Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym

Przedmiotem opracowania są w szczególności prawne problemy obowiązywania i stosowania Karty Praw Podstawowych, wzajemnych relacji między Kartą a Europejska Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

więcej

Autorzy: Andrzej Wróbel (red.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1241:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 93,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 84,51 zł. ( Oszczędzasz: 9,39 zł. )

Spis treści: 


Wprowadzenie
str. 9

CZĘŚĆ PIERWSZA. Karta Praw Podstawowych. Zagadnienia ogólne
str. 13


Zdzisław Brodecki, Tomasz Tadeusz Koncewicz
Karta Praw Podstawowych i zasady ogólne prawa wspólnotowego
str. 15

Ireneusz C. Kamiński
Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad - strukturalna wada czy szansa?
str. 37

Robert Grzeszczak
Wpływ Karty Praw Podstawowych na strukturę polityczną i prawną Unii Europejskiej
str. 49

Monika Niedźwiedź
Karta Praw Podstawowych a koncepcja "nowego rządzenia" w Unii Europejskiej
str. 65

Andrzej Wróbel
O niektórych problemach sądowego stosowania Karty Praw Podstawowych
str. 83

Ewelina Cała-Wacinkiewicz
Poszanowanie praw człowieka jako ogólna zasada prawa wspólnotowego a Karta Praw Podstawowych
str. 105

Maciej Szczerba
Prawo do prawdy. O aksjologicznych i normatywnych źródłach interpretacji i rozumienia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
str. 117

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Konsekwencje przyjęcia protokołu polsko-brytyjskiego dotyczącego stosowania Karty Praw Podstawowych
str. 131

CZĘŚĆ DRUGA. Karta Praw Podstawowych a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
str. 151


Jerzy Jaskiernia
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - konflikt czy komplementarność?
str. 153

Veronika Matsokina
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
str. 191

Elżbieta Dynia
Prawo do sądu w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
str. 205

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Ochrona prywatności osób powszechnie znanych w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Karty Praw Podstawowych
str. 231

CZĘŚĆ TRZECIA. Karta Praw Podstawowych. Zagadnienia szczegółowe
str. 253


Walerian Sanetra
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a prawo pracy
str. 255

Izabela Gawłowicz
Ochrona dyplomatyczna w świetle art. 46 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
str. 277

Dobrochna Bach-Golecka
Karta Praw Podstawowych i ochrona zdrowia
str. 297

Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Karta Praw Podstawowych a Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny (konwencja bioetyczna)
str. 313

Monika Szwarc-Kuczer
Ochrona praw jednostek w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych
str. 341

Mateusz Błachucki
Ewolucja i konstytucjonalizacja prawa do dostępu do akt administracyjnych w prawie wspólnotowym (na przykładzie wspólnotowego prawa konkurencji)
str. 361

Rafał Kownacki
Ingerencja Karty Praw Podstawowych w zakres realizacji przez państwa członkowskie tematów sensytywnych (eutanazja, związki homoseksualne, aborcja) - propagandowy straszak czy realna perspektywa?
str. 383

Ukryj

Opis:

Niniejsza praca zbiorowa zawiera referaty z konferencji naukowej "Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym", zorganizowanej w dniach 23-24 czerwca 2008 roku w Warszawie przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Sąd Najwyższy.

Przedmiotem opracowania są w szczególności prawne problemy obowiązywania i stosowania Karty Praw Podstawowych, wzajemnych relacji między Kartą a Europejska Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także wiele zagadnień szczegółowych, takich jak na przykład prawo do sądu, ochrona prawa do prywatności, ochrona zdrowia, ochrona godności człowieka w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny, prawo dostępu do akt administracyjnych.

W niniejszej publikacji nie tylko poddano analizie konkretne zagadnienia szczegółowe, ale wyjaśniono również złożone mechanizmy obowiązywania, stosowania i wykładni Karty Praw Podstawowych, co niewątpliwie przyczyni się do lepszego zrozumienia struktury, treści i celu oraz funkcjonowania Karty w polskim porządku prawnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-871-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 396
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1241:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów