Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Kidyba (red.), Katarzyna Anna Dadańska, Teresa A. Filipiak,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: KAM-1140:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny | str. 17

KSIĘGA DRUGA. Własność i inne prawa rzeczowe | str. 19

Tytuł I. Własność | str. 19

Dział I. Przepisy ogólne | str. 19

Dział II. Treść i wykonywanie własności | str. 19

Dział III. Nabycie i utrata własności | str. 48

Rozdział I. Przeniesienie własności | str. 48

Rozdział II. Zasiedzenie | str. 62

Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności | str. 75

Dział IV. Współwłasność | str. 85

Dział V. Ochrona własności | str. 121

Tytuł II. Użytkowanie wieczyste | str. 146

Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone | str. 169

Dział I. Przepisy ogólne | str. 169

Dział II. Użytkowanie | str. 206

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 206

Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne | str. 237

Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne | str. 242

Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania | str. 265

Dział III. Służebności | str. 269

Rozdział I. Służebności gruntowe | str. 269

Rozdział II. Służebności osobiste | str. 316

Rozdział III. Służebność przesyłu | str. 336

Dział IV. Zastaw | str. 362

Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych | str. 362

Rozdział II. Zastaw na prawach | str. 441

Tytuł IV. Posiadanie | str. 459

Skorowidz rzeczowy | str. 483

Ukryj

Opis:

Tom II zawiera komentarz do przepisów księgi drugiej kodeksu cywilnego dotyczących prawa własności oraz innych praw rzeczowych, w tym przepisy dotyczące, m.in.: - nabycia i utraty własności, wykonywania prawa własności, - zasiedzenia, - ochrony własności, - użytkowania wieczystego, - ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, hipoteki, służebności gruntowych, służebności osobistych, służebności przesyłu, - posiadania. Są to regulacje mające duże znaczenie dla praktyki obrotu prawnego. W opracowaniu omówiono wszystkie zmiany kc, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania z 2009 r., w tym: - omówienie zmiany związanej z uchwaleniem nowej ustawy o timeshare z 16.9.2011 r., uchylającej art. 2701, który do 28 kwietnia 2012 r. regulował korzystanie czasowe z budynku, tzw. timeshare - szczegółowe omówienie instytucji timeshare; - dodanie nowego przepisu wprowadzającego wymóg formy pisemnej z datą pewną dla umowy o ustanowienie zastawu zwykłego na rzeczach ruchomych - art. 307 § 3 kc. (zmiana weszła w życie z dniem 20 lutego 2011 r.); - zmiana zakresu zabezpieczenia zastawem zwykłym na rzeczach ruchomych oraz zmiana z zakresu zabezpieczania roszczeń o świadczenia uboczne (zmiana weszła w życie z dniem 20 lutego 2011 r.) - art. 314 ; - szczegółowe zaktualizowane omówienie przepisów dotyczących służebności przesyłu (obowiązują od 3 sierpnia 2008 r.) - art. 305(1)-305(4) kc. Zmiany i aktualizacja komentarza wynika również z nowelizacji powoływanych przepisów pozakodeksowych, aktualizacji orzecznictwa i poglądów doktryny. Publikacja zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz poglądy doktryny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4002-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 492
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-1140:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów