Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa

Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ, organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych ...

więcej

Autorzy: Roman Wieruszewski (red.), Aleksandra Gliszczyńska (red.), Katarzyna Sękowska-Kozłowska (red.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1255:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wstęp

Instytucja skargi indywidualnej do Komitetu Praw Człowieka ONZ
(Roman Wieruszewski).
str. 9

Rozdział I
Zakaz dyskryminacji.
str. 17


Dyskryminacyjne działania pracodawcy mające skłonić pracownika do rezygnacji z pracy (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Timmerman p. Holandii, decyzja z dnia 29 października 1999 r., skarga nr 871/1999.
str. 17

Finansowanie przez państwo szkół rzymsko-katolickich jako dyskryminacja na tle religijnym (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Waldman p. Kanadzie, decyzja z dnia 3 listopada 1999 r., skarga nr 694/1996.
str. 20

Odpowiedzialność dowódcy jednostek granicznych NRD za zabójstwa osób nielegalnie przekraczających granicę z RFN (tłum. Aleksandra Gliszczyńska)
Sprawa Baumgarten p. Niemcom, decyzja z dnia 31 lipca 2003 r., skarga nr 960/2000.
str. 37

Odmowa przyznania świadczeń emerytalnych homoseksualnemu partnerowi zmarłego kombatanta (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Young p. Australii, decyzja z dnia 6 sierpnia 2003 r., skarga nr 941/2000.
str. 55

Rozdział II
Prawo do życia.
str. 73

Zgon aresztanta na skutek warunków panujących w areszcie (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Lantsova p. Federacji Rosyjskiej, decyzja z dnia 26 marca 2002 r., skarga nr 763/1997.
str. 73

Wydalenie osoby do państwa, w którym została skazana na karę śmierci (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Judge p. Kanadzie, decyzja z dnia 5 sierpnia 2003 r., skarga nr 829/1998
str. 80

Rozdział III
Zakaz tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
str. 111


Brak udzielenia rodzinie skazanego informacji o dacie egzekucji i miejscu pochówku (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Staselovich p. Białorusi, decyzja z dnia 3 kwietnia 2003 r., skarga nr 887/1999.
str. 111

Rozdział IV
Wolność osobista.
str. 119


Bezprawność postanowienia o przymusowym umieszczeniu osoby w szpitalu psychiatrycznym (tłum. Aleksandra Gliszczyńska)
Sprawa Fijałkowska p. Polsce, decyzja z dnia 26 lipca 2005 r., skarga nr 1061/2002.
str. 119

Rozdział V
Prawo osób pozbawionych wolności do godnego traktowania.
str. 129


Brak przedstawienia zatrzymanemu zarzutów; odmowa wglądu w dokumentację lekarską (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Zheludkova p. Ukrainie, decyzja z dnia 29 października 2002 r., skarga nr 726/1996.
str. 129

Rozdział VI
Wolność poruszania się.
str. 141


Określenie miejsca przymusowego pobytu wobec osoby, której przyznano status uchodźcy (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Karker p. Francji, decyzja z dnia 26 października 2000 r., skarga nr 833/1998.
str. 141

Rozdział VII
Prawo do sądu.
str. 151


Przewlekłość postępowania w sprawie dotyczącej zwolnienia z pracy urzędnika państwowego (tłum. Aleksandra Gliszczyńska)
Sprawa Casanovas p. Francji, decyzja z dnia 19 lipca 1994 r., skarga nr 441/1990.
str. 151

Osądzenie przez "trybunał sędziów bez twarzy" oraz warunki uwięzienia (tłum. Aleksandra Gliszczyńska)
Sprawa Polay Campos p. Peru, decyzja z dnia 6 listopada 1997 r., skarga nr 577/1994.
str. 157

Bezprawne aresztowanie i brak rzetelnego procesu osób podejrzanych o udział w zamachu stanu (tłum. Aleksandra Gliszczyńska)
Sprawa Domukovsky i inni p. Gruzji, decyzja z dnia 6 kwietnia 1998 r., skargi nr 623/1995, 624/1995, 626/1995 i 627/1995 .
str. 166

Odmowa mianowania na wyższy stopień wojskowy (tłum. Aleksandra Gliszczyńska)
Sprawa Kolanowski p. Polsce, decyzja z dnia 6 sierpnia 2003 r., skarga nr 837/1998.
str. 188

Rozdział VIII
Prawo do prywatności.
str. 195


Kryminalizacja kontaktów homoseksualnych (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Toonen p. Australii, decyzja z dnia 31 marca 1994 r., skarga nr 488/1992.
str. 195

Arbitralna ingerencja w życie rodzinne i mir domowy oraz pojęcie "własnego kraju" w sprawie deportacyjnej (tłum. Aleksandra Gliszczyńska)
Sprawa Canepa p. Kanadzie, decyzja z dnia 3 kwietnia 1997 r., skarga nr 558/1993.
str. 208

Wydalenie rodziców małoletniego obywatela Państwa-strony (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Winata p. Australii, decyzja z dnia 26 lipca 2001 r., skarga nr 930/2000.
str. 219

Odmowa dokonania zabiegu przerwania ciąży w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia kobiety (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Llantoy Huamán p. Peru, decyzja z dnia 24 października 2005 r., skarga nr 1153/2003.
str. 233

Rozdział IX
Wolność wypowiedzi.
str. 243


Zakaz umieszczania reklamy komercyjnej w języku angielskim w przestrzeni publicznej (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Ballantyne i Davidson, McIntyre p. Kanadzie, decyzja z dnia 31 marca 1993 r., skargi nr 359/1989 i 385/1989.
str. 243

Wolność wypowiedzi działacza związkowego podczas sporu strajkujących z rządem (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Jong-Kyu Sohn p. Republice Korei, decyzja z dnia 19 lipca 1995 r., skarga nr 518/1992.
str. 261

Wolność wypowiedzi podczas demonstracji skierowanej przeciwko głowie obcego państwa (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Kivenmaa p. Finlandii, decyzja z dnia 31 marca 1994 r., skarga nr 412/1990.
str. 269

Wolność wypowiedzi osoby głoszącej "kłamstwo oświęcimskie" (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Faurisson p. Francji, decyzja z dnia 8 listopada 1996 r., skarga nr 550/1993.
str. 280

Odmowa przyjęcia do stowarzyszenia sprawozdawców parlamentarnych (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Gauthier p. Kanadzie, decyzja z dnia 7 kwietnia 1999 r., skarga nr 633/1995.
str. 304

Sankcje nałożone w związku z dystrybucją ulotek (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Laptsevich p. Białorusi, decyzja z dnia 20 marca 2000 r., skarga nr 780/1997.
str. 322

Odsunięcie od pracy dydaktycznej w szkole autora publikacji antysemickich (tłum. Łukasz Horała)
Sprawa Ross p. Kanadzie, decyzja z dnia 18 października 2000 r., skarga nr 736/1997.
str. 327

Rozdział X
Prawo do udziału w życiu publicznym.
str. 347

Zwolnienie z pracy na skutek wyników postępowania weryfikacyjnego funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Kall p. Polsce, decyzja z dnia 14 lipca 1997 r., skarga nr 552/1993.
str. 347

Skreślenie kandydata z listy wyborczej na podstawie wyników egzaminu językowego (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Ignatane p. Łotwie, decyzja z dnia 25 lipca 2001 r., skarga nr 884/1999.
str. 358

Nieproporcjonalność okręgów wyborczych w wyborach samorządowych (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Matyus p. Słowacji, decyzja z dnia 22 lipca 2002 r., skarga nr 923/2000.
str. 367

Pozbawienie urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego na mocy dekretu prezydenckiego (tłum. Aleksandra Gliszczyńska)
Sprawa Pastukhov p. Białorusi, decyzja z dnia 5 sierpnia 2003 r., skarga nr 814/1998.
str. 374

Rozdział XI
Ochrona mniejszości.
str. 381


Pozbawienie statusu członka mniejszości etnicznej (tłum. Aleksandra Gliszczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska)
Sprawa Lovelace p. Kanadzie, decyzja z dnia 30 lipca 1981 r., skarga nr 24/1977.
str. 381

Indeks.
str. 391

Ukryj

Opis:

Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ, organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych, którego stroną Polska jest od 1977 roku. Autorzy dokonali wyboru i tłumaczenia kilkudziesięciu najciekawszych decyzji tego organu wydanych na przestrzeni przeszło dwudziestu lat w trybie procedury rozpatrywania skarg indywidualnych. Publikacja ma na celu ukazanie znaczącego wkładu Komitetu Praw Człowieka w rozwój międzynarodowego standardu praw człowieka. Prezentowane orzeczenia podejmują interesujące kwestie związane z realizacją takich fundamentalnych praw i wolności jak m.in. prawo do życia, zakaz tortur, zakaz dyskryminacji, wolność słowa, prawo do sądu czy prawo do prywatności.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-866-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 400
Rodzaj: orzecznictwo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1255:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów