Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia

"Niniejsza publikacja wzbogaca dotychczasowy dorobek i wiedzę z problematyki zarządzania publicznego w ochronie zdrowia. [...]"

więcej

Autorzy: Aldona Frączkiewicz-Wronka,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.06.2009 r.
Kod: ABC-0481:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wstęp
str. 7

Rozdział 1. Istota zarządzania publicznego
str. 13


Przesłanki reorientacji zasad funkcjonowania sektora publicznego
str. 13
Istota zarządzania w organizacji publicznej
str. 29
Idea nowego zarządzania publicznego jako koncepcja budowania potencjału konkurencyjności społeczeństw i organizacji
str. 39

Rozdział 2. Przesłanki i uwarunkowania organizacji i działania systemu ochrony zdrowia w nowoczesnym państwie
str. 58


Normy i wartości: konieczność interwencji państwa w ochronę zdrowia
str. 58
Cele: funkcjonowanie systemu i ograniczenie ich realizacji
str. 78
Proces: podejmowanie decyzji w organizacji publicznej w sektorze ochrony zdrowia
str. 89

Rozdział 3. Wyzwania dla zarządzających w sektorze ochrony zdrowia - wnioski płynące z badań empirycznych
str. 105


Identyfikowane przez zarządzających szanse i zagrożenia wynikające z wprowadzania zmiany zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
str. 105
Potrzeba transformacji i strategicznego spojrzenia na zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia
str. 116
Potrzeba przywództwa w sektorze ochrony zdrowia
str. 137

Zakończenie
str. 149


Wnioski
str. 149
Zarysowujące się kierunki przyszłych badań
str. 157

Spis tabel
str. 163

Spis ilustracji
str. 164

Literatura
str. 165

Ukryj

Opis:

"Niniejsza publikacja wzbogaca dotychczasowy dorobek i wiedzę z problematyki zarządzania publicznego w ochronie zdrowia. Wyróżnia się nie tylko tym, że jest kompleksowym i rzetelnym studium tego obszaru, ale także walorami metodycznymi oraz skutecznym połączeniem dociekań teoretycznych z wynikami własnych badań empirycznych (...). Podjęta w opracowaniu problematyka i sposób jej rozwiązania, obok walorów poznawczych, posiada ważne znaczenie aplikacyjne dla organizacji funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Możliwość doskonalenia procesu zarządzania organizacjami mającymi na celu odbudowe i utrzymanie takiego zasobu jakim jest "zdrowy obywatel" stanowić może istotny kapitał i ważny składnik budowania potencjału konkurencyjności polskiego społeczeństwa. Jest to pozycja godna polecenia wszystkim tym, którzy interesują się problematyką racjonalizacji funkcjonowania instytucji i organizacji ochrony zdrowia. Świetnie się też wpisuje w aktualną sytuację społeczną, bowiem trwają intensywne działania mające usprawnić ten obszar działania polskiej gospodarki"

fragment recenzji prof. dr hab. Bogdana Nogalskiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-831-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 180
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0481:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów