Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 13

Zmiany w kodeksie cywilnym wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta | str. 31

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny | str. 33

KSIĘGA PIERWSZA
CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 35

TYTUŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE | str. 38

TYTUŁ II
OSOBY | str. 151


DZIAŁ I. Osoby fizyczne | str. 151

Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych | str. 151

Rozdział II. Miejsce zamieszkania | str. 352

Rozdział III. Uznanie za zmarłego | str. 365

DZIAŁ II. Osoby prawne | str. 390

DZIAŁ III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia | str. 446

TYTUŁ III
MIENIE | str. 503

TYTUŁ IV
CZYNNOŚCI PRAWNE | str. 604


DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 608

DZIAŁ II. Zawarcie umowy | str. 773

DZIAŁ III. Forma czynności prawnych | str. 903

DZIAŁ IV. Wady oświadczenia woli | str. 943

DZIAŁ V. Warunek | str. 1043

DZIAŁ VI. Przedstawicielstwo | str. 1083

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 1085

Rozdział II. Pełnomocnictwo | str. 1100

Rozdział III. Prokura | str. 1128

TYTUŁ V
TERMIN | str. 1150

TYTUŁ VI
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ | str. 1153

Skorowidz rzeczowy | str. 1241

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów pierwszej księgi kodeksu cywilnego - regulacji o podstawowym znaczeniu dla całego systemu prawa. Prezentuje orzecznictwo i poglądy doktryny prawa dotyczące m.in. podmiotów prawa, ochrony dóbr osobistych, przedmiotu stosunku prawnego, czynności prawnych i dochodzenia roszczeń. Autorzy - pracownicy naukowi wykonujący jednocześnie różne zawody prawnicze - w poszukiwaniu właściwej interpretacji poszczególnych przepisów ukazują ewolucję regulacji ustawowej i towarzyszące jej zmiany zapatrywań, zachodzące zarówno w judykaturze, jak i nauce. Starają się znaleźć równowagę między potrzebami praktyki a założeniami teoretycznymi, które leżą u podstaw każdej instytucji. W konsekwencji, komentarz - o solidnej podbudowie naukowej - jest opracowaniem w pełni przydatnym dla prawników, czego dowodzi wielkie zainteresowanie towarzyszące ukazaniu się pierwszego wydania publikacji. Obecne, drugie wydanie uwzględnia rozwój orzecznictwa i nauki prawa cywilnego ostatnich lat. Przedstawione przez autorów poglądy będą użyteczne dla praktyki stosowania prawa.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i aplikantów zawodów prawniczych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa cywilnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3281-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1252
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-0778:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów