Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Psychologia sądowa dla prawników

Dowiedz się, jak ważną rolę odgrywa psychologia w procesie sądowym.

więcej

Autorzy: Ewa Gruza,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 marca 2017 r.
Kod: KAM-1392:W03D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Pojęcie i zakres psychologii sądowej | str. 17

1.1. Uwagi ogólne | str. 17
1.2. Działy psychologii | str. 21
1.3. Psychologia sądowa | str. 23

Rozdział 2
Procesy psychiczne człowieka | str. 29

2.1. Ogólne problemy psychologii | str. 29
2.2. Procesy psychiczne | str. 31
2.3. Zmysły | str. 34
2.3.1. Wprowadzenie | str. 34
2.3.2. Wzrok | str. 34
2.3.3. Słuch | str. 41
2.3.4. Węch | str. 44
2.3.5. Smak | str. 46
2.3.6. Zmysły skórne | str. 48

Rozdział 3
Proces formowania się zeznań | str. 50

3.1. Etapy formowania się zeznań | str. 50
3.2. Spostrzeganie | str. 51
3.3. Zapamiętywanie | str. 57
3.4. Odtwarzanie | str. 68

Rozdział 4
Czynniki wpływające na proces kształtowania się zeznań i wyjaśnień | str. 72

4.1. Uwagi ogólne | str. 72
4.2. Czynniki subiektywne | str. 72
4.2.1. Płeć | str. 73
4.2.2. Wiek | str. 75
4.2.3. Uwaga i motywacja | str. 77
4.2.4. Stan emocjonalny | str. 80
4.2.5. Atrakcyjność wyglądu i rola społeczna | str. 82
4.2.6. Stereotypy i uprzedzenia | str. 85
4.3. Czynniki obiektywne | str. 87
4.3.1. Warunki obserwacji | str. 88
4.3.2. Odległość | str. 90
4.3.3. Czas | str. 92

Rozdział 5
Psychologia a zeznania świadka | str. 95

5.1. Uwagi ogólne | str. 95
5.2. Przygotowanie do przesłuchania | str. 98
5.3. Etapy przesłuchania | str. 101
5.3.1. Uwagi ogólne | str. 101
5.3.2. Etap wstępny | str. 102
5.3.3. Swoboda wypowiedzi | str. 103
5.3.4. Etap pytań | str. 107
5.4. Przesłuchanie poznawcze | str. 114

Rozdział 6
Psychologia a przesłuchanie podejrzanego | str. 121

6.1. Uwagi ogólne | str. 121
6.2. Etapy przesłuchania | str. 126
6.2.1. Przygotowanie do przesłuchania | str. 126
6.2.2. Etapy przesłuchania | str. 129
6.3. Taktyka przesłuchania | str. 133
6.3.1. Uwagi ogólne | str. 133
6.3.2. Metody racjonalne | str. 134
6.3.3. Metody emocjonalne | str. 136
6.3.4. Metody kontrowersyjne | str. 137
6.3.5. Metoda "dziewięciu kroków" | str. 138
6.4. Fakty i mity dotyczące przesłuchania | str. 141

Rozdział 7
Psychologia przesłuchań szczególnych | str. 145

7.1. Przesłuchanie biegłego | str. 145
7.2. Przesłuchanie dziecka | str. 153
7.3. Przesłuchanie osoby starszej i chorej | str. 161

Rozdział 8
Psychologia a inne czynności | str. 168

8.1. Konfrontacja | str. 168
8.2. Okazanie osoby | str. 174
8.3. Przeszukanie | str. 182
8.4. Wizja lokalna | str. 186

Rozdział 9
Psychologiczne metody oceny wiarygodności zeznań | str. 189

9.1. Podstawowe metody oceny | str. 189
9.2. Systematyka metod oceny wiarygodności zeznań | str. 195
9.2.1. Uwagi ogólne | str. 195
9.2.2. Grupa pierwsza | str. 196
9.2.2.1. Analiza procesu formowania się zeznań | str. 196
9.2.2.2. Analiza danych osobowych | str. 198
9.2.3. Grupa druga | str. 201
9.2.3.1. Uwagi ogólne | str. 201
9.2.3.2. Obserwacja świadka - styl wypowiedzi i reakcje emocjonalne | str. 202
9.2.3.3. Obserwacja zachowań niewerbalnych | str. 206
9.2.3.4. Metoda eksperymentalna | str. 211
9.2.4. Grupa trzecia | str. 213
9.2.4.1. Uwagi ogólne | str. 213
9.2.4.2. Motywacja świadka | str. 214

Rozdział 10
Kontrowersyjne metody oceny zeznań i wyjaśnień | str. 218

10.1. Fizjodetekcja | str. 218
10.2. Ekspertyza wariograficzna | str. 220
10.3. Psychologiczny ewaluator stresu | str. 229
10.4. Termowizja | str. 233
10.5. Hipnoza | str. 237
10.6. Narkoanaliza | str. 242

Rozdział 11
Kryteria wiarygodności zeznań | str. 245

11.1. Uwagi ogólne | str. 245
11.2. Model U. Undeutscha | str. 246
11.3. Model A. Trankella | str. 247
11.4. Model H. Szewczyka i E. Littmanna | str. 248
11.5. Model G. Köhnkena | str. 249
11.6. Procedura SVA | str. 250
11.7. Model F. Arntzena | str. 256
11.8. Model Z. Martena | str. 260
11.9. Model praktyczny | str. 261

Rozdział 12
Psychologia a praca wykrywcza | str. 265

12.1. Profilowanie psychologiczne | str. 265
12.2. Czynności operacyjne | str. 278

Rozdział 13
Psychopatologia | str. 285

13.1. Uwagi ogólne | str. 285
13.2. Zaburzenia spostrzegania | str. 287
13.2.1. Wprowadzenie | str. 287
13.2.2. Złudzenia | str. 288
13.2.3. Omamy | str. 290
13.3. Zaburzenia poznania | str. 293
13.3.1. Wprowadzenie | str. 293
13.3.2. Zaburzenia uwagi | str. 293
13.3.3. Zaburzenia treści | str. 295
13.3.4. Zaburzenia myślenia | str. 298
13.3.5. Zaburzenia emocji | str. 299
13.4. Zaburzenia pamięci | str. 300
13.4.1. Wprowadzenie | str. 300
13.4.2. Hipermnezja | str. 300
13.4.3. Hipomnezja | str. 301
13.4.4. Amnezja | str. 302
13.4.5. Złudzenia pamięciowe | str. 303
13.4.6. Kryptomnezja | str. 304
13.5. Zaburzenia odtwarzania | str. 305
13.5.1. Wprowadzenie | str. 305
13.5.2. Agnozje | str. 305
13.5.3. Afazje | str. 306

Rozdział 14
Psycholog w procesie karnym | str. 307

14.1. Biegły psycholog i jego kompetencje w procesie karnym | str. 307
14.2. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej | str. 312
14.3. Psycholog jako konsultant | str. 321

Rozdział 15
Psychologia na sali sądowej | str. 326

15.1. Uwagi ogólne | str. 326
15.2. Psychologia a postępowanie dowodowe | str. 328
15.3. Psychologia a decyzje procesowe | str. 336

Bibliografia | str. 343

Ukryj

Opis:

Publikacja będzie pomocna w zrozumieniu mechanizmów psychologicznych towarzyszących czynnościom procesowo-kryminalistycznym. Omówiono w niej problematykę stosowania wiedzy psychologicznej w poszczególnych czynnościach procesowych i pozaprocesowych na każdym etapie pracy wykrywczej i w postępowaniu sądowym.
W opracowaniu zaprezentowano m.in.:
- analizę czynników (takich jak płeć, wiek, stan emocjonalny) wpływających na treść kształtowania się wyjaśnień,
- kontrowersyjne metody oceny zeznań i wyjaśnień, w tym psychologiczny ewaluator stresu, termowizję i hipnozę,
- zagadnienia psychopatologii, takie jak: hipermnezja, amnezja, złudzenia pamięciowe.
Książka jest napisana przystępnym i łatwym językiem przez prawnika, a nie psychologa. Przedstawiono w niej autorskie podejście do zagadnienia, stanowiące połączenie rozważań teoretycznych z zaleceniami praktycznymi.
Publikacja jest przydatna w pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także funkcjonariuszy policji i innych służb prowadzących postępowania, w których niezbędne jest szerokie zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, zwłaszcza sądowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-467-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 464
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-1392:W03D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów