Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich

Publikacja stanowi pierwszą na rynku pozycję, która w sposób kompeksowy prezentuje niezwykle aktualną problematykę obowiązków informacyjnych nakładanych na banki w zakresie świadczenia usług bankowych.

więcej

Autorzy: Edyta Rutkowska-Tomaszewska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2009 r.
Kod: ABC-0534:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 56,70 zł. ( Oszczędzasz: 6,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Uwagi wstępne
str. 15

Część pierwsza
Obowiązki informacyjne banków w prawie umów konsumenckich
str. 19


1. Pojęcie i specyfika usług bankowych a idea ochrony konsumenta przez informację
str. 19

1.1. Pojęcie usług bankowych i bankowego obrotu konsumenckiego (bankowych umów konsumenckich)
str. 19
1.2. Idea ochrony konsumenta przez informację
str. 21
1.3. Swoboda umów w kształtowaniu treści umów bankowych
str. 30
1.3.1. Wzorce umowne a obowiązki informacyjne banku
str. 30
1.3.2. Obowiązki informacyjne a swoboda umów w bankowych umowach konsumenckich
str. 35
1.4. Samoregulacja w sektorze bankowym a sytuacja klienta (konsumenta) usług bankowych
str. 38

2. Obowiązki informacyjne banków wobec klientów wynikające z ustawy Prawo bankowe
str. 39

2.1. Publicznoprawny obowiązek informacyjny banku jako instytucji zaufania publicznego
str. 39
2.2. Obowiązki informacyjne w zakresie umów o kredyt bankowy
str. 41
2.3. Obowiązki informacyjne w zakresie umowy rachunku bankowego
str. 44

3. Obowiązki informacyjne wynikające z ustaw konsumenckich
str. 46

3.1. Obowiązki informacyjne w zakresie umów o kredyt konsumencki
str. 46
3.1.1. Obowiązki informacyjne w zakresie umów o kredyt konsumencki w ustawie o kredycie konsumenckim
str. 46
3.1.2. Obowiązki informacyjne w nowej dyrektywie o kredycie konsumenckim
str. 59
3.2. Obowiązki informacyjne w zakresie umów zawieranych poza lokalem banku w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów
str. 64
3.3. Obowiązki informacyjne w zakresie umów o świadczenie usług finansowych na odległość w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów
str. 68
3.4. Obowiązki informacyjne w zakresie umów o elektroniczny instrument płatniczy w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych
str. 70
3.4.1. Pojęcie i rodzaje umów o elektroniczny instrument płatniczy
str. 70
3.4.2. Obowiązki informacyjne uregulowane w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych w zakresie umów o elektroniczny instrument płatniczy
str. 73
3.4.3. Obowiązki informacyjne w odniesieniu do usług płatniczych w dyrektywie 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego
str. 81

Część druga
Skutki naruszania obowiązków informacyjnych
str. 88


Uwagi ogólne
str. 88

1. Ochrona publicznoprawna z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych
str. 89

1.1. Naruszenie obowiązków informacyjnych jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
str. 89
1.1.1. Definicja praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
str. 89
1.1.2. Naruszenie obowiązków udzielania konsumentom kredytobiorcom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
str. 92
1.1.3. Sankcje administracyjnoprawne z tytułu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
str. 93
1.2. Naruszenie obowiązków informacyjnych jako nieuczciwa praktyka rynkowa
str. 94
1.2.1. Ogólne założenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
str. 94
1.2.2. Pojęcie nieuczciwej praktyki rynkowej
str. 96
1.2.3. Naruszenie obowiązków informacyjnych jako nieuczciwa praktyka rynkowa stosowana przez banki
str. 104
1.2.4. Ochrona publicznoprawna z tytułu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
str. 106
1.3. Naruszenie obowiązków informacyjnych jako wykroczenie przeciwko prawom konsumenta
str. 106
1.3.1. Wykroczenia przeciwko prawom konsumenta
str. 106
1.3.2. Sankcje karne za stosowanie wykroczeń
str. 109
1.4. Naruszenie obowiązków informacyjnych a zadania Komisji Nadzoru Finansowego
str. 111
1.4.1. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego w ramach zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym
str. 111
1.4.2. Uprawnienia Przewodniczącego KNF
str. 113
1.4.3. Działania KNF na rzecz prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego w zakresie ochrony konsumenta usług bankowych
str. 114

2. Ochrona cywilnoprawna konsumenta z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych
str. 117

2.1. Sankcje cywilnoprawne z tytułu naruszania obowiązków informacyjnych z kodeksu cywilnego
str. 117
2.2. Sankcje cywilnoprawne z tytułu naruszania obowiązków informacyjnych i stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
str. 120
2.3. Sankcje za niedochowanie obowiązków informacyjnych przewidziane w ustawach konsumenckich
str. 121
2.3.1. Sankcja kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim
str. 121
2.3.2. Wydłużenie terminu odstąpienia od umowy konsumenckiej
str. 122

Podsumowanie
str. 127

Wykaz aktów prawnych
str. 131

Literatura
str. 133

Wybrane orzecznictwo, dokumenty
str. 141

Inne materiały
str. 143

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.07.2009 r.

Publikacja stanowi pierwszą na rynku pozycję, która w sposób kompeksowy prezentuje niezwykle aktualną problematykę obowiązków informacyjnych nakładanych na banki w zakresie świadczenia usług bankowych. Zagadnienie to plasuje się w obszarze szeroko rozumianej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Zapewnienie konsumentom prawdziwej, rzetelnej i wyczerpującej informacji nie tylko na etapie zawierania umów, ale i w fazie poprzedzającej ich zawarcie oraz na etapie ich wykonywania jest wyrazem kształtowanego przez ustawodawstwo unijne modelu ochrony konsumenta rozsądnego.

Na tle ogólnej problematyki dotyczącej świadczenia usług bankowych, ich specyfiki oraz zagrożeń dla konsumentów, zaprezentowane będą kolejno: publicznoprawny obowiązek informacyjny banku jako instytucji zaufania publicznego, obowiązki informacyjne wskazane w ustawie - Prawo bankowe w zakresie umów kredytu i rachunku bankowego, obowiązki informacyjne wynikające z ustaw konsumenckich tworzących tzw. prawo umów konsumenckich, tj. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (w zakresie umów zawieranych poza lokalem przedsiebiorstwa i na odległość), ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Książka prezentuje również skutki prawne nieprzestrzegania obowiązków informacyjnych wskazanych w powyższych ustawach, a także przewidzianych m.in. w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-896-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 144
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: ABC-0534:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów