opis:

Warunki współczesnej gospodarki i wprowadzane na dużą skalę zmiany w organizacjach wymagają profesjonalnych przedsięwzięć w obszarze HR, przede wszystkim racjonalizacji poziomu zatrudnienia oraz dostosowania potencjału zatrudnionych do nowych wymagań dotyczących zadań i stanowisk.

Publikacja dostarcza kompleksowej wiedzy na temat stosowanych w praktyce zarządzania rozwiązań prowadzących do racjonalizacji zatrudnienia w firmie i do wzrostu jej efektywności. Omówiono w niej szczegółowo takie zagadnienia, jak:
• znaczenie optymalizacji zatrudnienia w zarządzaniu firmą,
• przeprowadzanie analizy zatrudnienia oraz organizacji pracy i struktury firmy,
• zadania kadry kierowniczej w procesie optymalizacji zatrudnienia,
• sposób analizy przerostów i niedoborów zatrudnienia oraz luki kompetencyjnej,
• działania uzupełniające w procesie optymalizacji zatrudnienia (przesunięcia wewnętrzne, telepraca, zadaniowy czas pracy, outsourcing),
• redukcja zatrudnienia (polityka i zasady zwolnień, odpowiednia komunikacja),
• outplacement, czyli zwolnienia monitorowane.

Zawarte w książce narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu racjonalizacji zatrudnienia – procedury postępowania, formularze, ankiety – pozwolą na przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu w sposób sprawny, a także na zminimalizowanie negatywnych skutków zwolnień pracowników.

Pierwsze wydanie tej publikacji ukazało się w 2009 roku pod tytułem Optymalizacja zatrudnienia. Zwolnienia, outsourcing, outplacement. W obecnej edycji tekst został uaktualniony, a także znacznie rozszerzony – dodano dwa rozdziały poświęcone działaniom niezbędnym przy optymalizacji zatrudnienia (zarządzanie wiekiem pracowników, talentami i ryzykiem personalnym) oraz racjonalizacji systemu wynagrodzeń.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-571-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 248
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: OFE-0449:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów